Kittilän laki: Tähän mennessä tapahtunut – aikajana 2013–2018

Kittilän päätöksenteko on ollut kriisissä vuosia. Sen vuoksi on jopa säädetty laki, Lex Kittilä, joka on myös otettu käyttöön.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kriisi on syventynyt joulukuusta 2013 lähtien näihin päiviin asti.

Suomen Kuvalehti on kertonut kunnan päätöksenteon käänteistä huhtikuusta 2014 lähtien. Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen on arvioinut Kittilän päätöksenteon asiakirjoja SK:lle toukokuusta 2014 alkaen.

Kittilän kriisi on Suomen Kuvalehden kansijuttu 11. elokuuta 2017.
Kittilän kriisi oli Suomen Kuvalehden kansijuttu 11. elokuuta 2017.

Alla aikajana Kittilän päätöksenteon käänteistä marraskuusta 2013 alkaen. Kaikki Suomen Kuvalehden Kittilä-jutut löydät täältä.

2018

19.6.2018

Valtiovarainministeriö ilmoitti pidättävänsä yhteensä 20 syytteessä olevaa päättäjää Kittilän kunnan päätöksenteosta.

15.6.2018

Lapin käräjäoikeus antoi vapauttavan tuomion Levin hissiyhtiön toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle luottamusaseman väärinkäyttämistä koskevassa jutussa. Käräjäoikeuden mukaan Palosaari oli toiminut epäasiallisesti luovuttaessaan hiihtohissien tarjouskilpailuun liittyviä tietoja yhdelle kilpailuun osallistuneelle yhtiölle. Tietojen luovuttaminen ei kuitenkaan aiheuttanut vahinkoa Levin hissiyhtiölle joten Palosaari ei syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttämiseen.

26.3.2018

Kittilän kunnanvaltuusto ottaa kantaa Lex Kittilä -selvitysryhmän esitykseen, jonka mukaan syytteeseen asetetut luottamushenkilöt tulisi pidättää tehtävistään lainvoimaisiin tuomioihin asti.

13.–15.3.2018

Lapin käräjäoikeuden valmisteleva istunto. Syyttäjien haastehakemukset ja KRP:n esitutkintapöytäkirjat julki.

2.3.2018

Lapin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa: Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte asianomistajarikoksesta tärkeän yleisen edun perusteella Levin hissiyhtiön toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta vastaan.

27.2.2018

Valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä esittää, että Kittilän kunnanvaltuuston on pidätettävä syytteeseen asetetut luottamushenkilöt luottamustoimistaan.

16.1.2018

Valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä saapuu Kittilään, järjestää tiedotustilaisuudet erikseen kunnanvaltuustolle ja medialle ja ryhtyy selvittämään päätöksenteon kriisiä.

9.1.2018

SK kertoo, että Sanna Ylinampan valinnasta vs. kunnanjohtajaksi on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen tehneellä 18 vuotta kuntajohtamiskokemusta, Ylinampalla vain reilu kuukausi.

2017

27.12.2017

Lapin syyttäjänviraston nostaa syytteen Kittilän entistä vt. kunnanjohtajaa Kyösti Tornbergia vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kyse on SK:n toukokuussa 2015 tekemästä tutkintapyynnöstä, joka koski Tornbergin päätöstä salata Eilavaara-asiakirjat.

20.12.2017 Lex Kittilä käyttöön. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) asetti ryhmän selvittämään kunnan päätöksenteon kriisiä.

19.12.2017 Oulun syyttäjänvirasto nostaa syytteen kolmea Kittilän kunnan luottamushenkilöä vastaan törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte koskee oikeudellisen asiantuntija-avun hankkimista ja kyseisen, niin sanotun Eilavaara-laskun maksattamista Kittilän kunnalla, vaikka kunta ei ollut tehnyt lakipalvelujen hankinnasta edes hankintapäätöstä. Syytteeseen asetetut luottamushenkilöt ovat edellisen valtuustokauden kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk), kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) ja kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas).

