Malmin lentokenttä siirtyi Helsingille virheellisin perustein: Valtioneuvosto asetti ehdon, josta kukaan ei piittaa

Malmin pelastaminen nousee kansalaisaloitteena eduskuntaan.

Finavia
Teksti
Jyri Raivio

Helsingin kaupunginvaltuusto teki 26.11.2014 päätöksen, joka sinetöi – tai jonka tähän asti on uskottu sinetöivän – Malmin lentokentän kohtalon. Kaupunki päätti ostaa lentoasema-alueella olevat valtion lentokenttäyhtiön Finavian rakennukset ja maan, jota kaupunki ei jo valmiiksi omistanut.

Samalla valtuusto päätti, että kenttäalueen hallinta siirtyy Finavialta kaupungille vuoden 2016 loppuun mennessä.

Esittely- ja päätösasiakirjoissa toistettiin useaan kertaan kaupan perustaksi valtioneuvoston kehysriihessään 25.3.2014 tekemä päätös, jonka mukaan ”asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa”.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan tehnyt tällaista päätöstä.

Sen ratkaisuun sisältyi ehto, jonka mukaan Malmin asuinkäyttöön ottamisen edellytyksenä on Rajavartiolaitoksen ja siviili-ilmailun siirtäminen korvaavalle kentälle.