Kittilä nyt: Luvassa kokouksien kokous – vastuu pitää siirtää varavaltuutetuille

Esteellisen valtuutetun pelkkä läsnäolokin on lain mukaan kielletty.

Kittilän valtuustosalissa tehdään tänään 29. helmikuuta kunnallishallinnon historiaa – tavalla tai toisella. Kunnan päätöksenteko on ajautunut tilanteeseen, jollaista ei ole aiemmin Suomessa nähty.

Kokous alkaa klo 14. Valtuusto kokoontuu käsittelemään kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaista irtisanomista. Siis sitä, mihin toimenpiteisiin kunta asian kanssa ryhtyy.

Ongelma on, että 27 valtuutetusta 23 ei voi esteellisinä käsitellä asiaa.

Esityslistan kolmea viimeistä asiaa ratkoo vain neljä varsinaista valtuutettua ja kaikki muut ovat varavaltuutettuja, jos valtuuston kokous sujuu ennakoidusti – eli siis siten kuin kuntien etujärjestön Kuntaliiton lainoppineet ovat kuntaa ohjeistaneet.

Kittilän kunta sai viime viikolla Kuntaliitosta ohjeet, joiden mukaan täysin poikkeuksellinen valtuuston kokous pyritään vetämään. Valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) toimeksiannosta kunnan keskushallinnosta lähetettiin kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille Kuntaliiton lausunto valtuutettujen esteellisyydestä.