13.12.2107 Oulun syyttäjänvirasto nostaa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä kunnan ennemmistöomistaman Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta vastaan. Syyte liittyy yhtiön hissihankinta-asiaan, josta koko Kittilän päätöksenteon kriisi käynnistyi syksyllä 2013. Kunnanvaltuusto valitsee Sanna Ylinampan vs. kunnanjohtajaksi.

30.11.2017 SK paljastaa räikeiden laittomuuksien jatkuvan yhä: kunnanhallitus on pitänyt lokakuussa kolme salaista kokousta, joissa on päätetty antaa asianajotoimistolle toimeksianto ryhtyä selvittämään yhden viranhaltijan pidättämistä virastaan ja jopa hänen viraltapanoaan sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työsuhteen purkamista ilman että kumpaakaan heistä on kuultu koko asiasta.

10.11.2017 Kunnan tekemä tutkintapyyntö omista johtavista virkamiehistä ei johda poliisin esitutkinnan avaamiseen. Kyse on niin sanotusta Levi Magic- ja Koutalaki-hankkeeseen liittyvästä tutkintapyynnöstä, joka ehdittiin vuotaa julkisuuteen näyttävästi.

2.11.2017 Valtiovarainministeriö käynnistää Kittilän kunnan kuulemisen selvitysryhmän asettamisesta. Kokeneet selvityshenkilöt valmiina töihin.

31.10.2017 Kunnanvaltuusto päättää olla pidättämättä syytteeseen asetettuja kuntapäättäjiä luottamustoimistaan. Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas) ratkaisijan asemassa äänestystuloksen päädyttyä ensin tasan. Samassa kunnanvaltuuston kokouksessa valitaan vs. kunnanjohtajaksi varatuomari Sanna Ylinampa Timo Kurulan sijaiseksi vuoden 2017 loppuun asti.

17.10.2017 Vs. kunnanjohtaja Timo Kurula sairauslomalle. Sijaiseksi varatuomari Sanna Ylinampa.

13.10.2017 SK uutisoi, että KRP on käynnistänyt esitutkinnan Timo Kurulan valinnasta vs. kunnanjohtajaksi.

13.10.2017 Oulun syyttäjänvirasto tiedottaa nostaneensa syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä edellisen valtuustokauden 27 kuntapäättäjää vastaan ja syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteeriä vastaan. Syytteeseen asetetuista 11 toimii edelleen kunnanvaltuutettuina ja viisi kunnanhallituksen jäseninä. Valtiovarainministeriö vaatii välittömästi syyttäjien tiedotteen tultua julki kunnan ryhtymistä toimenpiteisiin.

28.9.2017 Valtiovarainministeriö tiedottaa lähettäneensä Kittilän kuntaan selvityspyynnön, joka koskee syyteharkinnassa olevien kuntapäättäjien asemaa kunnan päätöksenteossa.

11.9.2017 Hallintojohtaja Esa Mäkisen vuosiloman keskeyttäminen estetään: hän ei saa toimia kunnanhallituksessa esittelijänä niin sanotuissa Eilavaara-asioissa. Hänen vuosilomasijaisekseen 31. lokakuuta asti nimetään vs. sosiaalityöntekijänä työskentelevä oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinampa.

18.8.2017 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) sanoo SK:lle, että Kittilän kunnanvaltuuston on käsiteltävä Oikeudenmukaisen Kittilän aloite syyteharkinnassa olevien kuntapäättäjien pidättämisestä luottamustehtävistään. ”Päätöksiä Kittilässä pitää tulla lähiviikkoina”, ministeri toteaa.

13.8.2017 SK:n laaja juttu Kittilän kriisistä: kuinka 28 kuntapäättäjää ja kaksi muuta henkilöä ajautuivat syyteharkintaan rikosepäilyistä kuntakonsernin päätöksenteossa.

