Kittilä: SK vaati kohuttuja Eilavaara-asiakirjoja – kunnanjohtaja salasi ne

Salaamispäätös on yksiselitteisesti lainvastainen, sanoo julkisuuslain asiantuntija.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on määrännyt oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnanhallitukselle laatimat asiakirjat salaisiksi.

Suomen Kuvalehti on vaatinut asiakirjat Kittilän kunnanhallitukselta julkisuuslain perusteella. SK kertoi maaliskuussa kunnan tilaamista asiakirjoista, joita kuntaan ei kuitenkaan ole toimitettu. Kunta on saanut Eilavaaralta vain laskun.

Salaamispäätöksensä Kyösti Tornberg perustelee tänään (22. huhtikuuta) allekirjoittamassaan päätöksessä keskusrikospoliisin esitutkinnalla:

”Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 3. kohdan perusteella määrään oikeudellinen asiantuntija, oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaran Kittilän kunnalle toimittamat asiakirjat, jotka kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo on luovuttanut 16.4.2015 vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille, tästä päivämäärästä alkaen salaisiksi. Perusteena on se, että Eilavaaran asiantuntijalausunnot liittyvät esitutkinnan alaisena olevaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiaan sekä Eilavaaran laskun tutkintaan.”  

Hiljattain vt. kunnanjohtajan tehtävässä aloittanut Tornberg on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja kokenut kunnanjohtaja, jonka tulee tuntea viranomaisia koskeva julkisuuslaki.