Uusin yllätys Kittilässä: Keskustan kunnallisjärjestö maksanut kunnan juristilaskun, joka johti rikostutkintaan

Kunnanhallitus käsittelee Pertti Eilavaaran kunnalle lähettämiä laskuja ja vaatimuksia.
Kittilän kunnan vaakuna kunnantalon seinässä 7. helmikuuta 2017.
Kittilän kunnan vaakuna kunnantalon seinässä. © OTTO PONTO / LEHTIKUVA

Kittilän kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan tiistaina 4. heinäkuuta kahta päätösesitystä, jotka koskevat oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaran laskuja oikeudellisesta neuvonnasta kunnan päättäjille.

Ensimmäinen niin sanottu Eilavaara-lasku tuli ilmi vuonna 2015. Laskun mukaan kunnanhallitus olisi ostanut Eilavaaralta lainopillista neuvontaa asioissa, jotka liittyvät kunnan enemmistöomistamaan hissiyhtiöön ja kunnanjohtajan irtisanomiseen.

Kunnan virkamiesjohto ei kuitenkaan tiennyt tästä lakiavusta mitään, sen ostamisesta ei löydy päätöksiä eikä Eilavaaran tekemiä asiakirjoja löytynyt kunnan arkistosta. Laskun esiintulo paljastikin kunnassa harjoitetun varjohallinnon.

Nykyinen vt. kunnanjohtaja Timo Kurula (kesk) on Eilavaara-laskuun liittyen syyteharkinnassa petos- ja virkarikoksista epäiltynä.

Nyt on selvinnyt, että kunnalle osoitettu lasku on maksettu viime keväänä, ilmeisesti huhti-toukokuussa. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan sen on maksanut Kittilän keskustan kunnallisjärjestö.

Kesäkuun lopussa paljastui, että on olemassa toinenkin Eilavaaran keväällä 2015 kunnalle lähettämä lasku. Toisesta Eilavaara-laskusta uutisoi ensimmäisenä Yle Rovaniemi.

Laskua useine karhulaskuineen on piiloteltu keväästä 2015.

”Jos oli tarkoitus auttaa Kurulaa, niin toimenpide kääntyi tarkoitustaan vastaan.” 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk) on myös Kittilän keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Suomen Kuvalehti lähestyi Rajalaa sähköpostitse ja kysyi, onko kunnallisjärjestö maksanut ensimmäisen Eilavaara-laskun. Rajala ei vastannut viestiin.

Eilavaara-asiassa on epäiltynä Kurulan lisäksi myös muita päättäjiä. Asia on Oulun syyttäjänviraston syyteharkinnassa.

”Jos lasku on maksettu keskustan kunnallisjärjestön toimesta, laskun maksamisella kunnallisjärjestö on antanut ymmärtää, että se ei kuulunutkaan kunnan maksettavaksi, vaikka Timo Kurula yritti vuoden 2015 alkupuolella maksattaa laskun kunnan varoista”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen.

”Jos maksamisella oli tarkoitus auttaa Kurulaa, niin toimenpide kääntyi nyt kyllä tarkoitustaan vastaan.” 

Viljasen mukaan Kurula on syyteharkinnassa epäiltynä törkeän petoksen yrityksestä juuri sen vuoksi, että laskun ei ole katsottu kuuluvan kunnan maksettavaksi.

”Jos kunnallisjärjestö on laskun maksanut, se vahvistaa omalla toiminnallaan poliisin näkemystä asiasta.” 

Tehtyä ei saa tekemättömäksi, Viljanen toteaa.

”Jos petoksen yritys on tapahtunut, se ei muutu miksikään sillä, että joku muu myöhemmin maksaa laskun.”

 

Kittilän kunnanhallituksen 4. heinäkuuta pidettävän kokouksen esityslistalla mainitaan kaksi Pertti Eilavaaran kunnalle lähettämää kirjelmää.

Suomen Kuvalehti pyysi julkisuuslakiin vedoten kirjelmät nähtäviksi.

Niistä ensimmäinen koskee ensimmäisen Eilavaara-laskun perumista tietyin ehdoin.

Eilavaara ilmoittaa kirjeessä ”poikkeuksellisen lainvastaisen menettelyn vuoksi” peruvansa 7 620 euron suuruisen ensimmäisen laskunsa viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen, mutta asettaa tälle useita ehtoja.

Eilavaara vaatii ensinnäkin, että hänen käsin allekirjoittamansa lasku tulee palauttaa hänelle. Ei riitä, että laskusta palautettaisiin ainoastaan kopio.

Sama vaatimus koskee myös laskuun liittyviä allekirjoitettuja maksumuistutuksia ja karhukirjeitä, joita on laskutavasta riippuen 11–12.

Lisäksi laskun kohteena oleva, kunnan hallussa oleva alkuperäinen lausunto tulee palauttaa Eilavaaralle. Myös kaikki lausunnon kopiot tulee tuhota tai palauttaa hänelle.

Tämä tarkoittaa, että Eilavaaran mukaan Kittilän kunnan tulisi hakea pois myös Suomen Kuvalehden saamat Eilavaara-asiakirjat, jotka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus velvoitti kunnan luovuttamaan lehdelle.

