Nyt Kittilässä on kaksi kunnanjohtajaa – ”Sylissämme on kaikkien aikojen sotku”

Kunta on jo neuvotellut Anna Mäkelän kanssa sopimuksesta ja laittoman irtisanomisen korvauksista.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Korkein hallinto-oikeus KHO laittoi loppupisteen väittelylle kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laillisuudesta 3. kesäkuuta. KHO:n ratkaisun mukaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumota Mäkelän irtisanominen lainvastaisena pysyy voimassa.

Valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sanoo, että kunnalla on edessään vakavien sotkujen selvittäminen. Ja niille saattaa kertyä hintaa.

”Meillä on nyt kaksi kunnanjohtajaa, varsinainen kunnanjohtajamme Anna Mäkelä ja vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg”, hän kiteyttää.

”Kunnanvaltuuston enemmistö otti ison riskin, kun se päätti huhtikuussa valita vt. kunnanjohtaja Tornbergin hoitamaan tehtävää vuoden loppuun asti, vaikka viranhoitoa olisi pitänyt jatkaa korkeintaan siihen saakka, kun KHO ratkaisee asian. Esitin itse tällaista ratkaisua.”

”Nyt sylissämme on kaikkien aikojen sotku. Ei riitä, että meillä on kaksi kunnanjohtajaa, meillä on myös kaksi kunnanjohtajan varahenkilöä”, Yritys viittaa asiattomasti syrjään siirretyn hallintojohtaja Esa Mäkisen tilanteeseen. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) on valittanut Mäkisen syrjään siirtämisestä.

Kunnanjohtajan varahenkilönä toimii toistaiseksi elinkeinojohtaja Katariina Palola.

”Kun kunta on keskellä laajaa rikostutkintaa ja esimerkiksi nykyinen vt. kunnanjohtaja Tornberg on esteellinen Mäkelää koskevissa asioissa, alkaa olla melkoisen työn takana selvittää, miten kahden johtajan vyyhtiä ryhdytään purkamaan”, Yritys toteaa.

Mäkelän kohdalla ratkaisuja on kuitenkin tasan kaksi: hän joko palaa hoitamaan virkaansa tai ei.

Ja jos Mäkelä ei palaa, kunta neuvottelee hänen kanssaan sopimuksen ja korvaukset lainvastaisesta irtisanomisesta.

Tällaiset neuvottelut ovat olleet käynnissä jo useamman kuukauden ajan.

 

KHO:n ratkaisu muutti neuvottelutilannetta kuitenkin kuntapäättäjien enemmistön kannalta oleellisesti huonommaksi.

Enää ei tarvitse spekuloida sillä asialla, että irtisanominen voisi olla laillinen.

Yleensä käytäntö lainvastaisten irtisanomisten kohdalla on se, että kunta – eli kunnan veronmaksajat – korvaa lainvastaisesti irtisanotulle.

Jos Kittilän kunta päätyy sopimukseen Mäkelän kanssa, kunta maksanee korvauksen ensin veronmaksajien pussista.

Tapaus Kittilään liittyy kuitenkin iso mutta.

Yritys kertoo selvittäneensä asiaa oikeusoppineiden kanssa.

Jos rikostutkinnassa olevat kuntapäättäjät joutuisivat tahallisesta lainvastaisesta irtisanomisesta oikeuteen ja jos tuomioita tulisi, kunta joutuisi todennäköisesti käsittelemään korvausasian uudelleen ja ratkaisemaan, peritäänkö korvaukset lainvastaiseen toimintaan syyllistyneiltä.

”Ymmärtääkseni kunta ei voisi maksaa korvauksia, jotka aiheutuisivat tahallisista lainvastaisista teoista. Päättäjät, jotka päättäisivät tällaisten korvausten maksamisista verovaroilla, saattaisivat itse joutua oikeudelliseen vastuuseen”, Yritys ennakoi.

