Venäläiset jonottavat kuin neuvostoaikaan, vaikka ei olisi pakko: eläkeläiset menevät luukulle, nuorempi väki asioi netissä

Kommentti: Digipalvelut ovat vähentäneet jonoja, mutta vanhuksia ei ole pakotettu eikä opetettu internetin käyttäjiksi.

asiakaspalvelu
Teksti
Maarit Uber

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Venäjällä on maine byrokraattisena maana, mikä pitää edelleen osittain paikkansa. Kuvat venäläisistä jonottamassa milloin mitäkin ovat tuttuja suomalaisille jo neuvostoajoilta.

Tosiasiassa jonottamisen tarve on vähentynyt Venäjällä radikaalisti viime vuosina. Esimerkiksi lähes kaikki asumiseen ja pankkipalveluihin liittyvät asiat ja maksut pystyy hoitamaan sähköisesti.

Venäläinen jonotussysteemi on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, ja sitä voisi kuvata hienostuneeksi. Venäläiset ovat kärsivällisiä jonottajia, jotka käyttäytyvät jonossa määrätietoisesti. Kärsivällisyys on valttia, jos jonotusaika uhkaa venyä pitkäksi.

Venäläinen jonottamistapa eroaa huomattavasti suomalaisesta. Jos esimerkiksi jonottajan pitää käydä välillä hoitamassa jotain muuta asiaa, hän pyytää edessään jonottavaa pitämään itselleen paikkaa.

Omalle paikalleen voi palata pitkänkin ajan kuluttua, jos oma vuoro ei ole ehtinyt mennä eikä paikan pitäjä ole poistunut. Paikan säilymisen varmistamiseksi oma jonosta poistuminen kannattaa kuuluttaa samalla kertaa useammalle kuin yhdelle kanssajonottajalle.

 

Jonottajien väliset etäisyydet ovat Venäjällä huomattavasti pienempiä kuin Suomessa. Venäläiset harvemmin etuilevat ainakaan omissa tiiviissä jonoissaan. Etuilua yrittävä saa helposti kollektiivisen läksytyksen muilta jonottajilta.

Venäjällä on helppo epäonnistua jonottamisessa, jos jättää liian pitkän välin jonossa edellä seisovaan. Se tulkitaan helposti siten, ettei olekaan oikeasti jonossa, vaan muuten vaan seisoskelee paikallaan. Liian pitkä väli jonossa edellä olevaan johtaa luultavasti siihen, että joku menee edelle.

Tuolloin ei kannata syyttää ketään etuilusta. Jos haluaa välttämättä syyttää jotain, niin voi moittia itseään liian pitkän jonotusvälin pitämisestä.

Venäläisillä voi olla vaikeuksia käsittää suomalaisia jonoja, joissa jonottajien välissä saattaa olla toista metriä tyhjää tilaa. Erilainen jonotustapa johtaa helposti jonotuskulttuurien yhteentörmäyksiin esimerkiksi venäläisten suosimissa marketeissa Kaakkois-Suomessa.

 

Arjen asioiden hoitamiseen liittyvä jonottaminen on vähentynyt Venäjällä merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi pankkiasioiden hoitoon tarjolla olevat sähköiset palvelut ovat keskimäärin jopa kehittyneempiä kuin Suomessa.

Asumiseenkaan liittyvien velvollisuuksien hoitaminen ei vaadi asunnosta poistumista, jos sopimukset ovat kunnossa. Asumiseen liittyy Venäjällä paljon huolehdittavaa, sillä kaasu-, sähkö-, netti-, puhelin- ja televisiomaksut eivät yleensä sisälly vastikkeeseen vaan ne hoidetaan eri firmojen kautta.

Huolimatta Venäjälläkin käynnissä olevasta digiloikasta itse netti ei ole maassa läheskään koko kansan saatavilla kuten Suomessa.

Varsinkaan vanhuksilla ei usein ole edellytyksiä ottaa haltuun digitaalista maailmaa. Heillä on myös enemmän aikaa jonottamiseen kuin vaikkapa ruuhkavuosia elävillä. Moni venäläinen eläkeläinen tosin käy töissä, koska eläke ei useinkaan riitä edes pakollisiin kuluihin.

