Oikeusasiamies hylkäsi Malmi-kantelun vastaamatta lainkaan sen ydinkysymykseen

Uutisanalyysi: Lex Malmi tuskin johtaa mihinkään ilman Finavian tukea.

eduskunta
Teksti
Jyri Raivio

Eduskunnan oikeusasiamies on hylännyt Malmin lentoaseman ystävät-yhdistyksen (MLY) tekemän kantelun, joka liittyy kentän lopettamiseen.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätti 17. helmikuuta, ettei hänellä ollut aihetta päätyä asiassa toiseen lopputulokseen kuin oikeuskansleri 23.9.2015 tekemässään päätöksessä. Asiaa ei näin ollen aiota tutkia enempää.

Ratkaisu oli pettymys paitsi Malmin puolustajille myös monille muille. MLY nimittäin pyysi oikeusasiamiestä lähinnä selvittämään koko julkisen hallinnon kannalta olennaista seikkaa: onko hallintokoneisto toteuttanut valtioneuvoston kehysriihessään 2014 tekemää poliittista päätöstä.

Sen mukaan Malmin kenttä muutetaan asuinalueeksi, mutta muutokselle asetettiin selkeä edellytys. Lentokenttä voidaan lopettaa vain siinä tapauksessa, että Malmilla toimiville Rajavartiolaitokselle ja muulle siviili-ilmailulle löydetään korvaava kenttä.

Tämä edellytys katosi kuitenkin valtioneuvoston papereista muutamassa viikossa. Asian jatkokäsittelyssä muun muassa Helsingin kaupunginvaltuustossa siitä ei puhuttu enää mitään.