Kittilän kriisi: Näin hissisotku alkoi ja paisui – aikajana päivä päivältä

Kunnanvaltuusto aikoo erottaa kunnanjohtajan maanantaina 29. syyskuuta.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanhallitus aikoo antaa lausuntonsa kunnanvaltuuston asettamalle tilapäiselle valiokunnalle maanantaina 15. syyskuuta kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseksi.

Kunnanvaltuusto aikoo erottaa Mäkelän 29. syyskuuta.

Näin tilanteeseen on tultu:

17. marraskuuta 2013 Kittilän kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus erottaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren hissihankinnan kilpailutukseen liittyvien epäselvyyksien takia. Hissitoimittajien Doppelmayrin ja Leitnerin välisessä tarjouskilpailussa Palosaari on jättänyt kertomatta hissiyhtiön hallitukselle Leitnerin ilmoittamasta 10 prosentin kokonaisalennuksesta.

5. joulukuuta 2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä kuntakonsernista vastuullisena viranhaltijana ja Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspia hissiyhtiön suurimman vähemmistöosakkaan edustajana allekirjoittavat tutkintapyynnön poliisille Jouni Palosaaren toimista.

16. joulukuuta 2013 Kittilän kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto käsittelevät Jouni Palosaaren potkuja suljettujen ovien takana. Kuntapäättäjät haluavat vetää kunnanjohtajan tekemän tutkintapyynnön pois ja palauttaa Jouni Palosaaren yhtiön johtoon.

17. joulukuuta 2013 Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula saa sähköpostiinsa Jouni Palosaaren ja Doppelmayrin Pohjois-Euroopan projekti- ja myyntijohtaja Ralph Nachbaurin välisen sähköpostikirjeenvaihdon.

18. joulukuuta 2013 Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus päättää tehdä tutkintapyynnön poliisille Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa.

19. joulukuuta 2013 Lapin poliisilaitos käynnistää esitutkinnan. Poliisi tutkii tapausta törkeän petoksen yrityksenä ja mahdollisena lahjuksen ottamisena elinkeinotoiminnassa sekä lisäksi asianomistajarikoksina: luottamusaseman väärinkäyttönä ja yrityssalaisuuden rikkomisena.

26. joulukuuta 2013 Jouni Palosaaren sisar, Hullu Poro Oy:n toimitusjohtaja Päivikki Palosaari lähettää sähköpostitse kirjeen Kittilän vaikuttajille, myös kuntapäättäjille. Kirjeessään hän vaatii kuntaa käyttämään omistajaohjausta ja ottamaan hissiyhtiön ”täysin kittiläläisten haltuun”.

9. tammikuuta 2014 Kunnanhallitus näkee kokouksessaan Jouni Palosaaren sähköpostit Ralph Nachbaurille ja päättää samalla aloittaa toimet hissiyhtiön hallituksen vaihdattamiseksi, jotta Jouni Palosaaresta tehty tutkintapyyntö voidaan vetää pois poliisilta. Kunnanhallitus on juridisesti valvontavastuussa kunnan tytäryhteisöistä ja Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan tytäryhteisö. Hille Kuusisto (kok) jättää eriävän mielipiteensä hissiyhtiöasiasta – kuten lähes kaikista tätä asiaa koskevista päätöksistä myöhemmin. Samassa kokouksessa kunnanjohtaja Anna Mäkelä ja hissiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Kurula velvoitetaan selvittämään tekemiensä tutkintapyyntöjen perusteita.

25. maaliskuuta 2014 Hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n yhtiökokouksessa kunnan edustaja Reijo Kyrö (kesk) käyttää kuntaomistajan enemmistövaltaa: erottaa hissiyhtiön hallituksen ja nimittää uuden hallituksen – ja samalla erottaa yhtiön tilintarkastajat. Yhtiökokous myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajana aiemmin toimineelle Jouni Palosaarelle, vaikka Palosaareen kohdistuva esitutkinta on vielä kesken. Hissiyhtiön uuteen hallituksen nimitetään pelkästään Kittilän kuntapäättäjiä. Vähemmistöosakas Levin Matkailukeskus Oy menettää molemmat hallituspaikkansa. Uusi hallitus kokoontuu saman tien, vetää Jouni Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön pois asianomistajana ja palauttaa Palosaaren yhtiön toimitusjohtajaksi.

