Kittilä: Timo Kurula valittiin toistamiseen vt. kunnanjohtajaksi – ”Arvoton näytelmä”

Nyt biologian lehtori ohitti ansiovertailussa kokeneen kunnanjohtajan.

’Näyttää siltä, että kunnanhallitus haluaa jatkaa tätä arvotonta näytelmää esityksellään, jonka mukaan vt. kunnanjohtajaksi esitettävä Timo Kurula on hakijoista ansioitunein”, totesi valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) kunnanvaltuuston päätökseen jättämässään eriävässä mielipiteessä.

Kaikkiaan 15 valtuutettua 26:sta antoi äänensä biologian lehtori Kurulalle vt. kunnanjohtajan vaalissa Kittilän kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina 29. toukokuuta. Äänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

Ennen lopullista äänestystä käytiin kolme äänestystä, joista kaksi koski vt. kunnanjohtajan valinnan palauttamista uuteen valmisteluun. Sitä esitti muun muassa Yritys.

Erikoiseksi Kurulan valinnan tekee se, että hän on epäiltynä ainakin törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä Kittilän kuntaa kohtaan. Kurula on pitkäaikainen kuntapäättäjä, ja hän on ollut näkyvä toimija kotikuntansa viimeaikaisessa päätöksenteossa, jossa Suomen lait ovat saaneet moneen kertaan kyytiä.

Keskusrikospoliisi tiedotti 17. toukokuuta siirtäneensä Kittilän kuntakonsernin päätöksentekoa koskevat useimmat tutkintakokonaisuudet syyteharkintaan.

 

Timo Kurula valittiin ensimmäisen kerran vt. kunnanjohtajaksi huhtikuun kunnanvaltuuston kokouksessa, ja hän ehti jo aloittaa tehtävässä, mutta valintaprosessi osoittautui täydeksi ”hutiksi”.

Tuolloin kunnanhallitus toi vt. kunnanjohtajan valinnan valtuustoon käytännössä asiaa valmistelematta, ilman asianmukaista ansiovertailua ja hakijayhteenvetoa. Kunnanhallitus ei myöskään tehnyt esitystä valittavasta henkilöstä.

Suomen Kuvalehden kuulemat oikeusoppineet totesivat huhtikuisen valintapäätöksen lainvastaiseksi: päätöksessä rikottiin tasa-arvo-, kunta- ja hallintolakeja.

Kurula oli ehtinyt jo aloittaa vt. kunnanjohtajana, kun kunnanhallitus joutui toukokuussa laillisuusvalvonnan velvoittamana ottamaan asian uudelleen käsiteltäväksi.

Kurulan pesti keskeytyi, ja kunnanhallitus ryhtyi valmistelemaan uutta vt. kunnanjohtajan vaalia. Kunnanhallitus laaditutti ansiovertailun kaikista kahdestatoista hakijasta.

Tässä vertailussa – kuinka ollakaan – biologian lehtori Kurula katsottiin selvästi ”ansioituneimmaksi” ja ohitti pätevyydessä pitkäaikaisen kunnanjohtajan Antti Jämsénin, Rovaniemen kaupungin hallintolakimiehen Ville Vitikan sekä Sodankylässä pitkään talous- ja hallintojohtajana toimineen Päivi Vauhkosen.

Suljetussa lippuäänestyksessä kunnanvaltuustossa 29. toukokuuta Jämsén sai 7 ääntä, Vauhkonen yhden äänen ja kolme valtuutettua äänesti tyhjää. Vitikka ei ollut enää käytettävissä tehtävään.

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen ehti puuttua epäasialliseen ansiovertailuun kunnanhallituksen kokouksessa 23. toukokuuta ja esitti, että valtuustoon vietäisiin esitys, jonka mukaan vt. kunnanjohtajan valinta pitäisi valmistella uudelleen ja samalla pitäisi laatia asianmukainen ansiovertailu.

Tämä ei kunnanhallitukselle sopinut, joten valtuusto joutui valitsemaan vt. kunnanjohtajan kyseiseen ansiovertailuun tukeutuen.

Kunnanvaltuuston enemmistö päätti myös, että vt. kunnanjohtajan valintapäätös tulee panna täytäntöön välittömästi, joten pöytäkirja tarkastettiin jo kokouksessa saman tien.

Kymmenen valtuutettua jätti valintapäätökseen eriävän mielipiteensä. He ovat Inkeri Yritys, Outi Marttila (kesk), Jukka Salmi (kesk), Risto Similä (kesk), Mikko Saarela (kesk), Helena Huikuri-Kujala (vas), Lasse Lompolo (vas), Paula Nevalainen (vas), Torsti  Patakangas (kok) ja Akseli Erkkilä (kl).

Todennäköisesti tiistaina 30. toukokuuta Timo Kurula jatkaa kertaalleen keskeytettyä pestiään Kittilän vt. kunnanjohtajana.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys kommentoi maanantaina 29. toukokuuta valintapäätöksen jälkeen asiaa lyhyesti.

