Kittilä: Kunta hieroi sopua ex-kunnanjohtajan kanssa – Valmisteli samalla tutkintapyyntöä häntä vastaan

Sovintoa Anna Mäkelän kanssa on hierottu lähes vuoden verran ja tutkintapyyntöä hänen toimistaan kesästä 2016 saakka.

Iltalehti kertoi lauantaina 28. tammikuuta, että vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on tehnyt tutkintapyynnön lainvastaisesti irtisanotusta kunnanjohtajasta Anna Mäkelästä, hallintojohtaja Esa Mäkisestä sekä teknisestä johtajasta Lauri Kurulasta.

Tutkintapyyntö liittyy niin sanottuun Koutalaki-hankkeeseen. Kyseessä on Levitunturin laelle suunnattu kehityshanke, jonka avasi aikoinaan jo nyt edesmennyt kunnanjohtaja Aarne Nikka. Sen jälkeen hanketta vauhditti – myös jo edesmennyt – kunnanjohtaja Seppo Maula, jolta hankkeen peri Anna Mäkelä.

Nyt vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on tehnyt tutkintapyynnön Mäkelästä sekä hänen entisistä keskeisistä työtovereistaan.

 

Koutalaki-hanke on monivaiheinen ja vuosikymmeniä kestänyt hanke, jonka tuloksena tunturin laelta löytyvät muun muassa Levi Hotelli Panorama ja tapahtumakeskus Levi Summit.

Kunnanvaltuutettu Torsti Patakangas (kok) teki yhdessä muutaman muun aiemmin päätöksenteossa vaikuttaneen valtuutetun kanssa tutkintapyynnön kyseisestä hankkeesta Peräpohjolan poliisille, joka syyttäjän kanssa sulki tutkinnan vuonna 2013.

Tutkintapyyntö kattoi tapahtumat vuoteen 2012 asti, eikä syyttäjä nähnyt syytä epäillä rikosta.

Iltalehden nostama uutinen ei ole lainkaan yllättävä ja uusi. Kittilän kunnanvaltuusto päätti tutkintapyynnön tekemisestä Koutalaki-asiassa kokouksessaan 29. helmikuuta 2016.

Tutkintapyyntö päätettiin kohdentaa nimenomaan virkamiesten toimiin. Tutkintapyyntöasiaa oli käsittelemässä useita valtuutettuja, jotka ovat KRP:n tutkinnassa Anna Mäkelän irtisanomisasiassa.

Samoin valtaosa niistä, jotka päättivät tutkintapyynnöstä kunnanhallituksen kokouksessa 29. marraskuuta, on samaisen tutkinnan kohteena.

 

Iltalehden mukaan tutkintapyyntö on jätetty KRP:lle, mutta Lapin poliisilaitokselta vahvistetaan Suomen Kuvalehdelle, että tutkintapyyntö on Lapin poliisilaitoksella.

Lapin poliisilaitokselta kerrotaan, että siellä on tehty vasta alustavia selvittelyjä siitä, onko mahdollista rikosta tapahtunut. SK:n lähettämiin kysymyksiin vastattiin, että ”vielä ei ole tehty päätöstä siitä, aloitetaanko tutkinta, ja jos, niin missä laajuudessa”.

Iltalehti kertoi Tornbergin tekemän tutkintapyynnön olevan ”laaja”.

Koska kuntaan lähetetyt tietopyynnöt ovat julkisia asiakirjoja, Suomen Kuvalehti selvitti, mitkä tahot ovat voineet osallistua laajan tutkintapyynnön laatimiseen: ketkä kaikki ovat pyytäneet Koutalaki-hankkeeseen ja kyseiseen päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja.

SK:n saaman tiedon mukaan viime kesän ja syksyn aikana JTK Law Oy on tehnyt lukuisia tieto- ja asiakirjapyyntöjä koskien Koutalaki-hanketta. Kunta on toimittanut useaan otteeseen asiakirjoja kyseiselle lakiasiaintoimistolle.

 

JTK Law Oy:n vastuullinen toimija on lakimies Jari Korhonen. Suomen Kuvalehti lähestyi Korhosta maanantaina 30. tammikuuta sähköpostitse ja kysyi:

”Suomen Kuvalehden tietojen mukaan tutkintapyynnön kunnalle on laatinut lakitoimistonne. Onko tieto oikea?

Kun olette Kittilän kunnan päätöksenteon vyyhtiin liittyvissä asioissa Jouni Palosaaren sekä Päivikki Palosaaren asiamies, oletteko nyt myös Kittilän kunnan asiamies? Jos näin on, eikö tilanne olisi ristiriitainen: Jouni Palosaaren ja kunnan edut saattavat olla ristiriidassa keskenään hissiyhtiöön liittyvässä tutkinnassa ja Päivikki Palosaaren ja kunnan edut saattavat olla ristiriidassa kaatopaikka-asiassa?”

Korhonen ei myöntänyt eikä kiistänyt toimistonsa roolia tutkintapyynnön tekemisessä. Hän totesi vastauksessaan, että toimeksiannot ovat luottamuksellisia.

SK kysyi Jari Korhosen lakiasiaintoimiston roolia kunnan tutkintapyynnön tekemisessä myös vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergilta. Hän ei vastannut SK:n sähköpostiviestiin lainkaan. Kunnan lakipalveluiden hankinnat eivät ole salaisia. Niistä pitäisi löytyä hankintapäätökset, jotka ovat julkisia asiakirjoja.

