Kittilä-farssi jatkuu: Kunnanjohtajan johtamistaitoja on arvioitu ilman henkilöstön kuulemista

Rikos- ja prosessioikeuden professori hämmästelee Levin hissiyhtiön tapauksen ajautumista sivupolulle.
Kotimaa 3.10.2014 15:15
Levin rinteiltä on 18 kilometriä Kittilän kunnanvirastolle. © Timo Veijalainen / Leiku

Kittilän kunnallisen päätöksenteon kriisi syvenee entisestään. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29. syyskuuta jatkaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista.

Nyt valtuuston ongelma on, että tilapäisen valiokunnan virallinen raportti kunnanjohtajan erottamiseksi on osoittautumassa vakavasti virheelliseksi ja puutteelliseksi.

Vakavia virheet ovat siksi, että kunnanjohtaja Anna Mäkelä katsoo joutuneensa erottamisprosessiin tehtyään tutkintapyynnön poliisille Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta joulukuussa 2013.

Eikä tässä vielä kaikki. Kunnanjohtajan johtamistaitoja arvioidaan raportissa kuulematta lainkaan johdettavia – kunnan henkilöstöä. Edes kunnan johtoryhmän jäseniä ei ole kuultu esimiehen johtamistaidoista.

 

Kunnan henkilöstön edustajien jättäminen kuulemisten ulkopuolelle ei ole tavallista kunnanjohtajaa erotettaessa. Arvion Anna Mäkelän johtamisesta ovat suorittaneet nyt vain kuntapäättäjät itse.

Lisäksi kuntapäättäjät ovat olleet kuultavina muidenkin tahojen edustajana.
Kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäkitalo on ollut valiokunnan kuultavana Kittilän Yrittäjien puheenjohtajan ominaisuudessa.

Vielä marraskuussa 2013 Mäkitalo istui Levin hissiyhtiön hallituksessa antamassa potkuja hissiyhtiön toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle.

Keväällä 2014 Mäkitalo oli vaatimassa tilapäisen valiokunnan asettamista kunnanjohtajan erottamisen arvioimiseksi.

Maanantaina 29. syyskuuta Mäkitalo äänesti valtuustossa kunnanjohtajan erottamisprosessin jatkamisen puolesta.

SK:n saamien vahvistusten mukaan Kittilän Yrittäjien hallitus oli päättänyt olla ottamatta kantaa kunnanjohtajan erottamisasiassa.

Yrittäjien puheenjohtajana Markku Mäkitalo on kuitenkin käynyt kesäkuun alussa valiokunnan kuultavana – ja raportin liitteissä häntä kerrotaan kuulleen nimenomaan Kittilän Yrittäjien puheenjohtajana.

SK:n tietojen mukaan Markku Mäkitalon puoliso on työskennellyt Jouni Palosaaren sisaren Päivikki Palosaaren johtamassa yrityksessä.

 

Raportissa, jossa on kuusitoista sivua, kunnanjohtajan luottamuksen menetykseen johtaneita syitä käsitellään kaikkiaan seitsemällä sivulla. Näistä kolme on omistettu hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n tapahtumille.

Raportissa käsitellään sekä kunnanjohtajan että hissiyhtiön edellisen hallituksen tekemiä rikosilmoituksia joulukuussa 2013. Raportissa väitetään, että  toisin kuin kunnanjohtaja Anna Mäkelä  yhtiön hallitus ei olisi vaatinut rangaistusta Jouni Palosaarelle. Yhtiön hallitus kuitenkin vaati rangaistusta.

Virheellinen, mutta totena pidetty tieto esitutkinnasta toimii raportissa Jouni Palosaaren eduksi ja haitaksi Anna Mäkelälle. Tilapäinen valiokunta on arvioinut raportissaan esitutkintaan liittyvien tietojen lisänneen päättäjien epäluottamusta kunnanjohtajaa kohtaan.

Kunnanjohtajan tekemä tutkintapyyntö on noussut tilapäisen valiokunnan raportissa ”aivan käsittämättömän keskeiseen asemaan”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

Viljanen on perehtynyt tilapäisen valiokunnan raporttiin ja kunnanjohtaja Mäkelän vastineeseen.

Professori muistuttaa, että tutkintapyynnön voi tehdä kuka tahansa kansalainen epäillessään rikosta. Kynnyksen tutkintapyynnön tekemiseen ei edes pidä olla kohtuuttoman korkea.

