Yllätys Oriveden kaivoksen jätekiistassa: Tukes piti louhoksen tyhjentämistä vaarallisena, nyt ely vaatii perusteellista putsausta

Pirkanmaan ely-keskus kehottaa Dragon Miningia jatkamaan siivousta. Elyn näkemyksen mukaan teknisiä keinoja löytyy.
Kotimaa 3.4.2019 14:37
SK paljasti laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta.
SK paljasti Dragon Miningin Oriveden kaivoksen laittoman kaatopaikan 26. syyskuuta 2018. © yksityinen kuva

Oriveden kultakaivoksen laittoman kaatopaikan siivoaminen saa erikoisia piirteitä. Tukes on jo aiemmin arvioinut työn vaaralliseksi, mutta nyt Pirkanmaan ely-keskus on ottanut uuden lähestymistavan siivousprojektiin.

Monimutkainen vyyhti sai alkunsa, kun australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin Oriveden kultakaivoksesta löytyi laiton kaatopaikka syyskuussa 2018. Suomen Kuvalehti uutisoi asiasta, minkä jälkeen Pirkanmaan ely-keskus teki kaivokseen tarkastuksen ja kaatopaikka todettiin myös viranomaisten toimesta laittomaksi.

Poliisi aloitti esitutkinnan lokakuussa 2018 ja epäilee Dragon Miningia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Laiton kaatopaikka on perustettu SK:n tietojen mukaan jo 2000-luvun taitteessa, jolloin kaivoksen omisti vielä valtiotaustainen Outokumpu.

Laittomuuden tultua ilmi ely-keskus kehotti Dragon Miningia siivoamaan kaivoksen jätteistä, jotka on sullottu 66–85 metrin syvyyteen. SK:n tietojen mukaan louhoksessa on öljyistä roskaa, tyhjiä räjähdeainelaatikoita, metallia, muovia, sekajätettä ja jopa auton osia ja akkuja.

Dragon Mining aloitti siivoustyön. Se siivosi louhosta ainoastaan 66 metrin syvyydessä, ja työ saatiin päätökseen helmikuussa 2019. Jätteitä löytyi ensivaiheen siivouksen aikana noin 28 000 kiloa, mikä vastaa 80 henkilön kotitalousjätteen määrää vuodessa.

Dragon Miningin kirjallisesta siivoussuunnitelmasta kävi kuitenkin ilmi, ettei yhtiö halua siivota jätteitä kokonaan. Koko louhoksen siivoaminen 85 metrin syvyydessä olisi Dragon Miningin johdon mielestä liian vaarallista.

Kaivosten turvallisuusasiat kuuluvat Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukesille. Tukesin virkamiehet kävivät Oriveden kaivoksella ja laativat lausunnon maaliskuussa 2019 louhoksen tyhjentämisen riskeistä.

Tukesin riskiarvio oli hyvin samankaltainen kuin Dragon Miningin johdon riskiarvio: työ on liian vaarallista eikä louhosten tyhjentämisestä ole aikaisempaa kokemusta.

Tukesin virkamies Ossi Leinonen myönsi SK:n haastattelussa, että hän oli kuullut riskiarviota tehdessään Dragon Miningin johdon näkemyksiä. Leinonen on kokenut kaivosammattilainen, joka on työskennellyt aiemmin myös Outokummulla. Outokumpu aloitti jätteiden dumppaamisen Oriveden kaivokseen 2000-luvun alussa.

 

Asia sai uuden käänteen 3. huhtikuuta 2019, kun Pirkanmaan ely-keskus lausui oman näkemyksensä koko kaivoksen siivoamisesta.

”Jatkotoimenpiteitä on suunniteltava ensisijaisesti siten, että jätteet poistetaan kaivoksesta”, Pirkanmaan ely-keskus kirjoitti Dragon Miningille lähettämässä uudessa siivouskehotuksessaan.

Pirkanmaan ely-keskuksen virkamiehet katsovat, että Tukes on tarkastellut lausunnossaan ensisijaisesti jätteiden poistamista louhoskuilun alapäästä, 85 metrin syvyydestä.

Elyn käsityksen mukaan 66 metrin syvyydessä oleva louhos on tuettavissa siten, että louhoksessa voidaan työskennellä. Elyn mukaan yläkautta tapahtuvaan jätteiden poistaminen on mahdollista ja siihen löytyy tekniset keinot.

Jätteen ominaisuuksia ja koostumusta voidaan tutkia kaivamalla jätettä ylös ja mahdollisesti myös kairaamalla.

SK:n haastattelemien kaivoksen entisten työntekijöiden mukaan louhoksen tyhjentäminen on normaalia kaivostyötä, mutta se voi olla hyvin kallista. Turvallisuusriskejä voidaan pienentää huolellisella suunnittelulla.

 

Pirkanmaan ely-keskus kehottaa Dragon Miningia jatkamaan Oriveden kaivoksen siivoamista ympäristölainsäädännön ja ympäristöluvan mukaiseksi.

Kaivosyhtiön pitää toimittaa jätetäytön tutkimista ja poistamista koskeva suunnitelma ely-keskukselle 31. toukokuuta 2019 mennessä.

Ympäristön kannalta iso kysymys on se, millaisen ympäristöriskin louhokseen piilotettu jäte aiheuttaa, kun se joutuu tekemisiin louhokseen valuvan veden kanssa.

Sisä-Suomen poliisi jatkaa epäillyn rikoksen tutkintaa yhteistyössä syyttäjän kanssa.