 

Jari Korhonen tunnetaan Hullu Poro Oy:n omistajan Päivikki Palosaaren asiamiehenä sekä hänen veljensä, Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren asiamiehenä.

Päivikki Palosaareen ja Hulluun Poroon liittyvä tutkinta mahdollisen laittoman kaatopaikan pitämisestä on jo Lapin syyttäjänvirastolla syyteharkinnassa.

Valtakunnansyyttäjänviraston uudelleen avaama tutkinta Jouni Palosaaren toimista Levin hissihankinnassa on osa KRP:n laajaa tutkintaa.

Mielenkiintoiseksi Anna Mäkelästä, Esa Mäkisestä ja Lauri Kurulasta tehdyn tutkintapyynnön tekee se, että Anna Mäkelän kujanjuoksu kohti lainvastaisesti tapahtunutta irtisanomista käynnistyi hänen tekemästään tutkintapyynnöstä Jouni Palosaaresta.

Tekninen johtaja Lauri Kurula toimi Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtajana, kun hallitus syksyllä 2013 erotti Jouni Palosaaren ja teki hänen toimistaan myöhemmin tutkintapyynnön.

Hallintojohtaja Esa Mäkinen on joulukuusta 2013 lähtien yrittänyt oikaista kunnan päätöksentekoa hyvän hallinnon ja kuntaa koskevien lakien mukaiseksi. Mäkinen ehdittiin jo syksyllä 2015 siirtää syrjään keskeisistä tehtävistään, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi lainvastaisen päätöksen.

 

Kunnan tekemän tutkintapyynnön ajankohta on outo. Keväästä 2016 kunta on käynyt erikoisia sopimusneuvotteluja Anna Mäkelän kanssa. Sopimusta neuvotelleen toimikunnan valmistelusta on tullut julkisuuteen tietoa, joka heittää raskaan varjon koko sopimusprosessin ja myös sopimuksen ylle.

Ensimmäisen kerran sopimus hyväksyttiin elokuussa 2016, mutta asian käsittelyyn ehti osallistua esteellisiä päättäjiä. Kunta hyväksyi sopimuksen toisen kerran 19. joulukuuta 2016. On mahdollista, että sopimus käsiteltiin tuolloin virheellisessä järjestyksessä epäselvien äänestysmenettelyjen vuoksi.

Joulukuisesta päätöksestä ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) ja Kittilän kunnan asukas Pentti Kangas.

Yritys ja Kangas katsovat kumpikin valituksissaan, että sopimustoimikunnan valmistelusta julki tulleet tiedot viittaavat epäasiallisen valmisteluun.

Kumpikin valittajista on pyytänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta tutkimaan, ovatko sopimusta neuvotelleen toimikunnan keskeiset valmistelijat ja neuvottelijat käyttäneet harkintavaltaansa väärin tarkoituksena jättää Mäkelälle maksettavat erokorvaukset ”kunnan piikkiin” siinäkin tapauksessa, että Mäkelän lainvastaisesta irtisanomisesta KRP:n tutkinnassa olevat kuntapäättäjät saisivat tuomiot virkarikoksista.

 

Mahdollisen menettelyvirheen vuoksi kunnan ja Anna Mäkelän välinen sopimus tuotiin kolmannen kerran kunnanvaltuustoon maanantaina 30. tammikuuta. Sopimuksella Mäkelälle maksettaisiin lähes 141 000 euroa siitä, että hän irtisanoutuu virastaan.

Sopimusta ei pystytty käsittelemään, koska valtuustoa ei saatu toimivaltaiseksi lukuisten valtuutettujen esteellisyyden ja poissaolon vuoksi.

Kunnan ja Mäkelän välisessä sopimuksessa todetaan, että sopimuksen saatua lainvoiman osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan vaatimuksia.

Ennen kuin sopimus on edes ehtinyt saada lainvoiman, kunta on ehtinyt tehdä tutkintapyynnön Anna Mäkelästä ja hänen entisistä työtovereistaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että tutkintapyynnöstä päätettiin jo kunnanvaltuustossa 29. helmikuuta 2016. Samassa kokouksessa päätettiin käynnistää sopimus- ja sovintoneuvottelut Mäkelän kanssa.

Lisäksi kunta päätti tuolloin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Anna Mäkelän irtisanominen lainvastaisena.

 

Kunta on pyrkinyt sovintosopimukseen Anna Mäkelän kanssa pian jo vuoden ajan. Nyt on selvää, että samanaikaisesti sopimusneuvottelujen kanssa kunta on valmistellut kesästä lähtien tutkintapyyntöä Mäkelän ja hänen entisten työtoveriensa virkatoimista.

SK kysyi kunnan sopimusneuvotteluja vetäneeltä työoikeuden professorilta Seppo Koskiselta uudesta käänteestä maanantaina 30. tammikuuta, jolloin kunnanvaltuusto yritti käsitellä sopimusasiaa. Koskinen vastasi pidättyväisesti sähköpostiviestissään, että ”ei auta kuin odottaa, mitä tänään tapahtuu”.

Anna Mäkelä ei vastannut SK:n kommenttipyyntöön.

 

Juttu on julkaistu 31.1. kello 17.43 ja sitä on päivitetty kello 20.36: Korjattu JTK Law Oy:n nimi oikein, aiemmin oli virheellisesti JK Law Oy.