Uusi käänne Valviran terapiajutussa: poliisi ei käynnistä esitutkintaa

Poliisin mukaan Valvira-jutussa ei ole syytä epäillä rikosta. Kuva Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.

Helsingin poliisin talousrikosyksikkö on päättänyt olla käynnistämättä esitutkintaa Valviraa vastaan psykoterapiaa koskevassa jutussa. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan poliisin tutkimuksissa ei tullut esiin asioita, joiden perusteella asiassa olisi syytä epäillä rikosta.

Valvontavirasto Valvirasta tehtiin joulukuussa 2011 tutkintapyyntö, jossa sen epäiltiin suosineen yhtä psykoterapiamuotoa ja ohittaneen viraston itse hyväksymät vähimmäisvaatimukset. Näin Valvira olisi luopunut laillisuusperiaatteesta sekä potilasturvallisuuden vaalimisesta.

Tutkintapyynnön mukaan ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon suosiminen oli ollut usean vuoden aikana tapahtuvaa ja järjestelmällisesti toistuvaa. Valviran virkamiehet olivat ohittaneet asiantuntijaryhmän suositukset psykoterapeutti-nimikkeen käyttö- ja kouluttajaoikeuksien myöntämisestä ratkaisukeskeisen psykoterapiasuuntauksen osalta.

Poliisia pyydettiin myös selvittämään oliko Valvira rikkonut kilpailulainsäädäntöä, koska se oli samalla suosinut yhtä psykoterapiasuuntausta antaen sille erioikeuksia.

Valvira antoi vastauksensa poliisille 20. huhtikuuta. Valvira totesi, että se ei hyväksy psykoterapeuttien kouluttajia, eikä se ole näin myöskään hyväksynyt yksittäisiä henkilöitä antamaan koulutusta ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.

Valviran sääntöjen mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeen saa ottaa käyttöön, mikäli koulutus on täyttänyt tietyt kriteerit. Esimerkiksi pääkouluttajalla on oltava kyseisen terapiasuuntauksen vaativan erityistason koulutus (VET), joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, Terhikkiin.

Keskeisenä seikkana Valvira toi esiin, että kaikissa sen hyväksymissä koulutuksissa päävastuukouluttajana on ollut ratkaisukeskeisen suuntauksen VET-psykoterapeutti. Tai vaihtoehtoisesti koulutusta on täydennetty VET-terapeutin antamalla opetuksella.

Poliisi totesi ratkaisussaan, että Valviralla oli perusteet päättää siitä, että kyseisen ratkaisukeskeisen terapiamuodon koulutus oli pätevää, ja että koulutuksen käyneille opiskelijoille voitiin myöntää oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Tutkintapyynnössä poliisia pyydettiin myös selvittämään olivatko valvontavirasto Valviran ja sitä edeltäneen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamiehet syyllistyneet virkavirheeseen tai virka-asemansa väärinkäyttöön.

Tähänkään ei löytynyt näyttöä. Esitutkinnan lopettamista koskevassa päätöksessä todettiin, että Valvira käytti toimintakelpoisuutensa rajoissa kokonaisharkintaa. Sen perusteita ja motiiveja ei ollut syytä epäillä kyseenalaisiksi.

”Näin asiassa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista tai sen tuottamuksellista tekomuotoa eikä mitään muutakaan rikosta”, päätöksessä todettiin.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen eduskunnan oikeusasiamiehelle Petri Jääskeläiselle tehtiin kantelu joulukuussa. Helmikuussa Jääskeläinen pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä hankkimaan Valviralta asiaa koskevan selvityksen. Ministeriön oli määrä antaa lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä. Ratkaisu on luvassa loppuvuodesta.