Näin piispan sotkujen selvittely etenee – Selitys luottokorttitarkastuksesta ei pidä paikkaansa

Piispalle selvityspyynnön tehnyt Johanna Korhonen kaipaa vastauksia myös yritystä koskeviin kysymyksiin.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäyttöön liittyvät asiat pannaan ulkopuolisen tarkastajan syyniin.

Seurakuntayhtymä aikoo tilata talousasioista laajan selvityksen. Siinä on määrä tarkastella muun muassa yhtymän luottokorttien käyttöä ja sen valvontaa, myös muiden kuin Laajasalon osalta.

Päätöksen taustalla on Laajasalon epäselvyyksiin liittyvä uutisointi ja hänelle jätetty selvityspyyntö, jonka tekijä on luottamushenkilö, Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen.

Selvityspyynnössä kiinnitetään huomiota muun muassa ylellisiin majoituksiin, virheelliseen matkalaskutukseen ja puutteellisesti perusteltuihin ja dokumentoituihin luottokorttiostoihin.

 

Seurakuntayhtymän johtoryhmä on päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle talousselvityksen tilaamista. Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 18. tammikuuta.

Käytännössä tarkastus tullaan todennäköisesti tilaamaan pienen kilpailutuksen kautta jostain isosta tilintarkastusyhtiöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi PwC, KPMG ja EY ja Deloitte. 

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila kertoo, että johto laatii parhaillaan määritelmää siitä, mitä selvitys pitäisi sisällään. Tämäkin asia päätetään todennäköisesti lopullisesti kirkkoneuvostossa. 

”On nimenomaan tärkeää, että etukäteen pystytään mahdollisimman täsmällisesti määrittelemään tarkastuksen kohde ja tavoite, että siihen ei jää mitään tulkintaerimielisyyksiä.”

Toisin sanoen tarkastuksen halutaan olevan sellainen, että jälkikäteen ei voi syyttää toimeksiannon muotoilemisesta niin, että jotain olennaista jäisi selvittämättä. 

Laajasalo itse on myöntänyt tehneensä virheitä luottokortin käytön osalta muun muassa käyttämällä muutamalla matkalla liian kallista majoitusta. Hän on ilmoittanut palauttavansa tältä osin rahaa seurakuntayhtymälle. Muiden ostojen hän sanoo liittyneen yksiselitteisesti työtehtäviin. 

”Tiedossamme ei ollut, että menoja koskevat kirjaukset ovat näin puutteellisia.”

Sisäinen tarkastus selvitteli yhtymän luottokorttiasioita jo viime syksynä. Laajasalo itsekin viittasi tähän selvitykseen tiedotteessaan, joka julkaistiin hiippakunnan verkkosivuilla 10. tammikuuta. 

”Helsingin seurakuntayhtymässä on suoritettu syksyllä 2017 riippumattoman tahon toimesta sisäinen tarkastus, jossa johtoasemassa olevien työntekijöiden luottokorttitapahtumat on käyty läpi. Olen pyynnöstä antanut lisäselvityksen yhteen kysymykseen. Sisäinen tarkastus on todennut selvityksen riittäväksi”, Laajasalo selvitti. 

Todellisuudessa selvityksessä ei käyty asioita läpi Laajasalon kertomalla tavalla, vaan sisäinen tarkastus käsitteli luottokorttien käyttöä ja valvontaa yleisellä tasolla. 

”Yksittäisten henkilöiden tasolla ostoja ei käyty läpi, ihan ajankäytöllisistä syistä. Luottokortinkäyttäjiä on yhtymässä aika paljon. Satunnaistarkastuksia tehtiin kuitenkin jonkun verran, jonka perusteella valvonta- ja hyväksyntäketjussa havaittiin puutteita. Oli tiedossa, että siellä [Laajasalolla] on esimerkiksi paljon edustamista, mutta tiedossamme ei ollut, että menoja koskevat kirjaukset ovat näin puutteellisia”, Ollila kertoo. 

Ollila muistuttaa, että aukotonta valvontajärjestelmää on mahdoton luoda. 

”On myös tulkinnanvaraista, miten itse kukin ohjeita lopulta tulkitsee. Ohjeistuksen ja kontrollien tulee olla riittäviä, mutta viime kädessä tämä perustuu luottamukseen ja siihen, että henkilö osaa toimia asemansa mukaisesti.” 

Helsingin poliisi on saanut Laajasalosta tutkintapyyntöjä tavallisilta kansalaisilta. Helsingin talousrikosyksiköstä kerrotaan, että niitä arvioidaan parhaillaan ja sen jälkeen katsotaan, onko asiassa syytä epäillä tapahtuneen jotain rikollista. 

 

Tiistaina julkaistun selvityspyynnön tekijä, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Korhonen sanoo aikovansa huolehtia siitä, että tulevan tarkastuksen tekijä huomioi myös hänen selvityspyynnössään esittämänsä kysymykset.

Korhonen korostaa, että hänen esille nostamansa seikat muun muassa luottokortin käytöstä ovat ”vain poimintoja ja esimerkkejä”. Hänen mukaansa on tärkeää, että selvityksessä ei keskitytä pelkästään yleiseen prosessien tarkasteluun. 

”Se estää tulevia ongelmia, mutta ei ratkaise näitä tähän asti ilmenneitä asioita.”

Laajasalon yritystä koskevat kysymykset ja hänen toimintansa eettisyyteen liittyvät asiat kaipaavat Korhosen mukaan yhä selvitystä Laajasalolta itseltään.

Pahasti velkaisen ja viranomaisvelvoitteitaan laiminlyöneen yrityksen talousepäselvyydet nousivat esille Suomen Kuvalehden uutisessa elokuussa sen jälkeen, kun Laajasalo oli valittu piispaksi.

Korhonen penäsi uutisoinnin jälkeen, että TL Opetus -yhtiöön pitäisi tehdä erityistilintarkastus. Laajasalo ei innostunut asiasta ja keskustelun päätteeksi Korhonen lupasi laatia listan selvitystä vaativista asioista. 

Laajasalo totesi Suomen Kuvalehdelle 9. tammikuuta miettivänsä, millä tasolla hän vastaa yritystä koskeviin asioihin. Kummastusta herättää muun muassa se, että yrityksen aiemmin kaupparekisteriin toimittamat tilinpäätökset ovat osoittautuneet pahasti virheellisiksi. Esimerkiksi liikevaihtoa on jäänyt aiemmin ilmoittamatta kymmeniätuhansia euroja. 

Laajasalo katsoi, että asiat ovat kunnossa, kun tilintarkastaja on nyt tarkastanut uudet, joulukuussa 2017 kaupparekisteriin toimitetut tilinpäätökset. Tilintarkastaja ei ole kuitenkaan ottanut kantaa aiempien tilinpäätösten epäselvyyksiin. 

 

Laajasalon valintaa edeltäneessä vaalikampanjassa Korhonen oli toisen vastaehdokkaan Jaana Hallamaan tukija. Korhonen ihmettelee kuulemiaan arvuutteluja siitä, että hänellä olisi jotain ”salattuja motiiveja” selvityspyyntöönsä. 

”Jos jonkun mielestä salattu motiivini olisi tässä todistaa, että Laajasalo ei olisi ollut paras mahdollinen valinta piispaksi, niin kieltämättä tällainen voi tulla mieleen. Voimme tosiaan keskustella, oliko hän paras mahdollinen valinta piispaksi, mutta ei se ole mikään salattu motiivi.”