Valviran toimista kantelu - käyttikö harkintavaltaa väärin?

Valvira on rikkonut sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää, epäillään eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa. Kuva Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.


Valvirasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan häntä pyydetään selvittämään, onko valvontavirasto Valvira käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

Kantelun mukaan Valvira on myöntänyt psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden useille henkilöille, jotka ovat käyneet tietyn oppilaitoksen järjestämän ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus ja kouluttajien pätevyys eivät kuitenkaan ole täyttäneet Valviran omia hyväksymisperusteita.

Valviran sääntöjen mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeen saa ottaa käyttöön, mikäli koulutus on täyttänyt tietyt kriteerit. Kouluttajilla on esimerkiksi oltava kyseisen terapiasuuntauksen vaativan erityistason koulutus, joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kantelussa epäillään nyt, että Valvira on hyväksynyt tietyn oppilaitoksen antaman koulutuksen, vaikka kouluttajilla ei ole ollut vaadittavan tasoista pätevyyttä. Koulutuksen käyneille on myönnetty oikeus käyttää psykoterapeutin nimikettä.

Kantelun mukaan Valvira on rikkonut sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää. Valviran toiminta on murentanut kaikkien psykoterapeuttien ammattipätevyyden luotettavuuden.

Myös potilasturvallisuuden pelätään vaarantuneen, koska Valviran antama psykoterapeuttinimike ei takaa hoidon laatua. ”Valvira on menettänyt luotettavuutensa psykoterapian laadun valvojana.”

Kantelussa esitetyistä tapahtumista kertoi Ylen MOT-ohjelma 5. syyskuuta 2011.

Tutkintapyyntö poliisille

Valvirasta tehtiin jo tammikuun alussa tutkintapyyntö poliisille.

Tutkintapyynnön mukaan ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon suosiminen on ollut usean vuoden aikana tapahtuvaa ja järjestelmällisesti toistuvaa. Suosimalla yhtä psykoterapiamuotoa Valvirassa on ohitettu viraston itse hyväksymät vähimmäisvaatimukset ja samalla luovuttu laillisuusperiaatteesta sekä potilasturvallisuuden vaalimisesta.

Poliisia pyydettiin selvittämään, ovatko valvontavirasto Valviran virkamiehet syyllistyneet virkavirheeseen tai virka-asemansa väärinkäyttöön.

Valviran epäiltiin rikkoneen myös kilpailulainsäädäntöä, koska se on suosinut yhtä psykoterapiasuuntausta antaen sille erioikeuksia.

”Valvirassa on hyväksytty eräänlaisia valepsykoterapeutteja, joilla ei ole riittävää koulutusta”, epäillään tutkintapyynnössä.

Tutkintapyynnön mukaan Valvira on todennut, että vain psykoterapeutti-nimike on nimikesuojattu, mutta ei psykoterapiakouluttaja.

Suomen Kuvalehti kertoi asiasta verkkosivuillaan 2.1.2012.