Lukijoilta: Työajan lyhentämisestä kannattaa sopia paikallisesti eikä pakolla

Työajan lyhentämisestä kannattaa sopia paikallisesti eikä pakolla.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Investoinnit sitouttavat

Sekä Sixten Korkmanin (Hän, SK 7/2023) että Osmo Tapio R­äihälän (SK 10/2023) ajatukset vaikuttavat järkeviltä, ja niiden sisältämä vastakkaisuus väreilee luultavasti lähempänä pintaa kuin pohjaa.

Tim Jackson puhuu investoinneista sitoutumisena: ”investment as commitment”. Joka investoi metsään, suojelee samalla maata eroosiolta, ja metsien puut yhdistävät nykyisyyden tulevaisuuteen. Tämä on sitoutumista sekä ympäristönsuojeluun että tulevaisuuteen.

Taitoihin investoiminen, siis koulutus, sitouttaa tulevaisuudessa odottaviin töihin – vieläpä niin, että niistä voi myös nauttia.

Yhdessäolo vie aikaa, mutta on sijoitus kestäviin sosiaalisiin suhteisiin ja toimiviin verkostoihin. Taiteisiin sijoittaminen on sijoittamista inhimillisen maailman kestävyyteen.

Julkinen tuki on altista kritiikille. Hyvä kritiikki herättää kiitollisuuden tunteen ja on investointi huolellisuuteen yhteisten verovarojen käyttöä suunniteltaessa. 

Tuire Lahtinen, Kotka

Kelvoton tutkimus

Tiina Raevaaran mainitsema brittiläisen lobbarijärjestön ”tutkimus” työajan lyhentämisestä (SK 9/2023) oli kelvoton kaikkien lukemieni tieteilijöiden kommenttien mukaan.

Jos joissain tehtävissä työaikaa on järkevää lyhentää tai pidentää, siitä kannattaa sopia työpaikoilla eikä pakolla kaikille.

Tekoäly toivottavasti muuttaa työn tarpeen täysin. Siihen asti meidän on tärkeää pärjätä Venäjäll­e ja Kiinalle talouskasvussa, jotta p­ystymme tukemaan ukrainoja. 

Kalle Mikkola, Dosentti, Espoo