Kittilä: Nyt mokasi hallinto-oikeus

Kunta sai lisäaikaa vastata valitukseen, mutta päätös jäi kirjaamatta.

Kittilän kunta ja vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg joutuvat vastaamaan vielä heinäkuun aikana Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tehtyyn kahteen valitukseen. Suomen Kuvalehti kertoi torstaina 2. heinäkuuta, että toisen valituksen vastauksen määräajasta kunnalla ja hallinto-oikeudella oli eri käsitys.

Kunnalla on kuitenkin ollut koko ajan oikea tieto.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden virkamies oli kesäkuussa myöntänyt lisäajan kunnan lausunnon antamiseksi, mutta lisäaikaa ei ollut kirjattu hallinto-oikeuden kirjaamon asiakirjajärjestelmiin.

Näin hallinto-oikeudessa on pidetty kiinni tiedosta, jonka mukaan kunnan tulisi antaa vastauksensa 10. heinäkuuta mennessä. Kunnassa sen sijaan on eletty siinä uskossa, että hallinto-oikeus olisi jatkanut kunnan lausuntoaikaa valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) valitukseen elokuun lopulle asti.

Hallinto-oikeuden toiminnan kannalta on aivan keskeistä, että kirjaamolla on oikea tieto valitusprosesseihin liittyvistä aikatauluista.

Kittilän kunnan valitusruletin kohdalla hallinto-oikeuden kirjaamismenettely petti.

 

Suomen Kuvalehti törmäsi ristiriitaisiin päivämääriin tarkistaessaan, milloin Kittilän kunnan tulee vastata hallinto-oikeuteen tehtyihin valituksiin.

SK kysyi hallinto-oikeuden kirjaamosta kahteen valitukseen annettavien lausuntojen määräaikoja ensin maanantaina 29. kesäkuuta ja tarkisti asian uudelleen vielä 30. kesäkuuta, kun kävi ilmi, että valtuuston puheenjohtajalla oli määräpäivästä eri käsitys kuin hallinto-oikeudella.

SK tarkisti asian vielä 30. kesäkuuta hallinto-oikeuden virkamieheltä, joka valmistelee Yrityksen tekemän valituksen käsittelyä.

Myöhemmin SK tavoitti vielä tuomarin, joka tukeutui hallinto-oikeuden kirjaamon tietoon.

Kaikkiaan SK sai kuusi kertaa tiedon, jonka mukaan hallinto-oikeus ei ole myöntänyt kunnan lausunnolle lisäaikaa.

SK:n uutisoinnin myötä hallinto-oikeuden kirjaamossa on korjattu perjantaina 3. heinäkuuta kunnalle lisäaika.

Kittilän kunnalla on nyt siis yli puolitoista kuukautta aikaa pohtia, millaisen lausunnon se antaa Yrityksen valitukseen ja löytyykö kunnasta viimein ”keskustan saama selvitys”, jonka mukaan Yritys on ylittänyt toimivaltansa.

SK on pyytänyt tätä selvitystä kunnasta, mutta toistaiseksi tuloksetta.

 

Kittilän päätöksenteon sotkut työllistävät Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta elo–syyskuussa muutoinkin.

Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornvbergin toimista on tehty kaksi valitusta. Molemmat koskevat julkisuuslain noudattamatta jättämistä.

Suomen Kuvalehti valitti toukokuussa hallinto-oikeuteen Tornbergin päätöksestä määrätä salaisiksi niin sanotut Eilavaara-asiakirjat. SK:n valitukseen Törnbergin tulee antaa lausuntonsa 31. heinäkuuta mennessä.

Eilavaara-asiakirjojen salaamisesta on hallinto-oikeuteen valittanut myös Yle Lapin toimittaja Jyri Tynkkynen. Tornberg pyysi Tynkkyseltä tapaamista, jonka yhteydessä kertoi, että poliisi oli pyytänyt häntä salaamaan asiakirjat.

SK:lle Tornberg on antanut kirjallisen päätöksen asiakirjojen salaamisesta. Tynkkysen asiakirjapyyntöön ei sen sijaan ole vastattu kirjallisesti lainkaan. Julkisuuslaki kuitenkin velvoittaa antamaan kirjallisen päätöksen asiakirjapyyntöön, jos asiakirjoja kieltäydytään antamasta.

Vielä ei ole tiedossa, mihin mennessä Tornbergin pitää vastata Tynkkysen tekemään valitukseen.

 

Hallinto-oikeudella on syksyllä pöydällään myös kunnan kannalta kaksi poikkeuksellisen isoa ja vakavaa valitusta, jotka koskevat kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista.

Valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen ja erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelän tekemien valitusten alustava käsittely alkaa SK:n tiedon mukaan ”lomien jälkeen”. Kaikki pyydetyt lausunnot ja vastaselitykset on annettu hallinto-oikeudelle, joka tutkii ensin mahdolliset muotovirheet.

Yritys ja Mäkelä ovat valituksissaan korostaneet, että Mäkelää ei kuultu tilapäisen valiokunnan lopullisesta raportista, jossa on esitetty erottamisperusteet. Myös oikeusoppineet ovat katsoneet, että kuulematta jättäminen on vakava virhe.

On mahdollista, että Eilavaara-asiakirjojen julkisuusväännön ja Yrityksen saamien moitteiden lisäksi Kittilän syksyä kuormittaa lisäksi kunnanjohtajan erottamisasia.

Hallinto-oikeusprosessien rinnalla keskusrikospoliisi suorittaa laajaa esitutkintaansa, joka liittyy Kittilän kuntakonserniin ja päättäjien toimiin hissiyhtiön ympärillä sekä kunnanjohtajan erottamisasiaan.

SK on lisäksi tehnyt Lapin poliisilaitokselle tutkintapyynnön vt. kunnanjohtaja Tornbergin toiminnasta hänen määrättyään Eilavaara-asiakirjat salaisiksi.