Kittilän johtoon petos- ja virkarikoksista epäilty Timo Kurula – Väistyvä valtuusto valitsi sokkona

Kunnan päätöksenteko näyttää syöksyvän yhä syvempään kriisiin uuden valtuustokauden aattona.
Kotimaa 24.4.2017 16:43
Timo Kurula.
Timo Kurula. © Petri Kaipiainen

Kittilän kunnanvaltuusto teki maanantaina 24. huhtikuuta tiettävästi kunnallishallinnon historiaa. Valtuusto valitsi suljetulla lippuäänestyksellä ja ilman minkäänlaista kunnanhallituksen pohjaesitystä vt. kunnanjohtajaksi keskustan pitkäaikaisen kuntapäättäjän Timo Kurulan. Hän hoitaa virkaa vuoden loppuun. Siviiliammatiltaan Kurula on biologian lehtori.

Timo Kurula on Kittilän päätöksentekoa koskevassa keskusrikospoliisin laajassa tutkinnassa yksi keskeisistä epäillyistä.

Niin sanottuja Eilavaara-asiakirjoja koskeva vyyhti on jo Oulun syyttäjänviraston syyteharkinnassa. Siinä Kurulaa epäillään törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäytöstä. Lisäksi hän on useissa muissakin asiakokonaisuuksissa epäiltynä virkarikoksista.

Vt. kunnanjohtajan vaalissa Kurula sai 15 ääntä, muista ehdolla olleista Antti Jämsén ja Ville Vitikka saivat kumpikin 5 ääntä. Yksi äänesti tyhjää. Vt. kunnanjohtajaksi haki kaikkiaan 12 henkilöä. Eriävän mielipiteen jättivät vasemmistoliiton Inkeri Yritys ja Helena Huikuri-Kujala sekä kokoomuksen Hille Kuusisto.

Kunnanjohtajan virkaa hoitanut oikeustieteen tohtori Kyösti Tornberg jää eläkkeelle. Kahden viime vuoden aikana hänen johtajakaudellaan Kittilän päätöksenteko on ajautunut yhä syvempään kriisiin: on mm. salattu asiakirjoja, viety epäasiallisesti hallintojohtajalta keskeiset tehtävät häntä asiasta kuulematta, laiminlyöty kunnanjohtajaa ja kunnanhallitusta velvoittava laillisuusvalvonta – ja lähetetty hallintotuomioistuimille lausuntoja, jotka eivät ole perustuneet tosiseikkoihin.

Kunnassa on pettänyt jopa tilintarkastus. Tämä asia on patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan tutkinnassa.

Tornbergin johtajakaudella Kittilän laki on hävinnyt Suomen laille hallintotuomioistuimissa toistuvasti.

 

Lehtori Timo Kurula ryhtyy johtamaan Kittilän kuntaa tilanteessa, jossa päättyvän vaalikauden 27 valtuutetusta peräti 23 on epäiltynä virkarikoksista osin samoissa asiakokonaisuuksissa kuin Kurulakin. Osa epäillyistä päättäjistä oli myös valitsemassa häntä vt. kunnanjohtajaksi.

Kurula haki vuonna 2009 Kittilän kunnanjohtajan virkaa kilpaa tuolloin valituksi tulleen Anna Mäkelän kanssa. Mäkelä irtisanottiin lainvastaisesti marraskuussa 2014 – ja sen jälkeen Kittilän vyyhti on vain paisunut.

Vielä oudommalta valintakuvio näyttää kunnanhallituksen toimien vuoksi.

Kunnanhallitus haastatteli viisi ehdokasta, joiden joukossa oli Timo Kurula. Hallitus ei kuitenkaan tehnyt minkäänlaista pohjaesitystä kunnanvaltuustolle. Valinta jätettiin valtuutetuille, jotka eivät ole voineet valtuustona haastatella hakijoita, ja joilla ei ainakaan vielä ennen tämän päivän valtuuston kokousta ollut käytettävissään minkäänlaista ansiovertailua hakijoiden pätevyydestä. Valinta tapahtui siis sokkona.

Timo Kurula on esteellinen kaikissa laajaan poliisitutkintaan liittyvissä asioissa.

Mitä tästä pitäisi ajatella? Kuntaa kohtaan tehdyistä virkarikoksista epäilty henkilö ryhtyy johtamaan kuntaa ja vastaamaan ylimpänä virkamiehenä kunnan varojen käytöstä.

”Normaalissa kunnassa tuollainen valinta ei tietenkään olisi tullut kysymykseen, mutta Kittilässä se oli täysin odotettavissa”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen. Viljanen on seurannut Kittilän päätöksenteon käänteitä toukokuusta 2014 lähtien.

”Nykyinen valtuusto ei näytä ottaneen mitään opikseen siitä viestistä, jonka äänestäjät antoivat juuri hiljattain käydyissä kuntavaaleissa”, Viljanen jatkaa.

Tämäkin valtuuston päätös antaa Viljasen mielestä valtiovarainministeriölle lisää aihetta pohtia Lex Kittilän soveltamistarvetta heti, kunhan laki tulee siltä osin voimaan 1. kesäkuuta.

”Tarkoitan siis selvityshenkilön tai -ryhmän asettamista ja viime kädessä mahdollisuutta pidättää luottamushenkilöitä luottamustoimensa hoitamisesta”, emeritusprofessori täsmentää.

Viljanen esitti jo Lex Kittilää valmisteltaessa, että vastaava muutos olisi tehtävä myös kunnalliseen viranhaltijalakiin.

”Katsoin tarpeelliseksi, että valtiovarainministeriö voisi pidättää myös virkarikoksesta todennäköisin syin epäillyn kunnanjohtajan virastaan tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi, jos valtuusto ei sitä tee. Lainmuutos näyttää nyt entistäkin tarpeellisemmalta. Nähtäväksi tosin jää, miten toimikautensa 1. kesäkuuta aloittava uusi valtuusto suhtautuu tilanteeseen.”

Pekka Viljanen hämmästelee myös vt. kunnanjohtajan valinnan valmisteluprosessia.

”Erikoista valintaprosessissa oli myös se, että kunnanhallitus ei tehnyt asiasta mitään esitystä. Lienevätkö monet sen jäsenistä katsoneet itsensä esteellisiksi vai onko kyse siitä, että kukaan ei rohjennut avoimesti esittää Kurulan valitsemista”, Viljanen kysyy.

Hän muistuttaa vt. kunnanjohtajan valinnan aiheuttamista lisääntyvistä hankaluuksista: Timo Kurula on esteellinen kaikissa laajaan poliisitutkintaan liittyvissä asioissa.