Emeritusprofessori Pekka Viljanen pitää Eilavaaran vaatimuksia hyvin erikoisina.

”Eilavaaran vaatimus asiakirjojen palauttamisesta ja lausuntokopioiden tuhoamisesta ei ole tästä maailmasta, eikä kunnanhallituksen pidä tietenkään sellaiseen suostua”, Viljanen sanoo.

Viljanen korostaa, että jos keskustan kunnallisjärjestö on maksanut Eilavaaran ensimmäisen laskun, Eilavaara ei tietenkään voi enää vaatia maksua kunnalta.

”Näin ollen Eilavaaran ei olisi pitänyt asettaa kerrassaan mitään ehtoja sille, että hän luopuu vaatimasta maksua kunnalta.”

Kirjeestä käy ilmi, että lausunnon on tilannut Timo Kurula.

Toinen Eilavaaran lähettämä kirjelmä on tähän asti salassa pysyneen laskun ”karhukirje”.

Kunnan tulisi nyt Eilavaaran vaatimuksen mukaan maksaa toinen, yli 7 000 euron suuruinen lasku.

Kunnan hallintojohtaja Esa Mäkinen esittää kunnanhallitukselle, että laskua ei makseta, koska perusteita maksamiselle ei ole.

Kyseessä on alun perin 5 040 euron suuruinen lasku lausunnosta. Viivästyskorkojen ja 960 euron lisälaskun kera se kohoaa yhteensä 7 101,60 euroon. Kirjelmästä käy ilmi, että Eilavaara on lähettänyt toisestakin laskustaan kaikkiaan 7–8 karhulaskua.

Eilavaaran alkuperäistä toista laskua ei löydy kunnasta. Kirjeestä käy ilmi, että lausunnon on tilannut tuolloinen kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula.

Kyseessä on todennäköisesti lausunto, jonka pohjalta Kittilän kunnanhallitus hyväksyi 16. maaliskuuta 2015 lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien kunnanjohtaja Anna Mäkelän ja tuolloisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen valituksia Mäkelän lainvastaisesta irtisanomisesta.

Aikoinaan Kurula jääväsi itsensä asiassa, mutta näyttää kuitenkin tilanneen lausunnon ja toimineen valmistelussa taustalla. 

Lasku on päivätty 3. maaliskuuta 2015, mutta se on lähetetty kuntaan maksettavaksi vasta 5. lokakuuta ”odotuksen jälkeen”.

Pekka Viljasella on mahdollinen selitys sanaparille ”odotuksen jälkeen”.

”Pitää muistaa, että kunnan päättäjät käynnistivät kesän 2015 aikana hallintojohtaja Esa Mäkisen siirtämisen syrjään kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan sijaisen tehtävistä. Mäkinenhän toi Eilavaara-laskun julki tuodessaan asian kunnanhallituksen käsittelyyn maaliskuussa 2015 ja tästä poliisin tutkinta käynnistyi”, Viljanen sanoo.

”Olisiko ajatuksena ollut, että lasku tuodaan maksettavaksi kuntaan vasta sitten, kun Mäkinen on siirretty kunnanhallituksen sihteerin tehtävistä syrjään, eikä hän voisi enää puuttua asioihin”, hän miettii.

Esa Mäkisen syrjään siirtäminen astui voimaan 1. lokakuuta 2015 ja Eilavaara on kirjeen tietojen perusteella lähettänyt toisen laskunsa 5. lokakuuta 2015.

Mäkisen syrjään siirtäminen on KRP:n tutkinnassa. Kuntapäättäjien toimia tutkitaan virka-aseman väärinkäyttämisenä ja työrikoksina.

 

”Mielenkiintoista on, miksi Eilavaaran toisen laskun suhteen on menetelty toisin eli keskustan kunnallisjärjestö ei ilmeisesti ole maksanut sitä eikä Eilavaara ole luopunut vaatimasta suoritusta siitä kunnalta. Lieneekö syynä se, että toisen laskun olemassaolo ei ole ollut yleisesti tiedossa”, Viljanen toteaa.

Viljasen mukaan toisen laskun maksaminen kunnan varoista ei ole yhtään perustellumpaa kuin ensimmäisenkään laskun maksaminen.

Viljanen arvioi, että myös tämä lasku päätyy poliisin tutkintaan. Ensimmäiseen laskuun liittyvä tapaus on jo syyteharkinnassa.

Pekka Viljanen toivoo, että Kittilän hallinto saataisiin Lex Kittilän avulla palautettua takaisin normaalin, hyvän kunnallishallinnon uomiin.

”On selvää, että poliisiviranomaiset ja syyttäjät eivät voi järjestää Kittilän kunnan hallintoa, eikä se ole heidän tehtävänsäkään”, Viljanen sanoo.

”Eikö puoluejohtajilla todellakaan riitä kanttia sanoa Kittilän päättäjille, että nyt riittää”, hän kysyy.

Viljasen mukaan tämä voisi myös olla keino välttää Lex Kittilän soveltamista.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska on toista mieltä.

”Meidän pitää antaa oikeuslaitokselle työrauha. Poliitikkojen ei kannata lähteä huuseeraamaan tuomareiden tontille.”