4.7.2017 SK paljastaa, että keskustan Kittilän kunnallisjärjestö on maksanut ensimmäisen Eilavaara-laskun.

29.6.2017 Kunnanhallituksen esityslistalle tuotu tieto toisesta Eilavaara-laskusta.

19.6.2017 Kittilän uusi kunnanvaltuusto kokoontuu: kunnanhallitukseen edelleen enemmistö virkarikoksista epäiltyjä päättäjiä, 9:stä jäsenestä peräti 5 syyteharkinnassa. Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Rajala (kesk). Inkeri Yrityksestä (OMK) kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

9.6.2017 SK paljastaa, että BDO Audiatorin vastuullinen tilintarkastaja Simo Paakkola on esittänyt kunnan tilivelvollisille vastuuvapautta erikoisella lausekkeella, jonka mukaan ”hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu lain mukaisesti”.

1.6.2017 Lex Kittilä voimaan.

29.5.2017 Kunnanvaltuuston enemmistö valitsee uudelleen vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan, nyt ansiovertailu on teetetty asianajotoimistolla ja Kurula on todettu ansioituneimmaksi, vaikka haussa mukana kokeneita kuntien keskushallinnon virkamiehiä. Inkeri Yritys luonnehtii Kurulan valintaa ”arvottomaksi näytelmäksi”.

17.5.2017 KRP tiedottaa neljän tutkintakokonaisuuden siirtyneen Oulun syyttäjänvirastolle syyteharkintaan. Epäiltyinä 28 kuntapäättäjää ja yksi muu henkilö sekä hissikilpailutusasiassa toimitusjohtaja Jouni Palosaari. KRP:llä edelleen tutkittavanaan kahden viranhaltijan tutkintapyyntöjen pohjalta kuntapäättäjien virka-aseman väärinkäyttämiseen ja työrikoksiin liittyvät tutkinnat. Lapin poliisilaitoksella useita Kittilään liittyviä tutkintapyyntöjä.

24.4.2017 Kunnanvaltuusto valitsee äänestyspäätöksellä Timo Kurulan vt. kunnanjohtajaksi vuoden 2017 loppuun asti. Päätös tehdään ilman ansiovertailuja ja hakijayhdistelmiä ja äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Kunnanhallituksella ei ole esitystä vt. kunnanjohtajaksi. Oikeusoppineet arvioivat valtuuston päätöksen lainvastaiseksi.

9.4.2017 Kuntavaaleissa valtuustoon uusi ryhmittymä: Oikeudenmukainen Kittilä saa 6 valtuutettua ja Inkeri Yritys on listan ehdokkaana kunnan ääniharava 391 äänellä. Keskusta edelleen suurin ryhmä, mutta menettää 3 paikkaa.

8.4.2017 SK uutisoi: Sopimustoimikunta antaa lausuntonsa hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valituksiin. Toimikunnan aiempi puheenjohtaja ja esittelijä selittelevät parhain päin outoja sähköpostejaan.

13.3.2017 SK uutisoi: Vt. kunnanjohtajaksi hakeneiden joukossa Timo Kurula, joka epäiltyinä virka- ja petosrikoksista kuntaa kohtaan.

31.1.2017 SK uutisoi, että samalla kun kunta neuvotteli Anna Mäkelän kanssa erosopimuksesta, kunta valmisteli tutkintapyyntöä Mäkelää vastaan Koutalaki-asiassa. Tutkintapyynnön laatimiseen liittyy sisaruspari Päivikki ja Jouni Palosaaren asiamies Jari Korhonen, jonka lakitoimisto tehnyt asiaan liittyvät asiakirjapyynnöt kunnan kirjaamosta. Tutkintapyynnön on allekirjoittanut Kyösti Tornberg.

4.1.2017 KHO pitää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen voimassa: hallintojohtaja Esa Mäkisen syrjään siirtäminen tapahtui lainvastaisesti häntä kuulematta. SK kertoo 5.1.2016, että KRP käynnistänyt tutkinnan asiassa.

