Uusi käänne Valvira-jutussa: oikeusasiamies vaatii selvitystä

Valvira on rikkonut sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää, epäiltiin eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa. Kuva Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä hankkimaan Valviralta selvityksen psykoterapeuttien koulutukseen liittyvässä jutussa.

Jääskeläisen päätös perustuu Valvirasta tammikuussa tehtyyn kanteluun. Sen mukaan valvontavirasto on myöntänyt psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden henkilöille, joiden koulutus ei vastaa terapeuttien koulutukselle asetettuja vaatimuksia.

Valviran sääntöjen mukaan esimerkiksi kouluttajilla on oltava kyseisen terapiasuuntauksen vaativan erityistason koulutus, joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kantelussa epäiltiin, että Valvira on hyväksynyt tietyn oppilaitoksen antaman koulutuksen, vaikka kouluttajilla ei ole ollut vaadittavan tasoista pätevyyttä. Koulutuksen käyneille on silti myönnetty oikeus käyttää psykoterapeutin nimikettä.

Kantelun mukaan Valvira rikkoi sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää. Sen epäiltiin ylittäneen harkintavaltansa tai käyttäneen sitä väärin.

Valviran toiminnan katsottiin murentaneen kaikkien psykoterapeuttien ammattipätevyyden luotettavuuden. Myös potilasturvallisuuden pelättiin vaarantuneen, koska Valviran antama psykoterapeuttinimike ei takaa hoidon laatua. ”Valvira on menettänyt luotettavuutensa psykoterapian laadun valvojana.”

Oikeusasiamies Jääskeläinen haluaa nyt, että ministeriö hankkii Valviran selvityksen ja antaa myös oma lausuntonsa asiassa. Takaraja on 30. huhtikuuta.