”Jos kyseessä on asianomistajarikos, mutta ilmoituksen tekijä on joku muu kuin asianomistaja, poliisi voi tiedustella asianomistajan kannanottoa. Sillä ei ole merkitystä, kenen aloitteesta asianomistaja esittää rangaistusvaatimuksensa.”

Viljanen korostaa, että poliisi sitten ratkaisee, onko epäilyyn riittävää aihetta. ”Kuka muu sen rikosepäilyn tutkisi, ellei poliisi.”

”Lain mukaan esitutkinta toimitetaan, kun ’on syytä epäillä, että rikos on tehty’. Tuon tutkintaedellytyksen katsottiin tapauksessa täyttyneen.”

 

Professori Viljanen hämmästelee kunnanjohtaja Mäkelän tekemän tutkintapyynnön saamia mittasuhteita.

”Eihän tämä ole ydinkysymys Levin hissiyhtiön tapauksessa. Ydinkysymys on se, onko yhtiön toimitusjohtaja menetellyt hissihankinnassa rehellisesti vai ei. Sitähän tässä oli tarkoitus tutkia. Nyt keskeiseksi asiaksi on noussut se, että poliisia on pyydetty tutkimaan.”

Pekka Viljanen pitää valiokunnan raportin virheellisiä tietoja poliisin esitutkinnasta käsittämättömänä menettelynä. Tiedot olisi voinut tarkistaa tutkinnanjohtajalta tai syyttäjän rajaamispäätöksestä.

SK:n paljastettua virheelliset tiedot tilapäisen valiokunnan jäsenet ja kunnanvaltuutetut ovat korostaneet raportin olevan vasta ”luonnos”.

”Kunnanjohtaja on joutunut antamaan virallisen vastineensa vakavia virheitä sisältävästä raportista. Eiköhän sekin osoita, että raportti oli ajateltu lopulliseksi”, Viljanen sanoo.

”Kaiketi tämän raportin mukaan olisi myös toimittu valtuustossa, ellei kukaan ulkopuolinen olisi virhettä huomannut. Nyt sanotaan, että raportti on luonnos. Se kuulostaa jälkikäteiseltä selittelyltä”, professori kuittaa.

 

Tilapäisen valiokunnan raportti herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa pitäviä vastauksia.

Valiokunnan raportin mukaan kunnanjohtaja on yhteistyöhaluton kuntapäättäjien suuntaan. Anna Mäkelä sanoo vastineessaan, että ongelmat kunnanhallituksen kanssa alkoivat vasta sen jälkeen, kun hän oli tehnyt tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta.

Suomen Kuvalehti on lukenut kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat koko vuoden 2013 ajalta – siis ajalta ennen hissiyhtiön tapahtumia. Luottamuskriisiin viittaavia merkintöjä ei ainakaan pöytäkirjoista löydy.

Kunnanjohtajan erottamista ovat siivittäneet huhut siitä, että Anna Mäkelä on jättänyt jatkuvasti eriäviä mielipiteitä kunnanhallituksen päätöksiin. Erottamisen käynnistyessä puhuttiin jopa yli sadasta eriävästä mielipiteestä.

Eriäviä mielipiteitä oli lopulta noin 20.

Lähes poikkeuksetta kunnanjohtajan eriävät mielipiteet liittyvät päättäjien tekemiin lainvastaisiin päätöksiin, kuten esimerkiksi rakennus- ja maankäyttölain vastaisiin päätöksiin.

Lapin ELY-keskus on huomauttanut Kittilän kuntaa lainvastaisista päätöksistä ja valittanut niistä hallinto-oikeuteen.

 

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sanoo olevansa varma siitä, että virheellistä tietoa sisältävä raportti oli aiottu lopulliseksi.

Hänen mukaansa kunnanhallitus oli näyttämässä jo vihreää valoa valiokunnan raportille, jotta valiokunta olisi vienyt asian valtuuston käsittelyyn syyskuun lopulla.

Yritys sanoo nähneensä kunnanjohtajan erottamisprosessissa aivan liikaa epäasiallisuuksia voidakseen allekirjoittaa tällaista prosessia. Hän sai itse kutsun kuultavaksi tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalta ”ainoana toisen osapuolen edustajana”.

