Suomenkuvalehti.fi

Afrikka

Sivussa ja keskellä – kotona ja maailmalla.