Ilmastouutiset vaikuttivat arkeen

Suomalaisten ilmastotekoja ovat kierrätys ja säästeliäisyys. Naiset ovat muuttaneet käyttäytymistään miehiä enemmän.

autoilu
Teksti
Heikki Vento

Suuri osa suomalaisista on tarkistanut kulutuskäyttäytymistään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Muutokset koskevat erityisesti jätteitä, kulutustavaroiden kierrätystä, energiaa ja ruokailutottumuksia, selviää Taloustutkimuksen Suomen Kuvalehdelle tekemästä kyselystä.

Vain kuuden prosentin mukaan ilmastonmuutos ei ole vaikuttanut heidän käyttäytymiseensä.

Tutkimus tehtiin 12.–30. marraskuuta 2018 ja siihen haastateltiin 1 009:ää suomalaista kaikista maakunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastaajilta kysyttiin, ”oletteko muuttanut omia käyttäytymistapojanne tai kulutustottumuksianne ilmastonmuutoksen torjumisessa seuraavissa asioissa”. Kysymyksiin oli neljä vastausvaihtoehtoa: melko paljon, jonkin verran, vain vähän, en lainkaan.