Kittilä-syyttäjä: Kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanominen oli häikäilemätön kosto

Kittilän kuntakäräjien valmisteluistunto Lapin käräjäoikeudessa alkoi haastehakemusten julkistamisella.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Syytteeseen asetettujen Kittilän kuntapäättäjien toiminta kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa oli suunnitelmallisen lainvastaista. Näin katsoo Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen KRP:n Oulun yksikön järeän esitutkinta-aineiston pohjalta.

Irtisanomisasiaa koskevassa haastehakemuksessaan syyttäjä toteaa, että ”rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti jatkamalla lainvastaista menettelyä lukuisista huomautuksista huolimatta ja häikäilemättömästi kostona Anna Mäkelän virkatoimen johdosta”.

Syyttäjän mukaan ”rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä”.

Syyttäjän mukaan vastaajat ovat Mäkelän irtisanomisessa rikkoneet perustuslain, kuntalain, hallintolain sekä ILO:n yleissopimuksen säännöksiä.

Syyttäjän haastehakemus ja KRP:n lähes 5 000-sivuinen esitutkintapöytäkirja tulivat julki tiistaina 13. maaliskuuta Lapin käräjäoikeudessa Rovaniemellä. Käräjäoikeudessa alkoi Kittilän kuntakäräjien valmisteluistunto, jolle on varattu kolme päivää.

KRP on tutkinut Kittilän kunnan päätöksentekoa syyskuusta 2014 alkaen ja uutta tutkittavaa on syntynyt kuluvallakin valtuustokaudella.

Syyttäjän haastehakemuksessa on eritelty Kittilän eri luottamuselinten toiminta kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomisprosessissa.

Keskeiseen asemaan nousevat lainvastaista irtisanomista valmistellut tilapäinen valiokunta, sen sihteeri sekä kunnanhallitus. Eivätkä vastuulta välty myöskään irtisanomispäätöksen tehneet valtuutetut.

”Raportissa väitettyyn luottamuksen menetykseen johtaneet syyt eivät ole olleet asiallisia, riittäviä eivätkä todellisia.”

Syytteeseen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtajan irtisanomisasiassa on asetettu kaikkiaan 27 edellisen valtuustokauden luottamushenkilöä. Heistä 20 on yhä kunnan päätöksenteossa mukana.

Lisäksi Mäkelän irtisanomista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteeri on asetettu syytteeseen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Veli-Matti Junnola (kesk), varapuheenjohtaja Torsti Patakangas (kok), jäsenet Susanna Kantola (kesk), Vilho Molkoselkä (vas) ja Milja Nikka (ps) sekä valiokunnan sihteerinä työskennellyt HTM Saanareetta Virikko näyttävät saaneen aikaan kunnanjohtajan irtisanomisperusteita esittelevän lopullisen raportin, jonka perusteista oikeastaan mikään ei pidä sellaisenaan paikkaansa.

Paikkaansa ei pidä esimerkiksi Anna Mäkelän väitetty viivyttely Sirkan päiväkodin sisäilma-asiassa, eivätkä Levin hissiyhtiön toimitusjohtajaan Jouni Palosaareen kohdistuneesta esitutkinnasta tehdyt johtopäätökset, jotka väänneltiin valiokunnan raportissa Mäkelälle haitaksi. Moni muukin raporttiin listattu epäluottamuksen peruste on kaatunut KRP:n tutkinnassa.

Tilapäisen valiokunnan lopullisessa raportissa perustellaan ulkopuolisen sihteerin käyttämistä näin: ”Ulkopuolisen sihteerin valinnan tarkoituksena oli korostaa selvitystyön puolueettomuutta ja ainoastaan dokumentoitujen ja relevanttien tietojen huomioon ottamista tilapäisen valiokunnan työssä”.

Syyttäjän mukaan tämä ei näytä onnistuneen.

”Raportissa väitettyyn luottamuksen menettämiseen johtaneet syyt eivät ole olleet asiallisia, riittäviä eivätkä todellisia”, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.

 

Valiokunta ei kuullut Anna Mäkelää lainkaan lopullisesta raportista vaan versiosta, joka valmistui elokuussa 2014. Kyseisessä raportissa oli 14 liiteasiakirjaa, mutta lopullisessa raportissa peräti 28. Mäkelä ei saanut lausua näistä myöhemmin lisätyistä liitteistä lainkaan.