”Esittäessäni asian palauttamista uuteen valmisteluun esitin samalla kysymyksiä valmisteluun liittyen. Vastauksia en saanut. Kaiken, minkä haluan sanoa, olen sanonut eriävässä mielipiteessäni”, Yritys totesi ja lähetti eriävän mielipiteensä sähköpostitse Suomen Kuvalehdelle.

 

Eriävässä mielipiteessään Inkeri Yritys perustelee esitystään, jonka mukaan vt. kunnanjohtajan valinta tulee valmistella uudelleen. Suomen Kuvalehti julkaisee Yrityksen tekstin keskeisen osan:

 

’Tähänastinen valmistelu vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin toimesta ja sittemmin kunnanhallituksen johdolla on ollut niin epäasiallista, että on erittäin epätodennäköistä, että vt. kunnanjohtajan vaalista voisi tulla lainvoimainen.

Yhdyn hallintojohtaja Esa Mäkisen jättämään eriävään mielipiteeseen ja näkemykseen siitä, että tähän valtuustoon tuotu ansiovertailu ei ole asianmukainen. Mielestäni tällaisen ansiovertailun perusteella suoritettu virkavaali tarkoittaisi suoranaista piittaamattomuutta kuntaa koskevista laeista ja hyvän hallinnon vaatimuksesta.

Ensimmäinen vt. kunnanjohtajan valintakierros huhtikuun kunnanvaltuustossa ilman ansiovertailua piittaamatta tasa-arvo-, kunta- ja hallintolaeista nosti Kittilän kunnanvaltuuston jälleen kerran otsikoihin tavalla, joka ei ole ollut meille kunniaksi. Nyt näyttää siltä, että kunnanhallitus haluaa jatkaa tätä arvotonta näytelmää esityksellään, jonka mukaan vt. kunnanjohtajaksi esitettävä Timo Kurula on hakijoista ansioitunein.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula on kertonut hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Esa Mäkiselle, että ansiovertailun on laatinut asianajaja Jarmo Juntura. Kun näyttää siltä, että ansiovertailun laatiminen tässä asiassa on ’ulkoistettu’ ja tässä kyseisessä ansiovertailussa arvioidaan Timo Kurulan menestyneen kunnanhallituksen suorittamassa haastattelussa parhaiten, haluan tietää, keneltä tai keiltä kaikilta asianajaja Juntura on saanut käyttöönsä arviot kunnanhallituksen suorittamista haastatteluista. Asianajaja Juntura ei pöytäkirjan mukaan ollut kunnanhallituksen kokouksessa läsnä haastatteluissa. Miten on siis mahdollista, että asianajaja Juntura voi liittää ansiovertailuun arvion haastatteluista?

Muistutan myös siitä, että vaikka ansiovertailun laatiminen on ulkoistettu, esittelijän virkavastuuta ei ole silti voitu ulkoistaa. Esittelijä vastaa aina esittelystään, vaikka olisi käyttänyt sen laatimisessa avustajaa.

Saamani tiedon mukaan Timo Kurulalla oli kunnanhallituksen haastattelussa paperi, josta hän luki vastauksia kysymyksiin. Haluan tietää, oliko haastattelukysymykset siis annettu Kurulalle tiedoksi etukäteen. Hakijana myös olleelta Ville Vitikalta saamani tiedon mukaan ainakaan hänelle niitä ei ollut annettu etukäteen. Haluan tietää, onko haastatteluun kutsuttuja hakijoita kohdeltu tasapuolisesti.

Oma lukunsa on Kittilän kuntaan kohdistuva rikostutkinta, joka on edennyt syyteharkintaan. Muistutan, että kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on jäseniä, joita syyteharkinta koskee ja samalla muistutan, että jokaisen tulisi arvioida oma asemansa tässä päätöksenteossa, jossa kunnanhallitus esittää vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulaa, joka julkisuudessa olleiden tietojen mukaan on epäiltynä virka- ja petosrikoksista kuntaamme kohtaan ja nämä asiat ovat syyteharkinnassa.

Kittilän kunnan päätöksenteossa tulisi alkaa tunnustaa tosiasiat kuntaan kohdistuvasta laajasta rikostutkinnasta ja valtuutettujen tulisi toimia tosiasioiden valossa siten, että Kittilän kunnan asukkaat voisivat luottaa päätöksentekokykyymme ja päätösten laillisuuteen.”

 

Suomen Kuvalehti on pyytänyt kommentteja Inkeri Yrityksen eriävään mielipiteeseen Timo Kurulalta, Aki Maunulalta ja Jarmo Junturalta. Juttua täydennetään, kun kommentit on saatu. Täydennys 31.5. klo 11.25: Kurula, Maunula ja Juntura eivät ole vastanneet.

 

Juttu julkaistu 29.5. klo 23.12., juttua muokattu 30.5. klo 9.33 ja 31.5. klo 11.25: lisätty valintapäätökseen eriävän mielipiteensä jättäneiden valtuutettujen nimet ja maininta siitä, että Kurula, Maunula ja Juntura eivät ole vastanneet SK:lle.