Venäläisiä karkotettiin Suomesta eniten – ”Syyt moninaisia”

Suojelupoliisin esityksestä Suomesta on karkotettu 2010-luvulla yksi henkilö terrorismiepäilyn vuoksi.

irakilaiset
Teksti
Mikko Niemelä

Suomesta on kahden kuluneen vuoden aikana karkotettu maasta ennätyksellisen paljon ulkomaalaisia ihmisiä. Eniten karkotuspäätöksiä ovat saaneet Venäjän kansalaiset. Toiseksi eniten karkotuspäätöksiä tehtiin irakilaisille ja kolmanneksi eniten virolaisille.

Yhteensä Suomesta karkotettiin viime vuonna 258 ihmistä, joista 30 Venäjälle, 27 Irakiin ja 17 Viroon. Karkotuspäätöksien määrät ovat nousseet muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta koko 2000-luvun. Vuosi 2013 oli ennätyksellinen: silloin karkotuksen sai Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan 273 ihmistä.

Karkottamisen syy on lähes joka kolmannessa tapauksessa rikosperusteinen, eli karkotettava on syyllistynyt johonkin vakavaan rikokseen. Yleisin syy on kuitenkin se, että henkilö on luvatta maassa.

”Useimmiten virolaisia karkotetaan törkeiden huumausainerikosten vuoksi. Venäläisillä karkottamisperusteet ovat yleensä moninaisempia. He ovat joko syyllistyneet vakaviin rikoksiin tai heille ei ole voitu myöntää uutta oleskelulupaa esimerkiksi perhe-elämän päättymisen vuoksi”, sanoo Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti.

Venäläisten ja virolaisten korkeat karkotusmäärät selittyvät osin myös sillä, että heitä asuu Suomessa eniten ulkomaalaistaustaisista ihmisistä. Irakilaisia asui Suomessa vuoden 2013 tilastojen mukaan seitsemänneksi eniten.