Valviran toimista kantelu – käyttikö harkintavaltaa väärin?

Pekka Anttila
Kotimaa 18.1.2012 11:42
Valvira on rikkonut sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää, epäillään eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa. Kuva Heikki Saukkomaa / Lehtikuva.

Valvirasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Suomen Kuvalehden tietojen mukaan häntä pyydetään selvittämään, onko valvontavirasto Valvira käyttänyt harkintavaltaansa väärin.

Kantelun mukaan Valvira on myöntänyt psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden useille henkilöille, jotka ovat käyneet tietyn oppilaitoksen järjestämän ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus ja kouluttajien pätevyys eivät kuitenkaan ole täyttäneet Valviran omia hyväksymisperusteita.

Valviran sääntöjen mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeen saa ottaa käyttöön, mikäli koulutus on täyttänyt tietyt kriteerit. Kouluttajilla on esimerkiksi oltava kyseisen terapiasuuntauksen vaativan erityistason koulutus, joka on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kantelussa epäillään nyt, että Valvira on hyväksynyt tietyn oppilaitoksen antaman koulutuksen, vaikka kouluttajilla ei ole ollut vaadittavan tasoista pätevyyttä. Koulutuksen käyneille on myönnetty oikeus käyttää psykoterapeutin nimikettä.

Kantelun mukaan Valvira on rikkonut sille annettua valvontaviranomaisen tehtävää. Valviran toiminta on murentanut kaikkien psykoterapeuttien ammattipätevyyden luotettavuuden.

Myös potilasturvallisuuden pelätään vaarantuneen, koska Valviran antama psykoterapeuttinimike ei takaa hoidon laatua. ”Valvira on menettänyt luotettavuutensa psykoterapian laadun valvojana.”

Kantelussa esitetyistä tapahtumista kertoi Ylen MOT-ohjelma 5. syyskuuta 2011.

Tutkintapyyntö poliisille

Valvirasta tehtiin jo tammikuun alussa tutkintapyyntö poliisille.

Tutkintapyynnön mukaan ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon suosiminen on ollut usean vuoden aikana tapahtuvaa ja järjestelmällisesti toistuvaa. Suosimalla yhtä psykoterapiamuotoa Valvirassa on ohitettu viraston itse hyväksymät vähimmäisvaatimukset ja samalla luovuttu laillisuusperiaatteesta sekä potilasturvallisuuden vaalimisesta.

Poliisia pyydettiin selvittämään, ovatko valvontavirasto Valviran virkamiehet syyllistyneet virkavirheeseen tai virka-asemansa väärinkäyttöön.

Valviran epäiltiin rikkoneen myös kilpailulainsäädäntöä, koska se on suosinut yhtä psykoterapiasuuntausta antaen sille erioikeuksia.

”Valvirassa on hyväksytty eräänlaisia valepsykoterapeutteja, joilla ei ole riittävää koulutusta”, epäillään tutkintapyynnössä.

Tutkintapyynnön mukaan Valvira on todennut, että vain psykoterapeutti-nimike on nimikesuojattu, mutta ei psykoterapiakouluttaja.

Suomen Kuvalehti kertoi asiasta verkkosivuillaan 2.1.2012.

Keskustelu

Valvira monien soutamisien ja huopaamisien jälkeen kallistui hyväksymään käytännössä yksityisen kouluttajafirman asettamaa varsin väljää koulutus-, ja pätevyystasoa.

Erilaiset yksityiset kouluttajat käytännössä rahaa vastaan myöntävät nimikkeitä ja sitä herkemmin, mitä isompi hinta ja mitä enemmän firman kassassa on tarvetta,v aikka ulosottomiehen uhatessa. Oppilaitoksissa on suurta huijausta, mutta valtio ei välitä. Kekkosen ajat takaisin ja kvoat lait.

Suomessa on totuttu sinisilmäisesti luottamaan siihen, että koulutusta annetaan ihan vain opettamisen ja yleisen kansansivistystehtävän innoittamana.

Koulutuksenkin piiriin on alkanut tulla toimintaa, jonka pontimena on ensisijaisesti oman taloudellisen edun edistäminen tai aseman pönkittäminen. Esimerkkinä tästä on mm. Jalasjärven kunnan omistama aikuiskoulutuskeskus JAKK, joka on huijannut muutaman viimne vuoden aikana valtiolta perusteettomia ja lainvastaisia avustuksia 47 miljoonaa euroa. Nyt tällainen toiminta on levinnyt ilmeisesti myös psykoterapeuttien kouluttamiseen. Ilmeisesti silläkin alalla on mahdollista tienata hyvin tai päästä arvostettuun asemaan.

MoT- ohjelmassa viitattiin Helsingin Pykoterapiainstituutti Oy:n ja sen toimitusjohtajan toimintaan.

http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/ajankohtaisohjelmien-aiheita/mot-terapiassa

17.8.2010 Helsingin Sanomat kirjoitti saman koulutusyrityksen ja sen toimitusjohtajan toimista otsikolla: ”Psykoterapiaopiskelijoiden koulutus huolettaa Psykologiliittoa”

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Psykoterapiaopiskelijoiden+koulutus+huolettaa+Psykologiliittoa+/1135259389812

On huolestuttavaa, jos epäilyttävästi koulutetut terapeutit saavat tehdä vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa työtä ilman kunnollista valvontaa.
Verkkokeskusteluissa ja MoT-ohjelmassa viitataan johonkin erityisjärjestelyyn, jonka turvin ko. ”oppilaitoksesta” valmistuneet terapeutit ovat päässeet oikopolukua tuottamaan Kelan rahoittamia terapiapalveluita.

Toisaalta on onnetonta, että hyväuskoisia ja kilttejä ihmisiä on saatu mukaan tällaiseen toimintaan opiskelijoiksi ja he joutuvat nyt huonoon maineeseen ilman omaa syytään.

On hyvä, että poliisiviranomaiset selvittävät miten tällaista on voinut tapahtua. Samalla on hyvä selvittää olisiko koko psykoterapiatoimialan ja Kelan valvontaa syytä kehittää.