”Ymmärsin kutsun niin, että olen ainoa kuultava, jonka ajateltiin puolustavan kunnanjohtaja Mäkelää. Ja niin minä puolustinkin, sillä Anna Mäkelä on hoitanut tehtävänsä asiallisesi ja tunnollisesti.”

Yritys ehti nähdä kuulemistilaisuudessaan valiokunnan työskentelyä riittävästi ymmärtääkseen, mikä oli pelin henki.

”Vaadin, että kuulemisestani laaditaan muistio. Se ei tahtonut ensin sopia valiokunnalle. Jäsenillä oli sellainen näkemys, että kaikkien kuulemisten pohjalta laaditaan yhteinen asiakirja, joka pohjautuisi yhteisiin mielikuviin. En halua mielikuvia. Haluan ehdotonta faktaa, jos kysymys on niinkin kovasta päätöksestä kuin kunnanjohtajan erottamisesta”, Yritys tiivistää.

”Vaadin siis valiokunnalta muistion laatimista. Lopulta siihen suostuttiin.”

 

Päiviä myöhemmin Inkeri Yritys alkoi kysellä kuulemisasiakirjaansa. Sellaista ei löytynyt.

”Kun toistuen vaadin muistiota, sain eteeni kummallisen koosteen, josta en tunnistanut omia sanomisiani. Kirjoitin kuulemisasiakirjani itse ja vein sen kunnan kirjaamoon diarioitavaksi varmistaakseni, että tulen laillisesti kuulluksi”, Yritys kertoo.

Anna Mäkelän erottamisprosessia Inkeri Yritys kuvaa täysin asiattomaksi.

”Olen yrittänyt varoittaa päättäjiä toukokuusta lähtien laittomuuksista. Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että keskusrikospoliisi tutkii kuntapäättäjien toimia.”

Inkeri Yritys sanoo ryhtyvänsä nyt kyselemään kunnan tarkastuslautakunnan toimien perään.

”Eikö tarkastuslautakunnan pitäisi puuttua laittomuuksiin? Tarkastuslautakunnalla on vastuu siitä, että kunnan päätöksenteossa noudatetaan lakeja ja hyvää hallintotapaa. Molempia on poljettu viime joulusta lähtien Kittilässä.”

Yritys pidätti kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta 15. syyskuuta kuntalain 40 pykälän toisen momentin turvin. Päätöksenteosta pidättäminen koskee niitä asiakokonaisuuksia, joita keskusrikospoliisi parhaillaan tutkii. Kunnanjohtajan erottaminen on mahdollisesti osa tätä kokonaisuutta.

”Mitään sellaista kiirettä valtuustolla ei voi olla erottaa kunnanjohtajaa, ettemmekö ehtisi odottaa keskusrikospoliisin esitutkinnan etenemistä ja tuloksia siltä suunnalta.”

Valtuuston puheenjohtajan väliintulo on herättänyt kuntapäättäjissä suurta raivoa. Kiittävää palautetta Inkeri Yritys kertoo saaneensa kuntalaisilta.

 

Ketkä ovat Kittilässä tilapäisen valiokunnan jäseninä arvioineet Anna Mäkelän tulevaisuutta Kittilän kunnanjohtajana?

Puheenjohtajana toimii Veli-Matti Junnola, keskustan varavaltuutettu ja Finavian pääluottamusmies, jonka pitäisi tuntea työlainsäädäntö.

Valiokunnan varapuheenjohtaja on kokoomuksen valtuutettu, varatuomari Torsti Patakangas.

Junnolan lisäksi keskustaa edustaa kunnanvaltuutettu Susanna Kantola. Hän työskentelee Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä myymälätoiminnoista vastaavana. Kantola on toimitusjohtaja Jouni Palosaaren alainen.

Vasemmistoliittoa valiokunnassa edustaa varavaltuutettu Vilho Molkoselkä.

Perussuomalaisia edustaa kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka.

Valiokunnan varajäseninä toimivat kunnanvaltuutettu Mikko Saarela (kesk), kunnanvaltuutettu Vuokko Mäntymaa (kesk), kunnanvaltuutettu Raili Fagerholm (vas), varavaltuutettu Terho Heikkinen (ps) ja kunnanvaltuutettu Janne Paksu (kok).

 

Juttu julkaistu 3.10. klo 15.15, juttua muokattu klo 17.14: lisätty jutun loppuun tilapäisen valiokunnan kokoonpano ja kirjoitusvirheitä korjattu.