Sipilän hallitus haluaa verottaa tuulivoimaloita kolminkertaisesti – Rahaministeriö pohtii jo muutosta

Tuulivoimalakunnissa verotulojen lisäys voisi laskea kunnallisveroprosentteja.

kiinteistövero
Teksti
Mikko Niemelä

Juha Sipilän (kesk) hallitus on päättänyt selvittää, voiko tuulivoimaloiden verotusta kiristää.

Tällä hetkellä tuulivoimaloita verotetaan yleisellä kiinteistöverolla, joka on 0,80–1,55 prosenttia. Vero nousee hiukan ensi vuonna.

Tuulivoimalakunnat ovat toivoneet ja lobanneet jo pitkään, että voimalaitosten kohdalla luovuttaisiin yleisestä kiinteistöverosta ja siirryttäisiin voimalaitosten kiinteistöveron piiriin.

Veromuutos kolminkertaistaisi kuntien verotulot tuulivoimaloista.

 

Käytännössä veronkorotus tarkoittaisi kunnille noin 10:tä miljoonaa euroa vuodessa muutoksen jälkeen. Nyt verotulot ovat noin 3,3 miljoonaa euroa.

Korotus olisi merkittävä pienille kunnille, joissa on paljon tuulivoimaa. Verotulojen lisäys voisi jopa laskea joidenkin kuntien veroprosentteja ja hillitä velkaantumista.

Eniten tuulivoimaloita sijaitsee rannikkokunnissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Käytännössä kunnat ovat hyötyneet tuulivoimaloista ainoastaan kiinteistöverotuksen kautta.

”Tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksen kanssa on tehty pitkään töitä, jotta veron taso olisi kunnan näkökulmasta kohtuullinen. Muita tuottoja voimaloista ei juuri kunnille koidu”, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola.

Voimalat eivät työllistä merkittävästi, ja yritysten maksamat yhteisöverot menevät niille paikkakunnille, joissa yhtiön henkilöstö ja pääkonttorit sijaitsevat.

Esimerkiksi Suomen suurimmalla tuulivoimayhtiöllä Tuuliwatilla on paljon tuulivoimaa Pohjois-Pohjanmaalla, mutta pääkonttori Helsingissä.

 

Tuulivoimaloiden verotuksen kiristystä on perusteltu myös sillä, että nyt voimaloiden tukeminen tulee veronmaksajille kalliiksi. Sähkön markkinahinta on alhainen, mikä nostaa tuulivoimasta maksettavien tukien määrää.

Tuen määrä muodostuu laissa määritellyn takuuhinnan ja markkinahinnan erotuksesta. Mitä alhaisempi markkinahinta, sitä enemmän valtion budjetista joudutaan maksamaan tukia tuulivoimayhtiöille.

Energiaviraston tilastojen mukaan tuulivoimaa on tuettu (10. marraskuuta 2016 mennessä) yhteensä noin 309 miljoonalla eurolla. Tukea on saanut 96 eri voimalaitosta.

Tuulivoimaloiden veromuutoksia selvitetään nyt valtiovarainministeriön vero-osastolla. VM:n mukaan mahdollisen muutoksen vaikutuksia ei voi vielä arvioida.

Verotuksen muutosesitys on tarkoitus antaa ensi vuoden syksynä eduskunnalle, ja sen sisällöstä päätetään viimeistään ensi syksyn budjettiriihessä.