Kittilä: Esteettömät päättäjät loppumassa

Uutisanalyysi: KRP:n esitutkinta tekee kunnan päätöksenteosta lähes mahdotonta.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallitus joutuu tänään maanantaina arvioimaan, miten kunnan päätöksenteko järjestetään keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi. KRP:n tutkinnassa ovat todennäköisesti myös kunnanhallituksen omat toimet. Kyse lienee Suomen historian laajimmasta tutkinnasta, joka kohdentuu yksittäisen kunnan päätöksentekoon.

Kittilän vt. kunnanjohtaja Esa Mäkinen on nostanut päättäjien esteellisyyskysymyksen kunnanhallituksen esityslistalle.

Kittilä on ajautumassa tilanteeseen, jollaisessa yksikään kunta ei ole aiemmin ollut: kunnanjohtajan erottamisasian jatkokäsittelyssä kunnan päätöksenteossa saattavat loppua esteettömät päättäjät. Nyt kunta on päätymässä tilanteeseen, jossa sen keinot antaa lausuntoja esimerkiksi hallinto-oikeudelle tai keinot yrittää korjata mahdollista laitonta päätöstä ovat jo vähissä.

Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan erottamisesta raportin laatineen tilapäisen valiokunnan jäseniä koskevat hallintolain esteellisyysperusteet.

Periaatteessa tilapäinen valiokunta voisi käynnistää uuden kuulemisen ja viedä asian sen jälkeen uudelleen valtuuston päätettäväksi. Mutta KRP:n käynnistämä esitutkinta heittää vakavan varjon sekä kunnanhallituksen että tilapäisen valiokunnan ylle.

Kun KRP on ilmoittanut tutkivansa kunnanjohtajan erottamista, eivät siitä päättämässä olleet kunnanhallituksen ja tilapäisen valiokunnan jäsenet voi kajota tähän asiaan enää mitenkään.

Toisaalta: pelkän muotovirheen korjaaminen ei ratkaisisi paljoakaan kuntapäättäjien eduksi, jos tilapäisen valiokunnan lopullisen raportin erottamisperusteet eivät pidä – ja kun lopullisessa raportissa on poliisin vahvistuksen mukaan edelleen virheellistä tietoa.

Esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 pykälässä ja esteellisyysperusteista hallintolain 28 pykälässä.

Hallintolain 28 pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Esteellinen hän on 3 kohdan mukaan, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen – ja esteellinen 7 kohdan mukaan, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu.

Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan myös kuntien luottamushenkilöihin.

 

Kuntapäättäjät ovat kaiken aikaa perustelleet toimiaan sanoen, että kunnanjohtajan erottaminen ei ole oikeudellinen kysymys, vaan pelkkä epäluottamus riittää erottamisen perusteeksi. Rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta on korostanut, että kunnanjohtajan erottaminen on myös oikeudellinen ja jopa rikosoikeudellinen kysymys.

Ongelmaton ei ole enää kunnanvaltuustonkaan asema. Kaikkiaan 23 valtuutettua äänesti kunnanjohtajan erottamisen puolesta, vaikka ennen äänestystä valtuustolle kerrottiin kuulemisen laiminlyönnistä ja raportin virheistä.

Anna Mäkelä jää historiaan ensimmäisenä kunnanjohtajana, joka on erotettu Yle Areenan suorassa lähetyksessä ja mahdollisesti vieläpä laittomasti, sillä häntä ei kuultu lainkaan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan lopullisesta raportista.

Keskusrikospoliisi on syyskuusta lähtien tutkinut myös Kittilän Levitunturin hissihankintaa ja sen jälkeisiä tapahtumia koskevaa asiakokonaisuutta. Tätä aiemmin heinäkuun alusta lähtien kuntapäättäjien toimia hissiyhtiöön liittyvässä asiakokonaisuudessa tutki Lapin poliisilaitos.

 

Mitä kunnalla on siis edessään?

Kuntaliitto on pitkin syksyä suosittanut kunnalle tilapäisen toimikunnan nimittämistä käsittelemään asiakokonaisuuksia, jotka ovat KRP:n esitutkinnassa. Tämä ei ole kunnanhallitukselle kelvannut.

