Lisää syytteitä Kittilän päättäjille – nyt Eilavaara-laskusta

Timo Kurula, Markku Mäkitalo ja Aki Maunula asetettiin syytteeseen törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Aki Maunula
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät Sari Anttonen ja Katri Junnikkala-Heikkinen tiedottivat tiistaina 19. joulukuuta 2017 nostaneensa syytteen kolmea Kittilän kunnan luottamushenkilöä vastaan törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyte koskee oikeudellisen asiantuntija-avun hankkimista ja kyseisen laskun maksattamista Kittilän kunnalla, vaikka kunta ei ollut tehnyt lakipalvelujen hankinnasta edes hankintapäätöstä.

Nyt syytteeseen asetetut luottamushenkilöt ovat edellisen valtuustokauden kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk), kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) ja kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas).

Jo aiemmin kolmikko on asetettu 24 muun kuntapäättäjän kanssa syytteeseen ainakin törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa.

Vastaajat ovat kiistäneet tapaus Eilavaaraa koskevan syytteen sekä jo aiemmin nostetut syytteet.

Kolmikosta Kurula on toiminut kesäkuun 2017 alusta vs. kunnanjohtajana ja on parhaillaan virkavapaalla vuoden 2017 loppuun asti, jolloin hänen sijaisuutensa päättyy.

Mäkitalo nousi syksyllä varavaltuutetusta kunnanvaltuutetuksi yhden kunnanvaltuutetun saatua eron tehtävästään.

Maunula ei lähtenyt kevään 2017 kuntavaaleissa enää ehdolle.

Suomen Kuvalehti uutisoi maaliskuussa 2015 oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaran Kittilän kunnanhallitukselle / kunnanhallituksen silloiselle puheenjohtajalle Timo Kurulalle osoittamasta laskusta, joka oli suuruudeltaan runsaat 7 500 euroa, ja jonka Kurula yritti maksattaa kunnalla.

Kittilän kunnan hallinto-osastolta kerrotaan, että alkuperäinen lasku kaikkine sivukuluineen on yli 9 000 euroa.

Pekka Viljanen: ”Silloin pitää itse maksaa lasku.”

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen osasi odottaa syytteiden nostamista Eilavaara-asiassa.

”Tämä ei yllätä. Jo heti silloin, kun ensimmäinen Eilavaara-lasku tuli kunnanhallituksessa esille keväällä 2015, useat kunnanhallituksen jäsenet sanoivat olleensa täysin tietämättömiä siitä, että Eilavaaralta oli pyydetty oikeudellista apua”, Viljanen muistuttaa.

Hän ihmettelee salaisen lakiavun hankkijoiden motiiveja.

”Jos turvaudutaan lakimiehen apuun, niin normaalisti yritetään saada toista mieltä olevat muuttamaan kantaansa todeten, että asiantunteva lakimies on ’tätä mieltä’ asiasta. Mutta tässä tapauksessa on päinvastoin salattu se, että on käytetty lakimiestä apuna.”

Viljasen mukaan lakimiesavun salaaminen viittaa vahvasti siihen, että avun pyytäjät ovat itsekin tienneet, ettei heillä ole laillisia valtuuksia pyytää apua ”kunnan piikkiin”.

”Jokainen saa tietysti hankkia oikeudellisia neuvoja keneltä tahansa, eikä siitä tarvitse kertoa kenellekään, mutta silloin pitää itse maksaa lasku.”

 

Suomen Kuvalehti paljasti heinäkuussa 2017, että Kittilän keskustan kunnallisjärjestö oli kaikessa hiljaisuudessa maksanut Eilavaaran laskun keväällä 2017, ja kertoi samalla toisesta löytyneestä Eilavaara-laskusta, jota oli piiloteltu kunnassa ilmeisesti ensimmäisestä laskusta käynnistyneen rikostutkinnan vuoksi.

Professori Viljasen mukaan on selvää, että kunnallisjärjestö tiesi maksaessaan Eilavaaran ensimmäisen laskun keväällä 2017  tuohon mennessä ilmi tulleista seikoista: Eilavaaran laatimia lausuntoja ei ollut annettu kaikille kunnanhallituksen jäsenille eikä esittelijälle ennen päätöksentekoa.

”Kunnallisjärjestöllä oli siis täydet edellytykset tietää laskun maksaessaan, että se ei oikeasti kuulu kunnan maksettavaksi. Näin ollen kunnallisjärjestö ei voi odottaa saavansa maksamaansa summaa takaisin kunnalta, vaikka sellaistakin menettelyä on Kittilässä ehditty jo pohtia”, Viljanen toteaa.

Kun Eilavaaran ensimmäinen lasku tuli julki keväällä 2015 ja Markku Mäkitalo luovutti asiakirjat kuntaan, Suomen Kuvalehti vaati asiakirjoja julkisuuslakiin vedoten. Tuolloinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg salasi asiakirjat.

SK valitti salauspäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi Tornbergin päätöksen lainvastaisena. SK teki myös tutkintapyynnön Torbergin salauspäätöksestä Lapin poliisilaitokselle, joka käynnisti asiassa tutkinnan. Nyt tapaus on syyteharkinnassa Lapin syyttäjänvirastolla.

”Kittilän laki” käynnisti poliisin tutkinnan päättäjien toimista.

Keskusrikospoliisilla on edelleen tutkittavanaan useita Kittilän päätöksentekoon liittyviä asiakokonaisuuksia ja tutkinta on laajentunut kesäkuussa käynnistyneen valtuustokauden päätöksentekoon.

Myös Lapin poliisilaitoksella on pöydällään Kittilän päätöksentekoon liittyviä tutkintapyyntöjä.

Poliisiin tutkinta Kittilän kuntapäättäjien toimista käynnistyi Suomen Kuvalehden jutun Kittilän laki (SK 24/2014) perusteella heinäkuussa 2014.