2016

20.12.2016 Eduskunta hyväksyy Lex Kittilän. Tasavallan presidentti vahvistaa lain vuoden viimeisen viikon aikana.

19.12.2016 Kunnanvaltuusto hyväksyy erosopimuksen Anna Mäkelän kanssa uudelleen, nyt eroraha noin 141 000 euroa. Inkeri Yritys ja Pentti Kangas valittavat päätöksestä. Heidän mukaansa sopimus on asiaton ja valmistelussa on käytetty harkintavaltaa väärin. Samassa kokouksessa Kittilä päättää erota Kuntaliiton jäsenyydestä.

1.12.2016 SK uutisoi: Anna Mäkelän ja kunnan välisen sopimuksen valmisteluasiakirjoja julki. Työoikeuden professorin kirjeenvaihto toimikunnan aiemman esittelijän kanssa osoittaa, että tavoitteena ollut välttää rikoksista epäiltyjen päättäjien korvausvastuut, jos tuomioita tulisi.

29.11.2016 SK kertoo, että Kyösti Tornberg esittää kunnanhallitukselle Kittilän eroa Kuntaliiton jäsenyydestä. Kunnan sotkut yritetään laittaa Kuntaliiton lakiyksikön ”piikkiin”.

23.11.2016 SK uutisoi: Patentti- ja rekisterihallitus päättää pyytä BDO Audiatorilta selvityksen Kittilän tilintarkastuksesta.

18.11.2016 Lex Kittilä etenee eduskuntaan.

10.11.2016 Professori Pekka Viljasen jäähyväisluento Turun yliopistolla. Viljaselta suuri synteesi Kittilän tapahtumista ja Lex Kittilän tarpeellisuudesta.

3.11.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa lainvastaisena Kyösti Tornbergin päätöksen salata Eilavaara-asiakirjat. Kunta luovuttaa asiakirjat SK:lle ja Yle Lapille, joka valitti salauspäätöksestä SK:n uutisoitua omasta valituksestaan.

24.10.2016 Kunnanvaltuusto myöntää eron kunnanhallituksen puheenjohtajalle Timo Kurulalle ja valitsee tilalle Pekka Rajalan (kesk).

30.9.2016 SK uutisoi, että Kittilän kunnan vastuullinen tilintarkastaja Simo Paakkola BDO Audiator Oy:stä on vt. kunnanjohtaja Tornbergin entinen luottamusesimies Iin kunnan ajoilta ja ollut keskeisesti valmistelemassa johtajasopimusta ja 100 000 euron erorahaa Tornbergille. Tilintarkastuksen riippumattomuus riskeerattu.

27.9.2016 Timo Kurula jättää kunnanhallitukselle eronpyyntönsä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

29.8.2016 Kunnanvaltuusto hyväksyy 135 000 euron erosopimuksen Anna Mäkelän kanssa äänin 10–8 ja yksi tyhjä. Sopimus ei ole korvausta lainvastaisesta irtisanomisesta, sopimuspaperissa painotetaan. Viisi esteellistä kunnanvaltuutettua riskeeraa päätöksen osallistumalla asian käsittelyyn ennen äänestystä. Inkeri Yritys ja kuntalainen Pentti Kangas valittavat päätöksestä.

19.8.2016 SK kertoo, että sopimustoimikunta esittää 135 000 euron erorahaa Anna Mäkelälle. Taustalla rumaa peliä epäiltyinä olevien päättäjien vastuiden peittelemiseksi. Kunnan pääneuvottelijana työoikeuden professori Seppo Koskinen.

6.7.2016 SK uutisoi yksittäisten kuntapäättäjien kertoneen eri tahoilla, että sopimusneuvotteluissa Anna Mäkelän kanssa pyrittäisiin putsaamaan pöytä tutkintapyynnöistä.

