Kittilässä jälleen uusi syyte: Entinen vt. kunnanjohtaja käräjille Eilavaara-asiakirjojen salaamisesta

Kyösti Tornberg sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Ritva Pelttari on nostanut 27. joulukuuta syytteen Kittilän entistä vt. kunnanjohtajaa Kyösti Tornbergia vastaan. Rikosnimikkeenä on virkavelvollisuuden rikkominen.

Kyse on Suomen Kuvalehden toukokuussa 2015  tekemästä tutkintapyynnöstä, joka koski Kyösti Tornbergin päätöstä salata niin sanotut Eilavaara-asiakirjat huhtikuussa 2015 välittömästi sen jälkeen, kun Tornberg oli aloittanut työnsä vt. kunnanjohtajana ja Suomen Kuvalehti oli pyytänyt asiakirjoja kunnasta julkisuuslakiin vedoten.

Eilavaara-asiakirjoissa oli kyse viime valtuustokauden keskeisten kuntapäättäjien harjoittamasta varjovalmistelusta ja yrityksestä maksattaa kunnalla lasku oikeudellisesta avusta.

Suomen Kuvalehden tekemässä tutkintapyynnössä on kyse asiakirjajulkisuuden merkityksestä. 

Viranomaisen asiakirjat ovat lain mukaan pääsääntöisesti julkisia – ja viranomaisen asiakirjoja ovat muiden ohessa asiakirjat, jotka on toimitettu viranomaiselle sen tehtävään kuuluvassa asiassa.

 

”Tiedon antaminen on viranomaisen virkavelvollisuus, jonka rikkominen on rangaistavaa, minkä nyt nostettu syytekin osoittaa”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen, joka on Suomen Kuvalehden pyynnöstä perehtynyt keväästä 2014 lähtien Kittilän kunnan päätöksentekoon ja kunnan asiakirjoihin.

”Yleensä median ja viranomaisten välisissä asiakirjajulkisuutta koskevissa jutuissa on kyse päinvastaisesta tilanteesta, jossa on paljastettu salaisia tietoja”, Viljanen sanoo.

Virkarikosprofessorin mukaan on erittäin tärkeää, että oikeusteitse  puututaan myös tapauksiin, jossa julkisuusperiaatteen toteutumista yritetään estää kieltäytymällä antamasta tietoa julkisesta asiakirjasta.

”Valittaminen hallinto-oikeuteen on erittäin hidas keino, ja siksi rikosoikeudellisen sanktion uhka on tarpeen lain mukaisen julkisuuden toteuttamiseksi jo heti ensi asteessa”, Viljanen sanoo.

Tornberg ehti salauspäätöksellään viivästyttää asiakirjoihin perehtymistä puolitoista vuotta.

 Toukokuussa 2015  Suomen Kuvalehti valitti Tornbergin salauspäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi salauspäätöksen marraskuussa 2016.

Tornberg ehti lainvastaisella salauspäätöksellään viivästyttää Suomen Kuvalehden ja kaikkien muidenkin tahojen mahdollisuutta perehtyä Eilavaara-asiakirjoihin peräti puolitoista vuotta.

Kun Suomen Kuvalehti sai Eilavaara-asiakirjat haltuunsa, kävi ilmi, että asiakirjat eivät vastanneet Eilavaaran laskun erittelyä edes sivunumeroinneiltaan.

Asiakirjat ja lasku päätyivät KRP:n tutkintaan keväällä 2015. Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät nostivat 19. joulukuuta 2017 syytteet törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta kolmea viime valtuustokauden keskeistä luottamushenkilöä vastaan.

Sekä valituksessaan hallinto-oikeudelle että tutkintapyynnössään Suomen Kuvalehti tukeutui Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään asiantuntemukseen julkisuuslaista. Mäenpään mukaan  asiakirjojen salassapidolle ei ollut laillista perustetta.

Tornberg määräsi asiakirjat salaiseksi esitutkintaviranomaista koskevalla lainsäädännöllä. Kunnanjohtajalla ei ensinnäkään ole oikeutta määrätä asiakirjoja salaiseksi, eikä kunnanjohtaja ole esitutkintaviranomainen, joka voisi soveltaa esitutkintaviranomaista koskevia säännöksiä.

 

Päätoimittaja Ville Pernaan mukaan jo syytteen nostamisessa on kyse tärkeästä ratkaisusta.

”Syyte alleviivaa sitä periaatetta, että viranomaisen Suomessa pitää noudattaa lakeja, myös julkisuuslakia. On valitettavaa, että oikeusvaltion koura Suomessa on näin hidas, mutta on hyvä huomata, että se ulottuu myös Kittilän kuntaan saakka.”

Kun Suomen Kuvalehti jätti tutkintapyyntönsä Lapin poliisilaitokselle 18. toukokuuta, tutkintapyyntöä perusteltiin näin:

”Julkisilla tiedotusvälineillä on keskeinen asema ja tehtävä asiakirjajulkisuuden ja sananvapauden tosiasiallisessa toteuttamisessa. Asiakirjojen perusteeton salaaminen vaikeuttaa ratkaisevasti tämän tärkeän tehtävän suorittamista. Julkisuuslain noudattaminen on virkamiehen virkavelvollisuus.”

Näillä perusteilla Suomen Kuvalehti pyysi poliisia tutkimaan, onko Kittilän kunnan vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ”syyllistynyt rangaistavaan menettelyyn, ja jos on, ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin hänen saattamisekseen rikosoikeudelliseen vastuuseen menettelystään”.

Syyte on siis nostettu virkavelvollisuuden rikkomisesta, ja Lapin käräjäoikeudessa puidaan aikanaan Kyösti Tornbergin oikeutta salata julkiset asiakirjat – ja haitata median ja sitä kautta myös kansalaisten oikeutta saada tietoa julkisista asiakirjoista.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

 

Oikaisu

Juttu on julkaistu 27.12. kello 16.20 ja sitä on päivitetty 28.12. kello 19.01: Lisätty tieto, että Eilavaara-asiakirjoihin liittyen on nostettu syytteet 19.12.2017. Aiemmin jutussa sanottiin, että asia olisi vielä syyteharkinnasta.