Kittilä paljastusten jälkeen: Kunnanhallitus voi joutua eroamaan

Valtuuston puheenjohtaja vaatii keskeyttämään kunnanjohtajan erottamisen.
Kotimaa 16.6.2014 12:00
Kätkätunturi Leviltä nähtynä. Arkistokuva. © Pekka Sakki / Lehtikuva

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) vaatii Kittilän kunnanhallitusta ja -valtuustoa palaamaan kuntalain mukaiseen päätöksentekoon ja päiväjärjestykseen.

”Kittilän päätöksenteko on ajautunut kriisiin ja paikoin jopa laittomuuden tilaan, ja siltä tieltä on nyt pikaisesti palattava takaisin säälliseen päätöksentekokulttuuriin”, Inkeri Yritys korostaa.

Hän vetoaa valtuustoaloitteellaan kunnanvaltuustoon, että se keskeyttäisi ja lopettaisi kunnanjohtaja Anna Mäkelään kohdistuvat erottamistoimet kokouksessaan tänään.

”Olisi tärkeää, etteivät kunnanhallitus ja -valtuusto tee enää yhtään uutta kuntalainsäädännön vastaista päätöstä, joka vaikeuttaisi kunnan asioiden selvittämistä.”

Kunnanhallitus kokoontuu tänään klo 13. Kunnanvaltuuston kokous alkaa klo 14.

 

Kittilän päätöksenteon ajoivat kriisiin kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hankintasotkut. Yhtiön hallitus antoi marraskuussa 2013 potkut toimitusjohtaja Jouni Palosaarelle ja teki joulukuussa poliisille tutkintapyynnön hänen toimistaan.

Inkeri Yritys oli tuolloin hissiyhtiön hallituksen jäsen ja mukana tekemässä tutkintapyyntöä.

”Kaikkien dokumenttien ja esille tulleiden tietojen valossa meillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin viedä asia poliisitutkintaan, jotta toimisimme osakeyhtiölain velvoitteiden mukaisesti ja jotta tosiasiat tulisivat selville”, Yritys sanoo nyt.

Suomen Kuvalehti kertoi Kittilän tilanteesta viime viikolla. SK paljasti, että Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 9. tammikuuta 2014 mahdollisesti rikkonut kuntalain 25a pykälää käynnistäessään toimet vetääkseen tutkintapyynnön poliisilta pois. Kunnanhallitus on juridisesti vastuussa kuntakonsernin valvonnan järjestämisestä ja Oy Levi Ski Resort Ltd on kunnan tytäryhtiö.

Vaikka poliisi oli katsonut esitutkintakynnyksen ylittyneen, kunnanhallitus
halusi keskeyttää tutkinnan – ja velvoitti hissiyhtiön yhtiökokouksen erottamaan yhtiön hallituksen, jotta uusi hallitus pystyi asianomistajana vetämään tutkintapyynnön pois ja palauttamaan Jouni Palosaaren toimitusjohtajaksi. Näin tapahtuikin 25. maaliskuuta.

SK:n kuulemat rikos- ja prosessioikeuden professorit, Pekka Viljanen Turun yliopistosta ja Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta, vaativat valtakunnansyyttäjää avaamaan uudelleen Lapin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän ”rajaaman” esitutkinnan ja tutkimaan myös, ovatko kunnanhallituksen jäsenet syyllistyneet rangaistavaan virkarikokseen eli harkintavallan tahalliseen väärinkäyttämiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kertoi SK:lle 13. kesäkuuta, että valtakunnansyyttäjänvirasto tutkii hissiyhtiön vähemmistöosakkaan Levin Matkailukeskus Oy:n huhtikuussa jättämän kantelun asiasta ja samalla Kittilän kunnanhallituksen toimet.

Lapin poliisilaitos vahvisti tänään, että SK:n Kittilän laki -juttuun vedoten on jätetty tutkintapyyntö, jossa pyydetään selvittämään, onko kunnanhallitus rikkonut lakia. Tutkintapyynnön tekijän nimeä ei kerrota julkisuuteen.

 

Inkeri Yritys sanoo SK:n paljastuksen kunnanhallituksen mahdollisesta kuntalain rikkomisesta ja valtakunnansyyttäjänviraston tutkinnasta olevan kova kolaus Kittilälle.

”On ollut nähtävissä kaiken aikaa, että lakien rajoja hipoen mennään, mutta enemmistö kunnanhallituksesta sekä valtuustosta on päättänyt edetä näin.”

