"Paineet ovat todelliset" - Kunta- ja sote-uudistus Valtiontalouden tarkastusviraston syyniin?

Kuvitus Outi Kainiemi.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok) hallituksen ajamat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntauudistus ovat ajautuneet niin hankalaan tilanteeseen, että oikeusoppineet ovat väläytelleet uudistusten viemistä Valtiontalouden tarkastusviraston arvioitavaksi.

Pääjohtaja Tuomas Pöysti vahvistaa, että tarkastusvirastossa harkitaan uudistusten sisällyttämistä seuraavaan tarkastusohjelmaan.

”Valtionhallinnon valmistelemat merkittävät yhteiskunnalliset uudistusprosessit kuuluvat toimivaltamme piiriin”, Pöysti muistuttaa.

Hänen mukaansa pääsääntöisesti suurten uudistusten tarkastus tapahtuu jälkikäteen, kun on tulosten ja menettelytapojen kokonaisarvioinnin aika.

Esimerkiksi edellisten hallitusten Paras-hankkeesta tarkastusvirasto laati viime syksynä laajan katsauksen, joka liitettiin eduskunnalle luovutettuun vuosikertomukseen. Paras-hanke päättyi vuoden 2012 lopulla.

”Mutta mikään ei estä meitä ottamasta käynnissä olevaa uudistusta arvioitavaksi hallintomenettelyjen osalta, jos näemme sen tarpeelliseksi. Silloin katse käännetään itse prosessiin: kuinka prosessi täyttää hyvän hallinnon ja tiedolle perustuvan päätöksenteon vaatimukset”, Pöysti selvittää.

Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ovat Pöystin mukaan olleet viraston aktiivisessa seurannassa jo jonkin aikaa.

”Tulemme harkitsemaan parhaillaan työn alla olevan tarkastussuunnitelman yhteydessä, pitäisikö näitä molempia käynnissä olevia uudistuksia ryhtyä tarkastamaan joiltakin jo tarkastettavissa olevilta osin jo ennen niiden päättymistä.”

Pöysti korostaa, että Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että valtionhallinto käyttää kansalaisten veroeurot tehokkaasti ja että hallinto sekä päätöksenteko toimivat läpinäkyvästi ja oikean tiedon varassa. Tarkastusvirasto ei siis tarkasta pelkästään euroja, vaan myös hyvää hallintotapaa.

Pääjohtaja myöntää, että käynnissä oleviin kunta- ja sote-uudistuksiin on lastattu suuria odotuksia ja paineita.

”Ja paineet ovat todelliset. Suomen Pankin hiljattain julkistaman keskipitkän aikavälin talousennusteen yhteydessä on esitetty pankin ekonomistien arvio julkisen taloutemme kestävyysvajeesta. Arvioon sisältyy herkkyystarkastelu siitä, mitkä ovat suurimpia riskejä kestävyysvajeen osalta. Ekonomistien mukaan yksi suurimmista on julkisten peruspalveluiden tuottamisen kustannuskehitys”, Pöysti summaa.

Nykyinen yhtälö on Pöystin mielestä mahdoton tilanteessa, jossa väestö ikääntyy voimallisesti.

”Vuosina 2001-2011 julkisten peruspalveluiden tuotantokustannukset ovat kasvaneet yli 22 prosenttia peruspalveluiden hintaindeksillä mitattuna. Bruttokansantuotteen hintakehitys samana aikana oli 11 prosenttia. Jos tämä kehitys jatkuu, Suomen Pankin arvion mukaan kestävyysvaje vain kasvaa ja kokonaisveroaste nousee.”

Pöysti painottaa, että kustannusten kasvu kohdentuu nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

”Siksi minun terveiseni kuntauudistajille liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotapojen ja rakenteiden korjaamiseen. Nyt pitäisi kiireesti saada aikaan sellaisia ratkaisuja, joilla sote-sektorin kustannukset saadaan kääntymään samaan suuntaan kuin kansantalouden kustannukset yleensä. Pääpainon tulisi siis olla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa.”

Tuomas Pöysti kertoo, että Paras-hankkeen arvioinnissa nousi esille kunta- ja sote-uudistamisen toteuttamisen vaativuus.

”Erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että uudistusprosessi voidaan konkreettisesti viedä läpi kuntakentällä ja uudistus oikeasti toteutuu. Pahin vaihtoehto olisi se, että kiireellisesti valmisteltuja uudistuksia tehtaillaan toinen toisensa perään, eikä mikään niistä toteudu. Kunnat roikkuisivat vuodesta toiseen erilaisissa prosesseissa, joissa kuluisi vain aikaa ja rahaa.”

Lue myös

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä luovuttaa raporttinsa sote-rakennelinjauksista 10.-11. tammikuuta. Muun muassa ministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jätti raporttiin eriävän mielipiteensä.