Kittilä: Valtuusto äänestää kunnanjohtajan erottamisesta – ”ei astu koskaan voimaan”

Mahdollinen erottaminen voi olla laiton, arvelevat lainoppineet ja kunnanjohtaja.
Kotimaa 17.11.2014 12:30
Anna Mäkelä. © Jouni Kela / Lehtikuva

Tänään Kittilän kunnanvaltuusto aikoo erottaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Erottamista valmistellut tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, että valtuusto irtisanoo Mäkelän luottamuksen menettämisen perusteella.

Väitteitä Mäkelän osaamattomuudesta johtajana ja heikosta valmistelutaidosta sekä eriäviä mielipiteitä päättäjien lainvastaisiin päätöksiin on riepoteltu pitkin kesää ja syksyä maakunnan medioissa. Syntilista on pitkä.

”Vain koska olen halunnut noudattaa hyvää virkamiesvalmistelua, hallintotapaa ja valtakunnan lakeja”, Mäkelä sanoo.

Suomen Kuvalehden haastattelemien lainoppineiden mukaan on iso riski, että kunnanjohtajan erottaminen tapahtuu laittomasti, jos hänet tänään erotetaan. Mäkelää ei ole kuultu lainkaan tilapäisen valiokunnan lopullisesta raportista, jossa hänen erottamisensa syyt perustellaan.

Kuulemista ei ole katsottu tarpeelliseksi, vaikka raporttiin on tuotu ensimmäisen version jälkeen uusia liiteasiakirjoja, jotka ovat erottamisesityksen perusteina.

”Minulle ei ole edes luovutettu lopullista raporttia. Se on kunnan verkkosivuilla, mutta valiokunta ei ole toimittanut sitä minulle. Valiokunta ei ilmeisesti katso tarpeelliseksi ilmoittaa virastaan erotettavaksi ehdotetulle virkamiehelle, millä perustein häntä ollaan erottamassa”, Mäkelä sanoo.

Kun kuulemista ei ole käyty, pelkkä muotovirhe saattaa hallinto-oikeudessa kaataa koko erottamishankkeen ilman että hallinto-oikeus edes tutkii varsinaisia sisältökysymyksiä. Näin sanovat lainoppineet.

Mäkelä katsoo itsekin, että erottaminen on laiton.

”Ja jos minut irtisanotaan, luonnollisesti valitan hallinto-oikeuteen. Oikeusvaltiossa nimeltä Suomi ketään ei saa erottaa laittomasti.”

Vyyhti kunnanjohtajan erottamisaikeiden taustalla on kummallinen ja monimutkainen, ja viime vuoden aikana Kittilän kunta on ajautunut syvään kriisiin.

Päivälleen vuosi sitten 17. marraskuuta Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallitus erotti toimitusjohtaja Jouni Palosaaren hissihankintaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Erottamisperusteet eivät Anna Mäkelän mukaan kestä minkäänlaista lähitarkastelua.

”Ainoa todellinen perustelu erottamiselleni on kosto. Kosto siitä, että tein viime joulukuussa poliisille tutkintapyynnön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaaresta”, hän sanoo nyt.

”Virkavastuulla tehty tutkintapyyntö kunnan tytäryhteisön toimitusjohtajan toimista hissihankintasotkuissa tuskin voi olla syy kunnanjohtajan erottamiselle. Etenkään kun tutkinta asiassa käynnistyi, ja nyt sitä tehdään uudelleen valtakunnansyyttäjän määräyksestä. Varsinkaan jälkikäteen arvioituna minulla ei ollut tässä asiassa mitään vaihtoehtoa.”

 

Valtuuston esityslistalle tuotu tilapäisen valiokunnan esitys on vähintäänkin erikoinen. Vaikka selostusosiossa kerrotaan, että päätös voidaan panna täytäntöön heti, varsinaisessa päätösesityksessä valiokunta ei kerro, milloin kunnanjohtajan erottaminen tulee voimaan.

Lainoppineet lukevat päätösesitystä siten, että kunnanjohtajan erottaminen tulisi voimaan vasta sitten, kun päätös on lainvoimainen. Mutta jos erottamispäätös on laiton kuulemisen laiminlyönnin vuoksi, päätöksestä ei tule lainvoimaista lainkaan, mikäli hallinto-oikeus kumoaa päätöksen jo pelkän muotovirheen vuoksi.

Anna Mäkelä on itse lukenut päätösesityksen aivan samoin: ”Minut siis erotetaan, mutta erottaminen ei valtuustolle tehdyn esityksen mukaan astu todennäköisesti koskaan voimaan.”

”Mikäli esitys on vahingossa tämän muotoinen ja korjataan kokouksessa, se on vain luottamushenkilöistä koostuvan valiokunnan osaamattomuutta valmistelussa. Mutta esityksen takana voi olla myös yritys löytää perääntymistie tilanteessa, jossa oikeita erottamisperusteita ei ole ja jossa poliisi tutkii asiaa.”

