Suojelupoliisi Kiinan tiedustelusta Suomessa: Vieraanvaraisia kutsuja seminaareihin, tutkimusrahoitusta, investointeja

Suojelupoliisi varoittaa Kiinan tiede- ja teknologiajärjestöistä, mutta ei kommentoi kansanedustajien toimia.

Kiina
Teksti
Jarno Liski

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Suojelupoliisi kertoo, että ulkomaisten tiedustelupalveluiden kiinnostus Suomeen tehtäviin investointeihin on kasvanut viime vuosina. Mielenkiinnon kohteena ovat varsinkin sijoitukset “Suomen kriittiseen infrastruktuuriin ja muille strategisille aloille”. 

Erityisen aktiivisia maita ovat Venäjä ja Kiina, kertoo suojelupoliisi Suomen Kuvalehdelle antamassaan lausunnossa.

“Kiinalla on useita vaikuttamistoimintaan erikoistuneita valtiollisia organisaatioita. Toiminta on globaalia ja myös Suomi on kohteena. Teknologiayritykset sekä akateemisen maailman edustajat ovat myös Kiinan vaikuttamistoiminnan kannalta kiinnostavia kohteita.”

Suojelupoliisin operatiivisista asioista vastaava apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen ei antanut puhelinhaastattelua Kiinan toimista, mutta viestintäosasto toimitti hänen vastauksensa sähköpostilla. 

 

Suojelupoliisista painotetaan, että se ei kommentoi yksittäistapauksia – esimerkiksi kansanedustajien Mika Niikon ja Ville Vähämäen tapausta. 

Suomen Kuvalehti on kertonut kansanedustajien olleen vuonna 2017 perustamassa Kiinan valtioon kytkeytyvää yhtiötä. 

Vähän ennen yhtiön perustamista kansanedustajat matkustivat Kiinaan Jiangsun maakunnan tiede- ja teknologiajärjestön maksamana. 

Samaa JAST-järjestöä on FBI:n mukaan käytetty kulissina Yhdysvaltoihin kohdistuneessa teollisuusvakoilussa. 

Sekä Niikko että yhtiön pääosakkaana toiminut kiinalaismies ovat kiistäneet, että Kiinan valtiolla olisi mitään tekemistä heidän yhteistyönsä kanssa. Vähämäki ei ole vastannut haastattelupyyntöihin. 

 

Suojelupoliisi ei lausunnossaan mainitse lainkaan poliitikkoja tiedustelun kohteina. Sen sijaan tiedustelutoiminnan peiteorganisaatioista se nostaa esimerkiksi juuri tiede- ja teknologiayhdistykset.

“Vaikuttamiseen voidaan käyttää tiedustelumaailmasta tuttuja peiteorganisaatioita, kuten tiede- ja teknologiayhdistyksiä. Näitä väyliä pitkin voidaan tavoitella esimerkiksi opiskelijoita tai tutkijoita. Vaikuttamista tehdään usein jonkin muun, esimerkiksi tutkimustoiminnan varjolla, jolloin kohde suhtautuu siihen lähtökohtaisesti myönteisesti ja on sille avoin.” 

“Kohteelle toiminta voi näyttäytyä esimerkiksi vieraanvaraisina kutsuina ulkomaisiin seminaareihin, tutkimusrahoituksena tai investointeina. Kohteet eivät tässä vaiheessa osaa epäillä taustalla olevia intressejä.” 

Suojelupoliisi kertoo pyrkivänsä hankkimaan tietoa ja ennaltaehkäisemään kansallisen turvallisuuden kannalta haitallista vaikuttamistoimintaa. 

Tähän liittyen käydään tiivistä vuoropuhelua “yhteiskunnan eri toimijoiden” kanssa.

“Viime vuoden aikana pidimme lähes 340 eritasoista briiffiä eli suullista infoa eri tahoille. Näistä monet liittyivät Kiinan toimintaan”, suojelupoliisi viestittää. 

 

Suomen Kuvalehden tiedossa on, että myös Niikon Kiina-yhteyksiin kiinnitettiin suojelupoliisissa huomiota, kun hänet valittiin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. 

Niikko ei itse ole suostunut kertomaan, onko suojelupoliisi ollut häneen asian tiimoilta yhteydessä. 

”Jos olisin ollut suojelupoliisin kanssa tekemisissä, en niitä julkisuuteen tuo. Tämä kysymys kuulostaa aika epäasialliselta”, Niikko kommentoi tammikuun 15. päivänä.