Myös valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) on esittänyt toimikunnan nimittämistä. Hän pidätti kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet jo syyskuussa päätöksenteosta niissä asioissa, joita esitutkinta koskee. Yritys pyrki tällä toimellaan estämään kuntapäättäjiä tekemästä lainvastaisia päätöksiä.

Valtuusto palautti lokakuussa murskaluvuin kunnanhallituksen takaisin päätöksentekoon poliisin esitutkinnassa olevista asioista.

Nyt Yrityksestä on tehty poliisille tutkintapyyntö. Lisäksi seitsemän kuntapäättäjää on tehnyt esityksen Yrityksen pidättämiseksi tehtävästään. Yrityksen on väitetty toimivan jatkuvasti velvollisuuksiensa vastaisesti. Tämäkin asia on käsiteltävänä maanantain kunnanhallituksessa.

Kittilässä tilanne on jo kehkeytynyt sellaiseksi, että on epävarmaa, voisivatko edes kunnanvaltuutetut toimia enää tilapäisen toimikunnan jäseninä. Voi olla, että toimikuntaan pitäisi nimetä varavaltuutettuja, jotka eivät ole osallistuneet päätöksentekoon esitutkinnassa olevista asioista.

Kunhan KRP:n esitutkinta etenee, kunta saanee jossakin vaiheessa eksaktia tietoa siitä, kuinka moni kuntapäättäjä on mahdollisesti epäiltynä ja millaisista virkarikoksista. Siihen asti mahdollinen esteellisyys varjostaa kaikkia päättäjiä, jotka ovat kunnanjohtajan erottamiseen osallistuneet.

Jos esitutkinnan aikana osoittautuisi, että päätöksenteko käy kunnassa mahdottomaksi, valtio voisi rientää apuun samaan tapaan kuin aikoinaan Karkkilan talouskriisissä säätäessään Lex Karkkilan.

Eduskunta voisi säätää Lex Kittilä -erillislain, joka koskisi vain Kittilän kuntaa ja jossa säädettäisiin niistä keinoista, joilla kunnan päätöksenteko hoidetaan seuraaviin kuntavaaleihin asti.

Tapaus Kittilä herättänee valtiovallan huolen kuntakentästä laajemminkin.

Voi myös olla, että aikanaan säädetään kuntalakiin jonkinlainen kaikkia kuntia koskeva Lex Kittilä, joka antaa esimerkiksi aluehallintovirastolle puuttumiskeinoja tilanteessa, jossa kunnan päätöksenteko ajautuu syvään kriisiin ja mahdollisiin laittomuuksiin.

Tällaisen lain säätämistä esitti SK:n haastattelussa jo syyskuussa professori Pekka Viljanen.

 

Anna Mäkelän erottamisprosessi on ollut poikkeuksellisen poukkoileva ja jopa ruma. Kädenjälkensä prosessiin ovat jättäneet kunnanhallitus, tilapäinen valiokunta ja kunnanvaltuusto.

Vain neljä päättäjää on johdonmukaisesti vastustanut erottamista: Inkeri Yrityksen lisäksi kunnanhallituksen jäsen ja kunnanvaltuutettu Hille Kuusisto (kok), kunnanvaltuutettu Helena Huikuri-Kujala (vas) ja kunnanvaltuutettu Lasse Lompolo (vas).

Yritys ilmoitti välittömästi kunnanjohtajan erottamisen jälkeen valittavansa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hän allekirjoitti valituksensa 2. joulukuuta.

Tilapäisen valiokunnan valmistelutyö ei ole kestänyt päivänvaloa. Esimerkiksi henkilöstöä ei ole kuultu kunnanjohtajan johtamistaitoja arvioitaessa. Eikä valiokunnan kuulemista henkilöistä ole muistioita, poikkeuksena valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas), joka kirjoitti itse oman kuulemisasiakirjansa. Valiokunta on korostanut perustavansa raporttinsa ”yhteisiin mielikuviin”.

Lisäksi lopullisessa raportissa oli vakavasti virheellistä tietoa poliisin viimekeväisestä hissiyhtiön esitutkinnasta.

Kunnanjohtaja Mäkelän erottaminen saattaa kaatua jo pelkkään muotovirheeseen: lopullisesta raportista kuulematta jättämiseen.

 

Juttua varten on haastateltu kunta-, hallinto- ja rikoslainsäädännön asiantuntijoita.