Valiokunta on arvioinut Mäkelän johtajuutta kuulematta lainkaan johdettavia eli henkilöstöä.

Valiokunnan kuulemisista, joissa yksittäiset henkilöt ovat käyneet kuultavana, ei ole lainkaan muistioita. Raportti on kirjoitettu ”yhteisten mielikuvien pohjalta”.

Vain valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen (vas) kuulemisesta on asiakirja, jonka hän kirjoitti itse, kun valiokunta ei saanut sellaista aikaiseksi.

Lainoppineet sanovat, että Anna Mäkelän oikeusturvan kannalta on täysin käsittämätön tilanne, jos valiokunnan kuulemien henkilöiden esittämiä väittämiä Mäkelästä ei ole dokumentoitu mitenkään.

 

Anna Mäkelä katsoo, että kysymyksessä ei ole kuitenkaan taistelu ”Anna Mäkelä vastan kunnanvaltuusto”, vaan ”oikeusvaltio vastaan Kittilän laki”.

”Astuin tutkintapyynnön tehdessäni ilmeisesti liian isoille varpaille ja tulin uhmanneeksi paikallista toimintatapaa. Tänään minut todennäköisesti erotetaan juuri siksi.”

Mäkelän lisäksi tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta teki Levin Matkailukeskus Oy:n toimitusjohtaja Ari Aspia – ja hissiyhtiön tuolloinen hallitus. Yhtiön hallituksen tutkintapyyntö rangaistusvaatimuksineen johti esitutkintakynnyksen ylittymiseen.

Tutkintapyyntöjä tilapäinen valiokunta on ruotinut laajalti erottamisraporteissaan, joita on tähän mennessä jo kaksi. Myös niin sanotussa lopullisessa raportissa – sen liitteissä – on edelleen Palosaaren esitutkinnasta virheellistä tietoa. Rikoskomisario Pekka Mäkelä luki SK:n pyynnöstä lopullisen raportin liitteineen ja vahvisti myös nämä virheet.

Kunnanjohtaja Mäkelä ei ole sukua rikoskomisario Mäkelälle.

Anna Mäkelä sanoo, että Kittilän päätöksenteossa oikeastaan mikään ei enää yllätä häntä.

”Täällä pitäisi kehittää palveluja, tehdä vaikean taloustaantuman aikana budjettia ensi vuodelle, ja ryhtyä pohtimaan sote-ratkaisua, mutta hyvän hallinnon puitteet ja rakenteet on tuhottu.”

Tänään valtuuston listalla on kunnanjohtajan erottamisen lisäksi muun muassa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden käsitteleminen. Kunnanhallitus on perustanut vain luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän valmistelemaan kunnan riskienhallintasuunnitelmaa.

”Keskusrikospoliisin tutkinnassa olevat ihmiset laativat riskienhallintasuunnitelmaa kunnalle, jonka viranomaispäätöksiä apulaisvaltakunnansyyttäjä on joutunut oikomaan. Eihän tässä tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa!”

 

Anna Mäkelä uskoo lujasti, että tänään myöhäiseen iltapäivään mennessä hänet on erotettu laittomasti kunnanjohtajan virasta.

Entä jos niin ei tapahdu?

”Ihmettelisin kovin. Kun kunnanhallitus on joulutammikuusta lähtien ajanut tätä asiaa varsin voimallisesti ja on todettu, että olen menettänyt heidän luottamuksensa, tuskin voisi olla tilannetta, jossa jatkaisin työskentelyä tämän kunnanhallituksen kanssa.”

Mutta entä jos?

”Jos minua ei erotettaisikaan, kaiketi kunnanhallituksen ja tilapäisen valiokunnan jäsenet, jotka ovat erottamistani ajaneet, ymmärtäisivät vetää tilanteesta omat johtopäätöksensä.”

Anna Mäkelä ei ole huolissaan omasta tilanteestaan. Mahdollisesta laittomasta erottamisesta huolimatta elämä jatkuu. Huolissaan hän sanoo olevansa virkamiehistä ja päättäjistä, jotka ovat puolustaneet häntä itseään – ja ennen kaikkea lakien ja hyvän hallinnon noudattamista.

”Onhan tämä tilanne aivan poikkeuksellinen. Keskusrikospoliisi tutkii kunnanhallituksen toimia, mutta täällä on tehty tutkintapyyntö keskusrikospoliisille Inkeri Yrityksestä, joka on kaikin keinoin pyrkinyt palauttamaan Kittilän valtakunnan lakien piiriin. Myös Inkeri Yritykselle kostetaan, että hän ei ole taipunut Kittilän lakien taakse.”

 

Yle näyttää Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen suorana verkossa klo 14 alkaen.