Kittilä-soppa kuumenee: Kunta teki omista virkamiehistään tutkintapyynnön, joka nyt osoittautui aiheettomaksi

Polisiin mukaan Levi Magic -tutkinnassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Tutkintapyyntö vuodettiin aikanaan näyttävästi julkisuuteen.

Esa Mäkinen
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Iltalehti uutisoi tammikuussa 2017, että Kittilän kunta on tehnyt tutkintapyynnön omista virkamiehistään. Lehti julkaisi virkamiesten nimet, vaikka poliisi ei ollut edes vahvistanut esitutkinnan käynnistymistä.

Tutkintapyynnön kunnan omista virkamiehistä allekirjoitti joulukuussa 2016 vt. kunnanjohtajana tuolloin toiminut Kyösti Tornberg.

Tutkintapyyntö koski erotettua kunnanjohtajaa Anna Mäkelää, hallintojohtaja Esa Mäkistä ja teknistä johtajaa Lauri Kurulaa.

Myös Lapin Kansa uutisoi asiasta julkistaen tutkintapyynnön kohteena olevien nimet tarkistamatta asian tilaa poliisilaitokselta.

Kunnanvaltuusto päätti tutkintapyynnön tekemisestä helmikuussa 2016.

Päätöstä oli tekemässä useita kuntapäättäjiä, jotka olivat tuolloin KRP:n tutkinnassa muun muassa kunnanjohtaja Mäkelän lainvastaisesta irtisanomisesta. Nyt päättäjiä vastaan on nostettu jo syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kunnan tutkintapyynnössä pyydettiin tutkimaan Mäkelän, Mäkisen ja Kurulan toimet Levin Koutalaki-alueen maakaupoissa ja alueen kehittämishankkeessa.

Myös Yle MOT kertoi asiasta huhtikuussa 2017.

Lapin poliisilaitoksen rikosylikomisario Jukka Haataja toteaa 3. marraskuuta 2017 allekirjoittamassaan päätöksessä, että ”asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta. Tutkinta päätetty.”

Koutalaki- ja niin sanottu Levi Magic -kehityshanke, joita tutkintapyyntö koski, liittyvät Levitunturin huipulla sijaitsevaan Panorama-hotelliin ja Levi Summit -kongressikeskukseen.

Suurta hanketta käynnistivät omilla johtajakausillaan kunnanjohtajat Aarne Nikka ja Seppo Maula.

 

Tammikuussa 2017 Suomen Kuvalehti kertoi, että kunnan tutkintapyyntöön liittyvät asiakirjat on kunnan kirjaamosta pyytänyt ainoastaan Jari Korhosen lakitoimisto JTK Law Oy.

Korhonen on Levin ”matkailukuningattarena” tunnetun Hullu Poro Oy:n omistajan Päivikki Palosaaren asiamies ja myös Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren asiamies.

Kun Suomen Kuvalehti kysyi tammikuussa Korhoselta, onko hän osallistunut kunnan tutkintapyynnön tekemiseen, Korhonen ei myöntänyt mutta ei myöskään kiistänyt asiaa.

Mielenkiintoiseksi Palosaarien asiamiehen osallistumisen kunnan tutkintapyyntöön tekee se, että Anna Mäkelä teki joulukuussa 2013 tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista hissikilpailutuksessa ja tekninen johtaja Lauri Kurula johti hissiyhtiön hallitusta, kun yhtiö erotti Palosaaren ja teki myös tutkintapyynnön Palosaaren toiminnasta.

Suomen Kuvalehti kertoi tapahtumasarjasta kesäkuussa 2014 jutussaan ”Kittilän laki”.

Hallintojohtajaa savustettiin päätöksenteosta.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen on puolestaan joulukuusta 2013 lähtien pyrkinyt palauttamaan kunnan päätöksenteon laillisiin uomiin tuoden muun muassa Mäkelän irtisanomisen useaan kertaan vielä jälkikäteenkin laillisuusvalvonta-asiana kunnanhallitukseen.

Kunnan nimissä tehtyä Levi Magic -tutkintapyyntöä käytettiin härskisti hyväksi keväällä 2017, kun Mäkinen toimi kunnan ja Mäkelän sopimusta neuvotelleen toimikunnan esittelijänä.

Kunnan ja Mäkelän välisestä sovintosopimuksesta oli valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja kunnan tuli antaa asiasta lausunto hallinto-oikeudelle.

Tuolloin kunnan pääneuvottelijana toiminut Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen ja asianajaja Jarmo Juntura ryhtyivät yhdessä toimikunnan puheenjohtajan Pirkko Jauhojärven (kesk) kanssa selvittämään Mäkisen esteellisyyttä tutkintapyynnön vuoksi, jotta Mäkinen ei pääsisi kirjoittamaan esitystään kunnan lausunnoksi.

Koskinen jopa ilmoitti Mäkiselle, että Mäkinen olisi esteellinen siksi, että Levi Magic -asiassa hän saattaisi joutua korvausvastuuseen jopa siitäkin osasta korvausta, jonka suorittamisesta Mäkelä vapautuisi kunnan ja Mäkelän välisen sopimuksen perusteella.

