Kittilä: Suomen Kuvalehti vaatii nyt Eilavaara-asiakirjoja oikeusteitse

SK teki myös tutkintapyynnön vt. kunnanjohtajan menettelystä määrätä asiakirjat salaisiksi.

Suomen Kuvalehti on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kittilän vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin päätöksestä määrätä niin sanotut Eilavaara-asiakirjat salaisiksi.

Valituksessaan SK pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Tornbergin tekemän salauspäätöksen ja velvoittamaan Kittilän kunnan / vt. kunnanjohtaja Tornbergin välittömästi luovuttamaan kyseiset Eilavaara-asiakirjat sähköpostitse SK:lle.

Suomen Kuvalehti perustaa valituksensa julkisuuslakiin, jonka ensimmäisen pykälän mukaan ”viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä”.

Julkisuuslain 7. pykälän mukaan ”viranomaiselle asian käsittelyä varten toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetä”.

SK katsoo, että kiistanalaiset ja kohua herättäneet Eilavaara-asiakirjat ovat tulleet julkisiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) on luovuttanut ne Kittilän kunnalle 16. huhtikuuta.