Ulkoministeri Carl Bildt: Itämeren kaasuputki on ympäristökysymys

Carl Bildt
Teksti
Jyrki Karvinen

Ulkoministeri Carl Bildtin mukaan Ruotsi korostaa Itämeren kaasuputken ympäristövaikutuksia, kun se päättää hankkeesta.

Carl Bildt
Carl Bildt EU:n ulkoministerien tapaamisessa Tukholmassa syyskuussa 2009. Kuva Virginia Mayo / AP / Lehtikuva.

Carl Bildt ei nosta yllättävästi lainkaan esille sotilaspoliittisia kysymyksiä kommentoidessaan Suomen Kuvalehdelle kaasuputkihanketta. Ruotsissa on julkisessa keskustelussa painotettu kaasuputken turvallisuuspoliittisia näkökohtia, ja suomalaiskeskustelussa sama sotilaspolittinen painotus on ollut muun muassa Venäjä-tutkija Arto Luukkasella.

”Kaasuputkihanke koskee kaikkia Itämeren maita, mutta erityisesti Ruotsia, sillä Ruotsin meritalousalue on pisin kansallinen raja, jonka putken reitti ohittaa”, Bild sanoo SK:lle.

”Hankkeen ympäristövaikutukset haavoittuvalla Itämerellä on ylitse muiden käyvä kysymys, ja ne on selvitettävä huolella”, hän vaatii.

”Toivomme, että pääsemme Espoon konvention allekirjoittaneiden maiden kanssa yhteisymmärrykseen ympäristövaikutusten selvittämisestä koko hankkeen osalta.”

Bildtin mukaan Ruotsi odottaa Nord Stream -yhtiöltä vastausta 2. lokakuuta mennessä kommentteihin, jotka hallitus pyysi yhtiön putkilupahakemuksesta peräti 60 eri valtiolliselta ja kunnalliselta ruotsalaiselta viranomaiselta.

”Hallitus voi sen jälkeen ottaa kantaa kaasuputkihankkeen eteenpäin viemiseen”, Bild sanoo.

WTO, energia ja Georgia hiertävät Venäjä-suhteissa

Vuorossa olevan EU:n puheenjohtajamaan ulkoministeri Bildt on tullut tunnetuksi Venäjän kovistelusta. Hän katsoo, että näkemysristiriidat Venäjän WTO-neuvottelujen suhteen, Venäjän vetäytyminen EU:n energiaperuskirjasta ja eri näkemykset Georgian tilanteesta ”eivät tee yhteistyötä yhtään helpommaksi” EU:n ja Venäjän kesken.

Bildt muistuttaa, että EU:lla on selvä kanta Georgian alueellisen koskemattomuuden suhteen.

”EU-Venäjä-yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan yhteisten haasteiden, kuten talouskriisin, ilmastonmuutoksen ja energiaturvallisuuden vuoksi”, Bildt pehmentää.

Bildtin elokuussa 2008 Venäjän Georgia-miehityksen aikana esittämä kritiikki Venäjää kohtaan on arvioitu jopa EU-maissa niin kovaksi ja Kremlin perinpohjin vihastuttaneeksi, ettei hänellä sen vuoksi olisi mahdollisuuksia nousta EU:n ulkoministeriksi.

”Bildt ja venäläiset eivät mahdu vieläkään samaan tilaisuuteen puhumaan”, Bildtin tunteva ruotsalaisvirkamies kuvailee.