Viimeistään syksyn aikana ratkennee, miten Kittilän kuntaa johdetaan ja kuka johtaa. Oma lukunsa on vielä se, mitä tapahtuu kunnan poliittisessa johdossa: tuleeko myös siellä muutoksia.

 

KHO:n ratkaisu tuli ennätysajassa.

Kittilän kunnanvaltuuston marraskuussa 2014 tekemä Mäkelän irtisanominen oli lainvastainen kuulemisen laiminlyönnin vuoksi.

KHO katsoi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tavoin, että ”Mäkelälle ei varattu ennen hänen irtisanomistaan tilaisuutta tulla kuulluksi kuntalain ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Kittilän kunnanvaltuusto ei myöskään huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.”

Kittilän kunnanvaltuusto päätti valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisusta helmikuun lopulla pidetyssä kokouksessaan. Päätös syntyi äänin 12–10 kokoonpanolla, jossa valtaosa oli varavaltuutettuja.

Varavaltuutetut joutuivat ottamaan päätöksen vastuulleen, koska Kittilän 27 kunnanvaltuutetusta peräti 23 on epäiltyinä virkarikoksista.

Keskusrikospoliisi tutkii Mäkelän lainvastaista erottamista. Se on yksi osa laajaa tutkintavyyhtiä, joka koskee kunnan päätöksentekoa.

Kittilän kuntapäättäjien enemmistön tilanne käy yhä hankalammaksi sitä mukaa kun hallintotuomioistuimet ehtivät ratkaista kunnan päätöksenteosta tehtyjä valituksia.

 

Valtiovarainministeriön kuntaosastolla valmistellaan parhaillaan lakia, joka mahdollistaisi puuttumisen Kittilän tilanteeseen.

Jos eduskunta säätää syksyllä ”Lex Kittilän”, KRP:n tutkinnassa epäiltyinä olevat päättäjät saattavat joutua vetäytymään päätöksenteosta ”hyllylle”.

Kittilässä on jo käynnistetty lobbaus Lex Kittilää vastaan.

Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk) tekivät muutaman muun keskustalaisen päättäjän kanssa ”tehoiskun” eduskuntaan 10. toukokuuta.

Suomen Kuvalehdelle on vahvistettu useista eri lähteistä, että Kittilän lähetystö tapasi kansanedustajia ja myös kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk) sekä oikeusministeri Jari Lindströmin (ps).

SK:n tietojen mukaan lain valmistelu etenee, eikä KHO:n ratkaisu ainakaan helpottanut ”karvalakkilähetystön” tavoitteiden läpimenoa.

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vaati valtuuston kokouksessa 30. toukokuuta vt. kunnanjohtaja Tornbergilta selvitystä Helsingin-matkasta. Kunta ei esimerkiksi ole tehnyt päätöstä, jonka mukaan se ryhtyisi lobbaamaan lakimuutosta vastaan.

 

Inkeri Yritys on varoitellut päättäjiä pitkin matkaa mahdollisista lainvastaisista päätöksistä.

Hän puuttui tilanteeseen jo siinä vaiheessa, kun näki Mäkelän erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan epäasiallisen toiminnan syyskesällä 2014 ja ymmärsi, että erottamisraportissa on vakavasti virheellistä tietoa.

Ennakkovaroituksia lainvastaisesta menettelystä esittivät julkisuudessa myös oikeusoppineet.

Yritys korosti marraskuussa 2014 valtuustossa ennen erottamispäätöstä, että kunnanjohtajaa ei ole kuultu lopullisesta erottamisraportista ja että irtisanominen olisi lainvastainen. Vielä tuolloin hänelle naureskeltiin.

Kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti Mäkelälle hänen virkansa helmikuun 2016 alussa, Yritys toivoi, että kunta ei enää pelaisi lisäaikaa valituksella, joka ei kuitenkaan muuttaisi hallinto-oikeuden päätöstä.

Näyttää siltä, että KHO ymmärsi kuntapäättäjien viivytyspelin ja katkaisi sen heti alkuunsa.