1.7.2016 SK kertoo, että Oulun syyttäjänvirasto on tarjonnut epäiltyinä oleville kuntapäättäjille syyteneuvottelumenettelyä eli tunnustamismenettelyä, mikä tarkoittaa, että syytteitä tullaan nostamaan.

30.6.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa lainvastaisina Inkeri Yrityksen kunnanvaltuustolta saamat moitteet ja hallintojohtaja Esa Mäkisen syrjään siirtämisen keskeisistä tehtävistään. Kunnanhallitus päättää valittaa Esa Mäkinen -asiasta KHO:een, mutta Mäkinen saa tehtävänsä tässä vaiheessa takaisin.

15.6.2016 SK uutisoi vt. kunnanjohtaja Tornbergin lobbauskirjeestä Lex Kittilää vastaan. Tornberg kyseenalaistaa epäasiallisesti Prättälän selvityksen.

3.6.2016 KHO antaa ratkaisunsa: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtajan lainvastaisen irtisanomisen kumoamisesta pysyy voimassa. Mäkelälle virka takaisin.

29.4.2016 SK:n haastattelussa kuntaministeri Anu Vehviläinen: Lex Kittilä syksyksi eduskuntaan.

21.3.2016 Ministeriö vastaa Kittilälle: Lex Kittilän valmistelu käynnistyy. Selvitysmieheksi kuntalain asiantuntija Kari Prättälä.

8.3.2016 Kunnanhallitus antaa lausuntonsa valtiovarainministeriölle ja toteaa kunnan päätöksenteon toimivan normaalisti.

3.3.2016 Ex-kuntaministeri Tapani Tölli SK:lle: Kittilä tarvitsee apua heti. Tölli näyttää vihreää valoa Lex Kittilälle.

2.3.2016 SK paljastaa, että vt. kunnanjohtaja Tornberg on käynyt valtiovarainministeriössä kuultavana kunnan päätöksenteon tilasta ja salannut valtuuston kokouksen yli kuntapäättäjiltä tiedon ministeriön selvityspyynnöstä.

29.2.2016 Kunnanvaltuusto päättää valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Anna Mäkelän irtisanomisasiassa KHO:een. Samalla valtuusto päättää aloittaa sopimusneuvottelut Mäkelän kanssa ja asettaa sopimustoimikunnan. Lisäksi valtuusto päättää tehdä tutkintapyynnön niin sanotussa Koutalaki-asiassa johtavien virkamiesten toimista. Tutkintapyyntö koskee myös Anna Mäkelää.

25.2.2016 SK:n uutispommi: Kittilässä 27:stä valtuuston jäsenestä peräti 23 on KRP:n tutkinnassa epäiltyinä virkarikoksista. Vain neljää valtuutettua ei epäillä.

16.2.2016 Professori Pekka Viljanen vaatii jälleen Lex Kittilän säätämistä.

4.2.2016 SK: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen lainvastaisena.

2015

19.12.2015 SK uutisoi, että kunnanhallituksen puheenjohtajaa Timo Kurulaa, varapuheenjohtajaa Aki Maunulaa (vas) ja valtuuston varapuheenjohtajaa Markku Mäkitaloa (kesk) epäillään Eilavaara-asiassa törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä ja että tutkinta on siirretty syyteharkintaan Oulun syyttäjänvirastolle.

10.12.2015 SK uutisoi Hullu Poro Oy:n toimitusjohtajan Päivikki Palosaaren laittoman kaatopaikan poliisitutkinnasta. Rakennus- ja ympäristölautakunnassa päättäjät yrittävät peitellä asiaa.

24.8.2015 Kunnanvaltuusto ottaa hallintojohtaja Esa Mäkiseltä pois kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan sijaisen tehtävät muuttaessaan hallintosääntöä. Vt. kunnanjohtaja Tornberg kertoo Mäkiselle, että syynä tähän on kunnanhallituksen johtokolmikon halu siirtää Mäkinen syrjään hänen tuotuaan Eilavaara-laskun julki. Hille Kuusisto valittaa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

20.8.2015 Professori Pekka Viljanen vaatii SK:n haastattelussa Kittilän päättäjiä kertaamaan, mitä kuntalaki sanoo luottamushenkilöiden virkavastuusta.

