Viranomainen panee australialaisen kaivosyhtiön lujille: Oriveden laitonta kaatopaikkaa aiotaan tutkia kairaamalla – poliisi valvoo

Oriveden kultakaivokseen on piilotettu jätteitä. Viranomaiset haluavat selvittää jätteen määrän, laadun ja riskin vesistölle.

Dragon Mining
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Oriveden kultakaivoksen siivousvyyhti etenee. Kaivosyhtiö Dragon Mining on toimittanut Pirkanmaan ely-keskukselle uuden siivoussuunnitelman. Siinä se kertoo tekevänsä tutkimuksia ja riskiarvion louhokseen piilotetuista jätteistä.

Tutkimuksen ja riskiarvion tekee Envineer-niminen konsulttiyhtiö, jonka palkkakulut Dragon Mining maksaa.

Kairaus tapahtuu 66 metrin syvyydessä. Näytteitä otetaan neljä, ja ne halkaisevat koko louhoksen porautuen 20–27 metrin syvyyteen. Kairausnäytteet dokumentoidaan ja kuvataan.

Kairausnäytteistä määritellään muun muassa ph-pitoisuus, öljyhiilivedyt ja erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä, kuten PCB, PAH ja BTEX.

”Mikäli näytekairaus ei syystä tai toisesta onnistu, esimerkiksi näyteaines ei jää maaputkeen, voidaan näytteenottoa täydentää […] kaivinkoneella tehtävällä kaivannolla”, konsultit kirjoittavat työsuunnitelmassa.

Riskinarvioinnissa konsultit tarkastelevat, mikä on jätteen vaikutus ulos purkautuvan veden laatuun. Riskinarvioinnissa huomioidaan myös purkautuvan veden vaikutus vastaanottavan vesistön veden laatuun sekä pohjaveden laatuun.

 

Kaivosyhtiö Dragon Mining haluaisi, että viranomaiset tarkastelisivat jatkotoimenpiteitä uudelleen, kun tutkimukset ja riskiarvioinnit on tehty. Dragon Mining ei edelleenkään halua, että koko kaivos siivottaisiin. Yhtiö vetoaa Tukesin tekemään työn vaarallisuusarvioon.

Dragon Mining kirjoittaa elylle laatimassaan suunnitelmassa, että kaivoksella työskennelleiden henkilöiden haastatteluiden perusteella kaivokseen ei ole sijoitettu vaarallisia jätteitä.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan on kuitenkin hyvin mahdollista, että louhoksessa on öljyistä ja vaarallista jätettä.

Dragon Mining ehdottaa viranomaisille, että jos jätteet eivät tutkimusten mukaan ole vaarallisia, niille annettaisiin ympäristölupa jälkikäteen. Tällöin jätteitä ei siivottaisi koskaan pois kaivoksesta.

Kaivosyhtiön toive on kuitenkin vain toive. Tarkemmat tutkimukset määrittävät, mitä viranomaiset lopulta päättävät.

 

Kairaus– ja riskiarviotutkimuksen pitäisi valmistua kesän 2019 aikana, jos Pirkanmaan ely-keskus hyväksyy tutkimussuunnitelman. Päätös asiasta tulee kesäkuun 2019 aikana.

Jos ely-keskus hyväksyy suunnitelman, poliisi tulee valvomaan kairausnäytteiden ottamista.

Sisä-Suomen poliisi onkin tehnyt tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan ely-keskuksen ja Tukesin kanssa jo useamman kuukauden.

Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Joni Länsipuron mukaan poliisi aikoo tutkia kaivosaluetta kesän aikana muutenkin tarkemmin, ja näytteitä otetaan lisää.

 

Suomen Kuvalehti paljasti laittoman kaatopaikan Oriveden kultakaivoksella syyskuussa 2018. Uutisen jälkeen Pirkanmaan ely-keskus vahvisti ympäristöluvan vastaisen toiminnan. Kaivosyhtiö Dragon Mining myönsi, että sen omistamassa kaivoksessa on laiton kaatopaikka.

Poliisi epäilee yhtiötä törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Laittoman kaatopaikan jätteiden määrästä ja jätteiden poiston turvallisuudesta ei ole kuitenkaan vallinnut yksimielisyys.

Piilotetut jätteet sijaitsevat 66–85 metrin syvyydessä. Kaivosyhtiön omasta mielestä jätteiden siivoaminen on työntekijöille liian vaarallista. Sortumavaara on suuri. Kaivosten turvallisuutta valvova viranomainen Tukes tuli samankaltaiseen johtopäätökseen, ja se päätti asiasta maaliskuussa 2019.

Ennen Tukesin päätöstä kaivoksesta löytyi sekajätteitä ”pintaraapaisulla” 28 000 kiloa 66 metrin syvyydestä. Löytynyt jäte vastaa noin 80 ihmisen vuodessa tuottaman kotitalousjätteen määrää.

Pirkanmaan ely-keskus ei tyytynyt Tukesin vaarallisuuslausuntoon, vaan se vaati jätteiden poistamista ja asian lisäselvitystä.

Ely-keskuksen mukaan on oleellista tutkia jäljellä olevan jätteen koostumusta. Tuloksia voidaan saada kaivamalla jätettä ylös ja kairaamalla jätelouhoksesta näytteitä.

Ely-keskus vaati huhtikuussa 2019 kaivosyhtiö Dragon Miningia tekemään siivouksen jatkosuunnitelman.

 

Osa Dragon Minigin kultakaivoksen työntekijöistä on irtisanottu tai lomautettu, ja kaivoksen elinkaari alkaa olla loppusuoralla. Kultaa kaivoksesta on kaivettu sen historian aikana 17 tonnia.

Outokumpu etsi kultaa Orivedellä 1994–2003. Dragon Mining aloitti kullankaivuun louhoksella vuonna 2007.

SK:n tietojen mukaan jätteiden sullominen kaivokseen on aloitettu jo Outokummun aikana 2000-luvun alussa. Laittomuus on jatkunut aina vuoteen 2016 saakka. Outokumpu on kertonut, että se on varautunut vanhojen kaivoksiensa jälkihoitotöihin.

Vastuu kaivoksesta on kuitenkin sen nykyisellä omistajalla eli Dragon Miningilla.