Netin puuttuessa etenkin vanhempi väestö jonottaa lähes entiseen tapaan posteihin, pankkeihin ja muihin konttoreihin, varsinkin maksujen eräpäivinä.

 

Vaikkapa Pietarissa jonot ovat tavallinen ilmiö esimerkiksi edullisimpien apteekkiketjujen myymälöissä. Jonottajat ovat usein vähävaraisia eläkeläisiä, jotka ovat iloisia muutamankin ruplan säästöstä. Tavallista paremmat avajais- ja muut tarjoukset keräävät jonottajia samalla tavalla kuin Suomessa.

Viime vuosina esimerkiksi harvoin nähtävillä olevat pyhäinjäännökset ovat aiheuttaneet jopa kilometrien pituisia jonoja Venäjälle. Pyhän Nikolauksen pari vuotta sitten maassa olleet pyhäinjäännökset saivat miljoonat venäläiset jonottamaan. Moskovassa ja Pietarissa näytillä olleiden pyhäinjäännösten luo jonotti yhteensä peräti kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä.

Myös digimaailmassa luontevasti sukkuloivat venäläiset joutuvat edelleen jonottamaan tietyissä paikoissa, kuten saapuessaan autolla maahan hitaasti vetävän rajan yli tai halutessaan henkilökohtaista palvelua verotoimistossa. Verotoimistojen jonot eivät tosin ole nykyisellään yleensä sen pidempiä kuin Suomessakaan.

Tämä johtuu siitä, että Venäjällä asiakaspalvelua ei leikata samalla tavalla kuin Suomessa. Koko kansan ei oleteta opettelevan hoitamaan asioita itsenäisesti netissä. Venäjällä asiakaspalvelutehtävistä maksetaan erittäin pieniä palkkoja, ja tästä syystä palvelun ylläpitäminen on usein taloudellisesti mahdollista.

 

Yksi jonottamista vaativa asia on neuvostoajoilta periytyvä rekisteröintivaatimus. Jokaisella maassa asuvalla tai pidempään oleskelevalla on oltava pysyvä tai väliaikainen rekisteröinti fyysisessä osoitteessa.

Rekisteröinnin ansiosta viranomaisilla on tiedossa, mistä kunkin henkilön pitäisi tarvittaessa löytyä. Sisäministeriön valvomaa rekisteröintiä pidetään yleisesti ottaen jäänteenä Neuvostoliitosta, joka tarkkaili kansalaisiaan.

Rekisteröinti pitäisi tehdä todelliseen asumisosoitteeseen. Uudelle paikkakunnalle muuttaneilla on usein vaikeuksia saada virallista rekisteröintiä uuteen osoitteeseen, sillä moni vuokranantaja ei halua auttaa asiassa.

Väärennetty rekisteröinti on helppo ostaa, ja moni tekeekin niin. Virallisten asioiden hoito kirjastokortin hankkimisesta laboratoriopalveluiden käyttämiseen ei nimittäin onnistu ilman rekisteröintipaperia.

Monet asiat, kuten vaikkapa passin uusiminen tai äänestäminen, on hoidettava paikkakunnalla, jonne on rekisteröitynyt pysyvästi. Tämä aiheuttaa ongelmia, jos asuu ilman pysyvää rekisteröintiä muualla kuin virallisessa osoitteessaan.

Venäläisistä virastoista on välillä vaikea tietää, missä asiat hoituvat. Virastojen muuttuneita yhteystietoja ei aina päivitetä esimerkiksi nettiin. Oikealta vaikuttava jonotusluukku voi paljastua vääräksi vasta siinä vaiheessa, kun oma vuoro koittaa. Se tarkoittaa uutta jonotusta uudelle ikkunalle.

Jos lomaketta käsin täyttäessä on tapahtunut pienikin virhe, vaaditaan usein kokonaan uuden lomakkeen käyttämistä.

Jonottamiseen on omat niksinsä. Jonottamista vaativiin paikkoihin kannattaa yleensä suunnata heti aamusta ovien avautuessa, sillä jonoilla on tapana pidentyä päivän edetessä. Mukavat kengät ja säänmukainen pukeutuminen kannattavat aina.