Oikeusasiamies tyrmäsi taas Malmi-kantelun – Ehto korvaavasta kentästä on kadonnut kuin tuhka tuuleen

Kukaan ei halua selvittää, kuinka kehysriihen päätöksen ehto katosi asiakirjoista ja Malmin jatkokäsittelystä.

Lex Malmi
Teksti
Jyri Raivio

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Jälleen yksi ovi on läimähtänyt kiinni Malmin lentoaseman sinnikkäiden puolustajien nenän edessä.

Virkamiesten toimien lainmukaisuutta tutkiva eduskunnan oikeusasiamiehen virasto ei toisellakaan yrittämällä vastannut Malmin lentoaseman ystävien eli MLY:n kyselyyn, kuka ja millä valtuuksilla muutti valtioneuvoston uusinta ja yhä voimassaolevaa päätöstä Malmin kohtalosta.

Päätös tehtiin valtioneuvoston kehysriihessä jo 25.3.2014.

Maan hallitus päätti tuolloin, että valtio vetäytyy asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.

Päätökseen sisältyi kuitenkin ehto: ”Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle kentälle.”

Tämä ehto putosi pois päätöstekstistä ennen kuin sen muste ehti kuivua. Vähän reilua viikkoa myöhemmin tehdyssä julkisen talouden suunnitelmassa siitä ei puhuta enää mitään, eikä se ole ollut esillä Helsingin kaupungin tehdessä päätöksiä Malmista.

”Kenelleköhän eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnasta voisi valittaa?”

Ehto ei ole täyttynyt vieläkään. Rajavartiolaitos on muuttanut Helsinki-Vantaalle mutta muulle siviili-ilmailulle ei ole löytynyt korvaavaa kenttää.

Iso lentokouluttaja Patria tosin on siirtynyt Pirkkalaan, mutta muuta siviili-ilmailua harjoitettiin Malmilla vielä viime vuonna Finavian käyttämällä laskutavalla yli 32 000 lento-operaation verran.

MLY haki lokakuussa 2016 oikeusasiamieheltä vastausta muutamaan, hallinnon kannalta olennaiseen kysymykseen: kuka lyhensi valtioneuvoston päätöstekstiä, voiko virkamies tehdä niin ja miksi alkuperäisestä tekstistä ei ole välitetty.

Vastaus oli tyly. Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjän allekirjoittamassa paperissa 17.2.2017 viitattiin apulaisoikeusasiamies Maija Saksliniin, jonka mukaan asiaa ei aiota tutkia enempää.

MLY ei luovuttanut vaan uudisti kysymyksensä 13.3.2017. Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjän 20.2.2018 allekirjoittamassa uudessa vastauksessa viitattiin jälleen apulaisoikeusasiamies Maija Saksliniin. Hänen mielestään uudesta kirjoituksesta eli kysymyksestä ei käy ilmi seikkoja, joiden vuoksi asiaa olisi syytä käsitellä oikeusasiamiehen toimistossa uudelleen.

Malmi-draaman yksi keskeinen näytös jäi näin yhä hämärän peittoon.

”Kenelleköhän eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnasta voisi valittaa”, pohdiskelee MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

 

Malmin puolustajien edellinen takaisku tuli helmikuussa, kun hallinto-oikeus hylkäsi MLY:n valituksen yleiskaavasta, jossa Malmi on merkitty 25 000 asukkaan lähiöksi.

MLY aikoo Hyvösen mukaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Niin aikoo moni muukin, muun muassa Helsingin kaupunki, ei tosin sille hyvinkin mieluisesta Malmi-päätöksestä vaan kaupunkibulevardien hylkäämisestä.

KHO:sta kerrotaan, että tämäntyyppisten kaavavalitusten käsittelyaika on vuoden verran. Lainvoimainen kaava on siis olemassa aikaisintaan kevättalvella 2019.

Saman vuoden lopussa päättyy Malmin kenttää väliaikaisluvilla pyörittävän Malmin Lentokenttäyhdistyksen sopimus kaupungin kanssa kentän väliaikaiskäytöstä. Molempien osapuolten yhteinen intressi on käyttää kenttää lentämiseen niin kauan kuin suinkin mahdollista.

Alustavia keskusteluja on lentokenttäyhdistyksen puheenjohtajan Niko Lambergin mukaan jo käytykin. Malmin asioista Helsingin kaupungilla vastaava projektijohtaja Kimmo Kuisma myöntää, että väliaikaiskäyttö on kaupungille tärkeää.

Vuokrasopimuksen jatkamisesta on tarkoitus päättää kaupungilla viimeistään vuotta ennen sen umpeutumista eli kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Pyöreän terminaalirakennuksen kahvila-ravintola on lopettanut toimintansa.

Malmi-asia on yhä esillä myös eduskunnassa ja Uudenmaan ely-keskuksessa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee Lex Malmia eli kansalaisaloitetta, joka tähtää kentän säilyttämiseen ilmailukäytössä. Perustuslakivaliokunta ei nähnyt estettä aloitteen perusidealle, jonka mukaan valtio lunastaisi kenttäalueen kaupungilta joko pakolla tai maanvaihdolla.

Ely-keskus käsittelee valitusta, joka tähtää kentän ja sen merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Prosessi on venynyt pahan kerran. Valitus kirjattiin ely-keskuksessa jo 9.10.2015. Päätöstä odotellaan kesälomiin mennessä.

Ruohonjuuritasolla ehkä akuutein huoli sekä Malmin käyttäjille että kentän omistajalle Helsingin kaupungille on kuitenkin perinteisen kuppilan sulkeutuminen.

Viimeksi nimellä Gate 1 toiminut pyöreän terminaalirakennuksen kahvila-ravintola on lopettanut toimintansa. Kuisman mukaan kaupunki pyrkii löytämään tiloihin uuden yrittäjän mahdollisimman nopeasti.

Gate 1:n Facebook-päivitys 26. helmikuuta 2018.