Salailu jatkuu Kittilässä: Keskustan ryhmä pimitti julkisen asiakirjan

Nyt puuttuu selvitys, jonka perusteella valtuuston puheenjohtaja sai moitteet. Päätös on lainvastainen, sanoo kuntalain asiantuntija.
Kotimaa 24.4.2015 14:35
Kittilän valtuustosali. © Timo Veijalainen / AV-LAPPI

Kittilän kunnanvaltuusto ryhtyi kokouksessaan maanantaina 20. huhtikuuta ”tuomioistuimeksi” varsin merkillisellä tavalla.

Valtuusto antoi puheenjohtajalleen Inkeri Yritykselle (vas) keskustan valtuustoryhmän ”asiasta saadun selvityksen” perusteella moitteet siitä, että Yritys on ylittänyt toimivaltansa.

Valtuustolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa antaa moitteita valtuutetulle. Moite on kuntalain asiantuntijan mukaan lainvastainen toimenpide.

Vielä oudompana Kittilän kunnanvaltuuston toiminta näyttäytyy, kun ryhdytään perkaamaan keskustan valtuustoryhmän saamaa selvitystä. Sitä nimittäin ei ole olemassa.

Selvitystä ei löydy valtuuston esityslistan tai pöytäkirjojenkaan liitteenä – eikä sitä ollut valtuuston kokouksessa päättäjien saatavilla.

Inkeri Yritys, moitteiden kohde, ei ole sitä itse koskaan nähnyt – saati sitten, että häntä olisi kuultu selvityksestä, jossa hänen väitetään ylittäneen toimivaltansa.

Missään ei ole kerrottu, mistä selvityksestä on kyse, kuka selvityksen on tehnyt ja millä tavalla Yritys on toimivaltansa ylittänyt.

Tämä on jo toinen kerta, kun Kittilän kuntapäättäjät ovat pimittäneet julkisia asiakirjoja. Aiemmin Kittilän kunnanhallitus sai laskun, jossa laskutettiin asiakirjoista, joita ei edelleenkään löydy julkisina kunnan arkistosta.

 

Moitteita valtuuston puheenjohtajalle esitti keskustan valtuustoryhmä.

Ryhmän puolesta puhui valtuutettu Merja Korva, joka luki käsin kirjoitetusta paperista esityksen:

”Kunnanvaltuusto katsoo, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen 15.9.2014 tekemä päätös kunnanhallituksen pidättämisestä tehtävistään on asiasta saadun selvityksen mukaan kuntalakiin perustumaton eikä päätöstä ole valmisteltu siten kuin kuntalaki edellyttää. Valtuusto katsoo, että Inkeri Yritys on päätöksen teossaan ylittänyt toimivaltansa. Valtuusto pitää tointa moitittavana, mutta katsoo, että kunnan toimintakyvyn turvaamiseksi asia ei edellytä tämän kannanoton lisäksi muita toimenpiteitä.”

Valtuusto hyväksyi päätöksen moitteista äänin 21–5. Vastaan äänestivät kokoomuksen Hille Kuusisto sekä vasemmistoliiton Helena Huikuri-Kujala, Heli Kurt, Lasse Lompolo ja Esa Ylläsjärvi.

Inkeri Yritys kertoo peränneensä itselleen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergiltä asiakirjaa, jonka perusteella hänen katsotaan ylittäneen toimivaltansa.

”Aion perätä tämän asiakirjan vaikka oikeusteitse, ellei kunnasta luovuteta sitä minulle”, Yritys sanoo. ”Oikeusturvani kannalta on täysin välttämätöntä, että näen, kuka on arvioinut toimintaani ja miten sitä on arvioitu.”

”Pidän pöyristyttävänä menettelyä, että asiakirjaa ei tuotu valtuuston kokoukseen, mutta silti valtuuston enemmistö päätti sen perusteella minun ylittäneen toimivaltani.”

Myös Suomen Kuvalehti on vaatinut keskustan valtuustoryhmän saamaa selvitystä, kuten lehti on vaatinut oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnanhallitukselle laatimia asiakirjoja, jotka vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on salannut julkisuuslain vastaisesti SK:n asiakirjapyynnön jälkeen.

Tornberg on oikeustieteen tohtori ja varatuomari. Taustaltaan hän on keskustalainen ja toiminut hallintopäällikkönä Paavo Väyrysen puheenjohtajakaudella keskustan puoluetoimistossa 1980-luvulla.

Tornberg ei ole vastannut SK:n haastattelupyyntöihin.