3.8.2015 SK uutisoi vt. kunnanjohtaja Tornbergin lausunnosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien SK:n valitusta Eilavaara-asiakirjojen salaamisesta. Tornberg väheksyy lausunnossaan SK:n kuulemaa julkisuuslain asiantuntijaa, Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professoria Olli Mäenpäätä.

22.6.2015 Yle Lappi uutisoi vt. kunnanjohtaja Tornbergin kertoneen Ylen toimittajalle, että poliisi on neuvonut Tornbergia salaamaan Eilavaara-asiakirjat. Poliisi kiistää tällaisen väitteen.

12.6.2015 SK uutisoi, että vt. kunnanjohtaja Tornberg haluaa maksattaa Eilavaara-laskun, vaikka asia on KRP:n esitutkinnassa.

7.6.2015 SK uutisoi kunnanhallituksen päätöksestä vaieta tilinpäätösasiakirjoissa KRP:n tutkinnasta, joka koskee Jouni Palosaaren toimia hissihankinnassa.

22.4.2015 Kyösti Tornberg salaa Eilavaara-asiakirjat SK:n pyydettyä niitä julkisuuslakiin vedoten. Toukokuussa SK valittaa salauspäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja tekee tutkintapyynnön Tornbergin salauspäätöksestä Lapin poliisilaitokselle.

20.4.2015 Kunnanvaltuuston enemmistö päättää antaa moitteet puheenjohtaja Inkeri Yritykselle ”toimivallan ylittämisestä” tämän syyskuussa 2014 suorittamassa pidättämispäätöksessä. Moitteet annetaan keskustan valtuustoryhmän saaman selvityksen perusteella. Selvitystä ei löydy mistään. Yritys valittaa moitteista Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

11.4.2015 SK uutisoi kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Kurulan päätymisestä KRP:n tutkintaan. MTV Uutiset kertonut aiemmin Kurulan kotiin tehdystä kotietsinnästä. Kurula ehdolla eduskuntavaaleissa.

10.4.2015 Oikeustieteen tohtori Kyösti Tornberg aloittaa Kittilässä vt. kunnanjohtajana.

29.3.2015 SK uutisoi, että keskustan Juha Sipilä ei ”tunne tapausta” ja puoluesihteeri Timo Laanisen mukaan tapaus Kittilässä ei ole enää kyse puolueen asiasta.

24.3.2015 Rikosprofessori Pekka Viljanen esittää Kittilän ottamista ”valtion huostaan” ja vaatii edelleen Lex Kittilää.

16.3.2015 Kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä kunnanjohtaja irtisanomisen laillisuusvalvonta-asiaa jo kolmannen kerran ja jättää Eilavaara-laskuasian pöydälle. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) jättää kokouksessa 10 eriävää mielipidettä ilmeisen lainvastaisista menettelyistä.

9.3.2015 SK uutisoi Eilavaara-laskusta ja kuntapäättäjien harjoittamasta varjovalmistelusta. Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen nostanut asian kunnanhallituksen esityslistalle.

9.2.2015 Kunnanhallitus laittaa vt. kunnanjohtajan tehtävän auki, jäävää Esa Mäkisen kunnanjohtajan erottamisasian käsittelyssä ja kieltäytyy kuntaministeri Risikon tarjoamasta avusta.

3.2.2015 SK:n haastattelussa keskustalainen ex-kuntaministeri Tapani Tölli vaatii ulkopuolista apua Kittilän tilanteen selvittämiseksi.

30.1.2015 Kuntaministeri Paula Risikko (kok) vaatii SK:n haastattelussa Kittilän päättäjiltä ”paluuta päiväjärjestykseen” ja tarjoaa ministeriön apua päätöksenteon tueksi.