Inkeri Yritys on vastustanut alusta pitäen kunnanjohtajan erottamista ja tilapäisen valiokunnan asettamista.

”Anna Mäkelä on toiminut virkavastuidensa mukaan ja on hoitanut tehtävänsä asiallisesti ja hyvin. Erottamisprosessin syy on mitä ilmeisimmin se, että Mäkelä teki kuntakonsernista vastaavana virkajohtajana tutkintapyynnön poliisille Jouni Palosaaren toimista jo ennen kuin hissiyhtiön hallitus teki omansa. Tämän tutkintapyynnön ovat monet valtuutetut sanoneet julkisuudessa syyksi epäluottamukselle.”

Kunnanjohtaja halutaan siis erottaa, koska hän hoiti virkavastuunsa?

”Tältä se minusta näyttää.”

 

Inkeri Yritys on valtuuston puheenjohtajana paljon vartijana tilanteessa, jossa kunnanhallituksen toimia alkaa tutkia valtakunnansyyttäjänvirasto.

SK:n haastattelemien lainoppineiden mukaan kunnanhallituksen asema alkaa jo nyt olla ”tukala” ja päätöksenteon lainmukaisuus Anna Mäkelän erottamista ja hissiyhtiötä koskevissa asioissa ”kyseenalainen”.

Inkeri Yritys kertoo SK:n uutisten tultua julki oman ajankäyttönsä muuttuneen täysin.

”Aika on kulunut selvittäessä laillisuuskysymyksiä useiden kuntalainoppineiden kanssa. Kuntapäättäjät ovat nyt tienhaarassa. Kuinka pitkälle voidaan edetä sellaisella pohjalla, että rikotaan kuntalakia? Missä vaiheessa kunnanhallitus ja -valtuusto tunnustavat tosiasiat ja pohjaavat päätöksensä taas lujasti kuntalakiin?”

Lainoppineiden analyysi Kittilän kunnan päätöksenteon nykytilasta ei ole rohkaiseva: tammikuun 9. päivän kunnanhallituksen päätökset eivät näytä kuntalain valossa ”kestäviltä”. Ja kun tämän jälkeen tehdyt päätökset ja toimenpiteet pohjaavat tammikuun 9. päivän linjaukseen keskeyttää poliisin esitutkinta ja palauttaa Jouni Palosaari hissiyhtiön johtoon, kevään päätöksentekoprosessin yllä lepää varjo.

Yksi lainoppineista sanoo suoraan, että kunnanhallituksen jatkaminen on hankalaa pelkästään jo nykytiedon valossa. Kyseeseen saattaisi tulla tilapäinen vetäytyminen ”hattuhyllylle” valtakunnansyyttäjänviraston selvitysten ajaksi – tai jopa ero.

Äärimmäisessä tapauksessa – jos poliisitutkinta käynnistyy kunnanhallituksen toimista – kuntalakiin on kirjoitettu pykälä 40, jota ei tiettävästi vielä koskaan ole otettu käyttöön kunnissa. Se antaisi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle oikeuden hyllyttää tilapäisesti kunnanhallituksen siihen asti, kunnes kunnanvaltuusto saadaan koolle käsittelemään asiaa.

Inkeri Yritys tiedostaa, että Kittilässä keinot kunnallishallinnon normalisoimiseksi alkavat olla vähissä. Hän korostaa, että kunnanhallituksen tulisi antaa kunnan johtaville viranhaltijoille valtuudet ryhtyä tekemään suunnitelmaa siitä, miten normaaliin päiväjärjestykseen palataan.

”Siksi toivon, että kunnanvaltuusto lopettaa kunnanjohtajan erottamisprosessin ja turvaa hänelle työrauhan. Tämä kunta tarvitsee toimintakykyisen kunnanjohtajan, toimintakykyisen kunnanhallituksen ja toimintakykyisen kunnanvaltuuston.”

”Ja varmaa on, että jokaisen näistä toimielimistä on noudatettava kuntalakia. Ei rajoja hipoen, vaan lain henkeä noudattaen. Kittilällä on edessään pitkä matka takaisin kuntalain hengen noudattamiseen. Ehdotan, että aloitamme tämän matkan maanantain kunnanvaltuustossa. Ei voi olla Kittilän lakia. Kaikki valtakunnan lait koskevat Kittilää.”