Valvirasta taas tutkintapyyntö poliisille - nyt terapiasta

Poliisille tehdyssä tutkintapyynnössä epäillään, että Valvirassa on suosittu yhtä psykoterapiamuotoa. Kuva Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.

Valvirasta on tehty tutkintapyyntö Espoon poliisille. Poliisia pyydetään selvittämään ovatko valvontavirasto Valviran ja sitä edeltäneen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamiehet syyllistyneet virkavirheeseen tai virka-asemansa väärinkäyttöön.

Tutkintapyynnössä epäillään, että Valvirassa on suosittu yhtä psykoterapiamuotoa ja ohitettu viraston itse hyväksymät vähimmäisvaatimukset ja samalla luovuttu laillisuusperiaatteesta sekä potilasturvallisuuden vaalimisesta.

Tutkintapyynnön mukaan ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon suosiminen on ollut usean vuoden aikana tapahtuvaa ja järjestelmällisesti toistuvaa. Valviran virkamiehet ovat ohittaneet asiantuntijaryhmän suositukset psykoterapeutti-nimikkeen käyttö- ja kouluttajaoikeuksien myöntämisestä ratkaisukeskeisen psykoterapiasuuntauksen osalta.

Poliisia myös selvittämään onko Valvira rikkonut kilpailulainsäädäntöä, koska se on samalla suosinut yhtä psykoterapiasuuntausta antaen sille erioikeuksia.

”Valvirassa on hyväksytty eräänlaisia valepsykoteareutteja, joilla ei ole riittävää koulutusta”, epäillään tutkintapyynnössä.

Maanantaina jätetyn pyynnö mukaan Valvira on todennut, että vain psykoterapeutti-nimike on nimikesuojattu, mutta ei psykoterapiakouluttaja.

Valviran rooli valelääkärien tapauksessa

Helsingin poliisi tutkii parhaillaan, selvittivätkö Valviran virkamiehet tarpeeksi valelääkäreistä saamiaan kanteluita vai syyllistyivätkö he virkarikokseen.

Marraskuussa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson nimitti erillisen selvitysryhmän tutkimaan Valviran sekä muiden viranomaisten toimintaa lääkäreiden tutkintoja koskevissa valelääkäritapauksissa.

Selvitysryhmään kuuluvat Euroopan entinen oikeusasiamies Jacob Söderman, arkkiatri Risto Pelkonen ja entinen eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Nyt tehty tutkintapyyntö on osoitettu myös selvitysryhmälle.