19.1.2015 Vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen tuo KRP:n tiedotteen jälkeen kunnanhallitukseen laillisuusvalvonta-asiana kunnanjohtajan lainvastaisen irtisanomisen. Kunnanhallitus kieltäytyy yhä käsittelemästä asiaa.

16.1.2015 SK uutisoi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) on myös valittanut Mäkelän irtisanomisesta hallinto-oikeuteen. Oudossa valituksessaan hän väittää Yritystä jääviksi valittamaan asiasta. Myöhemmin Kurula vetää valituksensa pois.

2014

15.12.2014 Professori Pekka Viljanen esittää toistamiseen Lex Kittilän säätämistä.

26.11.2014 KRP tiedottaa liittävänsä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen osaksi Kittilän kuntakonserniin liittyvää esitutkintaa.

24.11.2014 Hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen tuo kunnanhallitukseen lainvastaisen irtisanomisen laillisuusvalvontakysymyksenä. Kunnanhallitus ei käsittele asiaa eikä suostu ryhtymään korjaustoimiin.

17.11.2014 Kunnanvaltuusto irtisanoo Anna Mäkelän äänin 23–4 ja panee päätöksen täytäntöön välittömästi. Erottamisraportissa yhä julki tulleet virheelliset tiedot, eikä raportin liitteistä löydy Mäkelän ajantasaista kuulemisasiakirjaa, koska Mäkelää ei kuultu lopullisesta raportista. Anna Mäkelä ja Inkeri Yritys kertovat valittavansa valtuuston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

8.11.2014 SK uutisoi, että Jouni Palosaaren tutkintaa johtanut Lapin poliisilaitoksen rikoskomisario vahvistaa virheet myös uudessa tilapäisen valiokunnan erottamisraportissa. Tämänkin raportin on laatinut Saanareetta Virikko.

20.10.2014 Kunnanvaltuusto palauttaa kunnanhallituksen jäsenille oikeuden päätöksentekoon myös esitutkintaa koskevissa asioissa äänin 22–3, yksi tyhjä ja yksi poissa.

10.10.2014 SK kertoo, että kunnanhallitus on kieltänyt Anna Mäkelää kirjoittamasta tervehdyssanoja kuntalaisille kuntatiedotteeseen.

4.10.2014 SK:n haastattelussa oikeusoppineet lyttäävät tilapäisen valiokunnan raportin yksipuolisena. Vain erottamista puoltavat näkemykset tuotu julki.

29.9.2014 Kunnanvaltuusto päättää jatkaa kunnanjohtajan erottamisprosessia, vaikka poliisi vahvistanut jo kahdesti raportissa olevan virheitä. Valtuutettujen mukaan raportti onkin ”luonnos”, joka korjataan.

15.9.2014 Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys pidättää kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta niissä asiakokonaisuuksissa, jotka poliisin tutkinnassa. Poliisi tiedottaa tutkinnan siirtyneen KRP:lle. Professori Pekka Viljanen esittää SK:n haastattelussa Lex Kittilän säätämistä.

11.9.2014 SK kertoo, että Jouni Palosaari uhannut tehdä Anna Mäkelästä tutkintapyynnön – ja että tilapäisen valiokunnan raportissa virheellistä tietoa Palosaareen kohdistuvasta esitutkinnasta.

25.8.2014 Tilapäinen valiokunta luovuttaa raporttinsa Anna Mäkelän luottamuksesta. Raportin on kirjoittanut hallintotieteiden kandidaatti Saanareetta Virikko.

22.8.2014 Rikosylikomisario Jukka Haataja Lapin poliisilaitokselta SK:n haastattelussa: Kittilän kuntapäättäjien esitutkinnassa kyse poikkeuksellisista rikosnimikkeistä.

13.8.2014 Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske avaa Jouni Palosaarta koskevan esitutkinnan. Syyttäjäksi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Sari Törmi.