 

Jälleen kerran Kittilän päättäjille pitää lukea kuntalakia.

Kuntalain asiantuntijan Kari Prättälän mukaan Inkeri Yrityksen kunnanvaltuustolta saama moite on selkeästi lainvastainen. Hän kummeksuu myös keskustan valtuustoryhmän selvitystä asiassa.

”Valtuustoryhmä ei ole sellainen kunnan toimielin, johon sovelletaan hallintolakia tai julkisuuslakia. Valtuustoryhmä voi toki hankkia itselleen selvitystä omaa kannanmuodostustaan varten niin, että nämä selvitykset voivat jäädä valtuustoryhmän omaksi tiedoksi”, Prättälä muotoilee.

Hänen mukaansa asia muuttuu kuitenkin toiseksi silloin, kun valtuuston päätöksen perusteeksi ilmoitetaan tällainen selvitys.

”Se on päätöksenteon perustana olevaa aineistoa, josta jokaisen valtuutetun tulee olla tietoinen – ja joka näin ollen tulee toimittaa valtuustolle. Näin siitä tulee myös kunnalle toimitettu julkinen asiakirja”, Prättälä korostaa.

Tätä julkista asiakirjaa ei kuitenkaan ole nyt saatavilla kunnasta.

Kuntalaissa ei ole, eikä ole Prättälän mukaan koskaan ollut, säännöksiä, joissa valtuustolle tai muillekaan kunnan toimielimille olisi annettu toimivaltaa luottamushenkilöihin kohdistuviin kurinpitotoimiin. Nykyinen laki ei tunne myöskään viranhaltijoihin kohdistuvia rangaistusluonteisia kurinpitotoimia.

”Viranhaltijalle voidaan antaa varoitus, luottamushenkilölle ei sitäkään”, Prättälä sanoo.

Moitepäätös on kaiken lisäksi pyritty muotoilemaan niin, että siinä olisi kyse epävirallisesta nuhteesta, josta ei ole valitusoikeutta.

Prättälän mielestä päätös on kuitenkin valituskelpoinen.

”Päätöksessä todetaan, että valtuuston puheenjohtaja on ylittänyt toimivaltansa ja tämän johdosta hänelle annetaan moite. Valtuuston puheenjohtajan oikeusturvan kannalta olisi hyvin kyseenalaista, jos tällainen päätös jäisi pysyväksi. Hänen siis todettaisiin rikkoneen lakia, mutta hän ei saisi valittaa päätöksestä.”

Kari Prättälä on ollut valmistelemassa kuntia koskevaa keskeistä lainsäädäntöä vuosikymmenten ajan.

 

Ennen maanantain kokousta Kittilän kuntavaikuttajat olivat ehtineet puuhata jo pitkään Inkeri Yrityksen toiminnan ympärillä.

Seitsemän valtuutettua teki syksyllä 2014 aloitteen Yrityksen pidättämiseksi valtuuston puheenjohtajan tehtävistä. He katsoivat Yrityksen toimineen epäeettisesti ja menetelleen lakien vastaisesti, kun hän pidätti kuntalain 40 pykälän turvin kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet päätöksenteosta asiakokonaisuuksissa, joita keskusrikospoliisi tutkii.

Valtuutettu, kunnanhallituksen varajäsen Torsti Patakangas (kok) teki Yrityksestä keskusrikospoliisille tutkintapyynnön samasta asiasta.

Entinen pitkäaikainen kunnanjohtaja Aarne Nikka teki Yrityksen toimista valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeus jätti Yrityksestä tehdyn valituksen tutkimatta, koska hänen suorittamansa pidättämispäätös väliaikaisena turvaamistoimena katsottiin valmisteluksi.

Lopullisen päätöksen teki kunnanvaltuusto päättäessään lokakuussa, että kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet voivat palata täysin valtuuksin päätöksentekoon – siis palata päättämään myös esitutkinnassa olevista asioista.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja on tehnyt rajoitusesityksen syyttäjälle Patakankaan tekemästä tutkintapyynnöstä. Hän esittää tutkinnan lopettamista.

Mitä valtuuston olisi viime maanantaina pitänyt sitten tehdä?

Kari Prättälä vastaa: ”Valtuuston olisi pitänyt todeta, että Inkeri Yrityksen toiminnasta on saatu riittävä selvitys, eikä ole tarpeen ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.”

Hänen mukaansa kunnanhallituksella laillisuuden valvojana – samoin kuin sen esittelijällä, kunnanjohtajalla – olisi mahdollisuus korjata lainvastainen päätös.