 

Mäkisen jäävääminen ja sulkeminen ”ulos” toimikunnan esittelijän tehtävästä epäonnistui, koska Lapin poliisilaitos antoi toimikunnalle ja Mäkiselle tiedon, jonka mukaan poliisilla ei ole asiassa ketään epäiltyä, eikä esitutkintaa ole avattu.

Mäkinen sai siis laatia esityksensä kunnan lausunnoksi, mutta toimikunta ei sitä hyväksynyt, vaan lähetti hallinto-oikeudelle Junturan laatimat kootut selitykset.

Mäkinen tahdottiin siirtää syrjään jo pelkän kunnan nimissä tehdyn tutkintapyynnön perusteella, mutta myöhemmin keväällä huhti- ja toukokuussa 2017 Kittilän kuntapäättäjien enemmistö valitsi vs. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan, joka oli tuolloin jo syyteharkinnassa raskaista virka- ja petosrikoksista epäiltynä.

Ja lokakuussa kunnanvaltuusto kieltäytyi pidättämästä päätöksenteosta luottamushenkilöt, jotka toimivat yhä edelleen kunnan päätöksenteossa, vaikka heidät on asetettu syytteeseen jopa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kittilän kunnan päätöksenteossa pelisääntöjä muutetaan aina sen mukaan, keihin päätökset kohdistuvat.

 

Virkamiehistä tehty tutkintapyyntö on ollut KRP:n tutkinnassa oleville päättäjille kelpo väline monessa.

Huhtikuun 2017 kuntavaalien alla Kittilän raitilla ja myös sosiaalisessa mediassa kerrottiin rikoksista epäillyistä virkamiehistä.

Asiaa on pidetty kunnan päätöksenteossa vireillä aivan viime päiviin asti. Kunnanhallituksen enemmistö on pitänyt perusteettomina Levi Magic -hankkeeseen liittyviä kunnan maksamia sopimukseen sisältyneitä palkkioita.

Kunnanhallituksen varajäsen ja kunnanvaltuutettu Marita Toivanen (vas) teki hiljattain kysymyksen Levi Magic -maksujen takaisin perimisestä kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24. lokakuuta 2017 antaa toimeksiannon asianajotoimistolle perintätoimien käynnistämiseksi. Vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa esitteli asian näin:

”Kunnanhallitus antaa toimeksiannon puitesopimuksen piiriin kuuluvalle asianajotoimistolle ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisten perusteettomien maksujen takaisin perimiseksi. Toimeksianto tilataan puitesopimuksen mukaiselle asianajotoimistolle selvitettäväksi.”

 

Esiselvityksen jälkeen Lapin poliisilaitoksen rikosylikomisario Haataja on siis sulkenut Levi Magic -tutkinnan ”ei syytä epäillä rikosta” -perusteella.

Sen sijaan KRP:llä on käynnissä tutkinta hallintojohtaja Esa Mäkiseen kohdistetusta työsyrjinnästä, josta epäillään useita kuntapäättäjiä.

Mäkinen siirrettiin syksyllä 2015 epäasiallisesti ”ulos kunnanhallituksesta” viemällä häneltä kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan sijaisen tehtävät.

Tänä syksynä Mäkistä ei päästetty palaamaan töihin esittelijäksi kesken vuosilomansa, vaan hänen sijaisekseen palkattiin varatuomari Sanna Ylinampa, jolla ei ole työkokemusta kunnan keskushallinnon johtotehtävistä.

Kaksi aiempaa tutkintapyyntöä samasta asiasta.

Levi Magic -tutkintapyyntö virkamiehistä ei aiheuttanut Lapin poliisilaitoksella tutkinnan käynnistymistä.

Nähtäväksi jää, käynnistyykö tutkinta Levin Vesihuolto Oy:n hallituksen tekemästä tutkintapyynnöstä. Sen on laatinut – kuinka ollakaan – Jari Korhonen – ja tutkintapyynnön takaa löytyy myös syytteeseen asetettuja kuntapäättäjiä.

Levin Vesihuolto Oy:n hallitus saattoi erikoisen tutkintapyynnön julkisuuteen sopivasti päivää ennen kuin Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjät nostivat syytteet 27 edellisen valtuustokauden kuntapäättäjää vastaan.

Kaikki syytteeseen asetetut Kittilän kuntapäättäjät ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Levi Magic -asiassa tutkintapyynnöt kunnan virkamiehistä tekivät myös – nyt jo edesmennyt – kunnanjohtaja Aarne Nikka toukokuussa 2016 ja Kittilän kunnan asukas Reijo Paasirova heinäkuussa 2016. Nekään eivät johtaneet tutkinnan käynnistymiseen.

Jo aiemmin, lokakuussa 2012 , samoista asioista tutkintapyynnön tekivät silloiset kunnanvaltuuston jäsenet Torsti Patakangas (kok), Ilse Seurujärvi (kok) ja Sakari Kautto (sd). Syyttäjä päätti lopettaa tutkinnan lokakuussa 2013 ”ei näyttöä rikoksesta tai sen tekijästä” -perusteella.