1.7.2014 Rikosylikomisario Jukka Haataja Lapin poliisilaitokselta vahvistaa SK:lle, että esitutkinta kuntapäättäjien toimista on käynnistetty.

16.6.2014 Tutkintapyyntö Lapin poliisilaitokselle SK:n ”Kittilän laki” -jutun perusteella. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vetoaa kunnanhallitukseen ja -valtuustoon kunnanjohtajan erottamisprosessin keskeyttämiseksi. Prosessi jatkuu.

13.6.2014 Suomen Kuvalehti kertoo ”Kittilän laki” -jutussa, että kunnanhallitus on mahdollisesti rikkonut lakia 9. tammikuuta ryhtyessään vetämään tutkintapyyntöä poliisilta pois. Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen kommentoi tapausta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kertoo SK:n verkkolehdessä, että kuntapäättäjien toimet selvitetään Levin Matkailukeskus Oy:n tekemän kantelun yhteydessä.

12.5.2014 Kunnanvaltuusto asettaa äänin 21–6 tilapäisen valiokunnan arvioimaan kunnanjohtajan luottamusta. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) vastustaa näkyvästi valiokunnan perustamista.

23.4.2014 Lapin syyttäjänvirasto sulkee tutkinnan hissiyhtiön hallituksen vedettyä tutkintapyynnöt pois.

25.3.2014 Hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n yhtiökokous erottaa hissiyhtiön hallituksen ja tilintarkastajat sekä nimittää uuden hallituksen ja tilintarkastajan. Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajana aiemmin toimineelle Jouni Palosaarelle, vaikka Palosaareen kohdistuva esitutkinta on vielä kesken. Hissiyhtiön uuteen hallituksen nimitetään pelkästään kuntapäättäjiä. Vähemmistöosakas Levin Matkailukeskus Oy menettää molemmat hallituspaikkansa. Uusi hallitus kokoontuu saman tien, vetää asianomistajana Jouni Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön pois ja palauttaa hänet yhtiön toimitusjohtajaksi.

9.1.2014 Kunnanhallitus päättää aloittaa toimet hissiyhtiön hallituksen vaihdattamiseksi, jotta Jouni Palosaaresta tehty tutkintapyyntö voidaan vetää pois poliisilta.

2013

26.12.2013 Päivikki Palosaari lähettää sähköpostitse kirjeen Kittilän ”kollegoille ja päättäjille” ja vaatii kuntaa käyttämään omistajaohjausta ja ottamaan hissiyhtiön kittiläläisten haltuun.

19.12.2013 Lapin poliisilaitos käynnistää esitutkinnan mahdollisista törkeän petoksen yrityksestä, lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa, luottamusaseman väärinkäytöstä ja yrityssalaisuuden rikkomisesta.

18.12.2013 Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus tekee tutkintapyynnön poliisille Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa.

17.12.2013 Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula saa sähköpostiinsa Jouni Palosaaren ja Doppelmayrin johtajan Ralph Nachbaurin välisen sähköpostikirjeenvaihdon.

16.12.2013 Kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät Jouni Palosaaren potkuja suljettujen ovien takana. Kunnanjohtajan tekemä tutkintapyyntö halutaan vetää pois ja palauttaa Jouni Palosaari yhtiön johtoon.

5.12.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä tekee Lapin poliisilaitokselle tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista. Jouni Palosaaren sisar, Hullu Poro Oy:n toimitusjohtaja Päivikki Palosaari vierailee Ammattiliitto Prossa tapaamassa sen puheenjohtajaa Antti Rinnettä (sd) ja vaatii veljensä palauttamista toimitusjohtajaksi.

17.11.2013 Kittilän kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus erottaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren hissihankinnan kilpailutukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

 

Kaikki Suomen Kuvalehden Kittilä-jutut löydät täältä.

 

Juttua päivitetty viimeksi 2.3.2018.