23. huhtikuuta 2014 Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä päättää olla syyttämättä Jouni Palosaarta virallisen syytteen alaisista rikoksista. Yrityssalaisuuden rikkomisessa asianomistaja on Leitner, joka ei esitä vaatimuksia. Hissiyhtiön uusi hallitus on vetänyt tutkintapyynnön luottamusaseman väärinkäytöstä pois.

12. toukokuuta 2014 Kittilän kunnanvaltuusto nimittää tilapäisen valiokunnan arvioimaan kunnanjohtajan luottamusta mahdollisen erottamisprosessin käynnistämiseksi. Päätös syntyy äänin 216. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) vastustaa valiokunnan perustamista.

13. kesäkuuta 2014 Suomen Kuvalehden Kittilän laki -juttu (SK 24/2014) kertoo, että kunnanhallitus on mahdollisesti rikkonut lakia kokouksessaan 9. tammikuuta ryhtyessään vetämään tutkintapyyntöä poliisilta pois. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske lupaa, että kuntapäättäjien toimet tutkitaan samalla kun tutkitaan Levin Matkailukeskus Oy:n kantelu, jossa pyydetään hissiyhtiön esitutkinnan avaamista.

16. kesäkuuta 2014 Lapin poliisilaitokselle jätetään tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydetään tutkimaan, onko kunnanhallitus rikkonut lakia. Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vetoaa kunnanhallitukseen sekä kunnanvaltuustoon, että kunnanjohtajan erottamisprosessi keskeytettäisiin. Erottamisprosessi jatkuu.

1. heinäkuuta 2014 Rikosylikomisario Jukka Haataja Lapin poliisilaitokselta vahvistaa SK:lle, että esitutkinta kuntapäättäjien toimista on käynnistetty.

13. elokuuta 2014 Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske avaa uudelleen Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaarta koskevan esitutkinnan. Syyttäjäksi nimetään Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Sari Törmi.

22. elokuuta 2014 Rikosylikomisario Jukka Haataja Lapin poliisilaitokselta sanoo SK:n haastattelussa, että Kittilän kuntapäättäjien esitutkinnassa on kyse poikkeuksellisista rikosnimikkeistä.

25. elokuuta 2014 Tilapäinen valiokunta luovuttaa raporttinsa Anna Mäkelän luottamuksesta. Raportin on kirjoittanut hallintotieteiden kandidaatti Saanareetta Virikko.

5. syyskuuta 2014 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä antaa vastineensa tilapäisen valiokunnan raportista. Lapin poliisilaitos siirtää Kittilän kuntakonsernia koskevan esitutkinnan keskusrikospoliisin Oulun yksikölle. Tutkinnanjohtajana toimii rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen.

11. syyskuuta 2014 SK kertoo, että Jouni Palosaaren asiamies Jari Korhonen on ilmoittanut 18. elokuuta hissiyhtiön hallitukselle, että Palosaari tekee tutkintapyynnön poliisille Anna Mäkelän toimista. Hissiyhtiön hallituksen pj. Tarmo Salonen (ps) antaa ilmoituksen Mäkelälle tiedoksi 25. elokuuta. Lapin poliisilaitokselta vahvistetaan SK:lle, että ilmoitusta ei ole kirjattu ainakaan 11. syyskuuta mennessä.

15. syyskuuta 2014 Kittilän kunnanhallitus aikoo kokoontua klo 15 antamaan lausuntonsa valiokunnan raportista Anna Mäkelän erottamiseksi.