Valiokunnan kuulemista henkilöistä ei laadittu kuulemismuistioita, mikä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja KHO:n mukaan loukkasi Anna Mäkelän oikeusturvaa.

Raporttiin liitettiin sitä vastoin ”kuulemisasiakirja”, joka laadittiin valiokunnan toimittamista kuulemisista luodun yhteisen ”mielikuvan” pohjalta.

Suomen Kuvalehti kertoi syksyllä 2014 kuulemisista tilapäisessä valiokunnassa ja kuulemisten puutteellisesta dokumentoinnista.

Haastehakemuksesta ja kuulustelupöytäkirjoista käy ilmi, että valiokunnan sihteeri ei ole edes tarkistanut, vastaavatko valiokunnan lopullisen raportin irtisanomisperusteet raportin liiteasiakirjojen antamaa informaatiota. Aineistoa on liitetty raporttiin kritiikittömästi – faktoja tarkistamatta. Samalla valiokunnan sihteeri laskutti työstään asiantuntijatasoista palkkiota sata euroa tunti.

Kunnanhallituksen rooli Mäkelän irtisanomisprosessissa näkyy vahvasti alkukeväästä 2014 alkaen. Keskeisiä toimijoita ovat olleet kunnanhallituksen tuolloinen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Tarmo Salonen (tuolloin ps). Kurula tosin jääväili itseään vaihtelevasti, mutta asiakirjoista näkyy hänen aktiivinen toimintansa taustalla.

 

Kunnanvaltuusto irtisanoi – lukuisista ennakkovaroituksista huolimatta –  Anna Mäkelän 17. marraskuuta 2014. Siihen mennessä raportista oli löytynyt virheellistä tietoa jo useita kertoja, eikä virheitä korjattu.

Syyttäjän mukaan tahallista oli myös kunnanhallituksen menettely. Irtisanomisen jälkeen kunnanhallitus kieltäytyi suorittamasta ilmeisen lainvastaiseen päätökseen liittyvää laillisuusvalvontaa kokouksissaan 24. marraskuuta 2014 sekä 19. tammikuuta, 9. helmikuuta ja 16. maaliskuuta 2015.

Vaikka KRP oli tiedottanut 26. marraskuuta 2014 liittäneensä Mäkelän irtisanomisen osaksi Kittilän kuntakonsernia koskevaa esitutkintaa, se ei näyttänyt haittaavan kunnanhallitusta.

KRP on löytänyt tutkinnassaan myös hämmentäviä yksityiskohtia.

Syyttäjän haastehakemuksesta käy ilmi, että edes tilapäisen valiokunnan perustamiseksi keväällä 2014 kerättyä alkuperäistä valtuutettujen nimilistaa ei löydy kunnan arkistosta. Sieltä löytyy vain väärennetty nimilista, joka on tehty kopiointi- tai tulostusmenetelmällä.

 

Haastehakemus osoittaa, että kuntapäättäjät ovat puuhanneet Anna Mäkelän irtisanomisen parissa ahkerasti. Kyse ei todellakaan ole ”yhdestä napinpainalluksesta” kunnanvaltuustossa, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen.

”Ei siis vain pieni muotovirhe. Nyt Kittilän kuntapäättäjien kannattaisi jo lopettaa nämä puheet ja ottaa kovat syytteet aivan todesta”, professori kommentoi syyttäjän haastehakemusta.

Pekka Viljanen ei kuitenkaan ole yllättynyt haastehakemukseen liitetystä todistelusta. Hän on Suomen Kuvalehden pyynnöstä lukenut Kittilän päätöksenteon asiakirjoja toukokuusta 2014 alkaen.

Syksyllä 2014 virkarikosprofessori luki Kittilän päätöksenteosta valiokunnan raporttien eri versiot ja niiden kaikki liiteaineistot.

Suomen Kuvalehti kertoi syksyllä 2014 useaan kertaan valiokunnan raportissa ilmenneistä virheistä.

Pekka Viljasen mukaan syyttäjän luonnehdinta ”häikäilemättömästi kostosta” on luettavissa kunnan pöytäkirjoistakin.

”Yhä vahvemmin näyttää siltä, että Anna Mäkelä irtisanottiin, koska hän teki tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta”, professori sanoo.

Kaikki syytteeseen asetetut ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Oikeudenkäynnin pääkäsittely Lapin käräjäoikeudessa alkaa 11. syyskuuta 2018.