Kittilä: Jouni Palosaari uhannut tehdä kunnanjohtajasta tutkintapyynnön

Poliisissa tutkintapyyntöä ei ole kirjattu. Palosaaren asiamies ilmoitti siitä hissiyhtiön hallitukselle jo 3,5 viikkoa sitten.

Peli Kittilän kunnallispäätännän ja hissiyhtiö Oy Levi Ski Resort Ltd:n ympärillä kovenee.

Vaikka valtakunnansyyttäjänvirasto avasi uudelleen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissiyhtiön esitutkinnan 13. elokuuta ja poliisi on aloittamassa tutkintaa toimitusjohtaja Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa, Palosaari on ilmoittanut hissiyhtiön hallitukselle tekevänsä poliisille tutkintapyynnön Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän ja Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtajan Ari Aspian toimista.

Palosaaren asiamiehen Jari Korhosen laatima ilmoitus on annettu hissiyhtiön hallituksen johdolle 18. elokuuta. Ilmoituksessa kerrotaan:

”Jouni Palosaari ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin liittyen Kittilän kunnan ja Levin Matkailukeskus Oy:n 5.12.2013 tehtyyn tutkintapyyntöön liittyen. Kyseisen tutkintapyynnön ovat allekirjoittaneet Anna Mäkelä ja Ari Aspia asianomistajien edustajina. Lisäksi eri tahot ovat tutkintapyyntöön liittyen  esittäneet julkisuudessa perättömiä ja loukkaavia väitteitä Jouni Palosaaresta. Tulemme pyytämään poliisia tutkimaan asiaan liittyvät tapahtumakulut syyskuusta 2013 lukien.”

Vaikka Palosaaren ilmoitus on luovutettu hissiyhtiön hallitukselle 18. elokuuta, Lapin poliisilaitokselta saadun tiedon mukaan ainakaan 11. syyskuuta mennessä tällaista ilmoitusta ei ole kirjattu.