Tutkimus: Itsemurhariskeissä on eroja

itsemurhat
Teksti
Jukka Ukkola
Hirttosilmukka

Vanhusten itsemurhariski on naisilla hieman erilainen kuin miehillä, todetaan ruotsalaisen Lundin yliopiston tutkimuksessa, jonka tulokset on julkaistu BMC Psychiatry -lehdessä.

Tutkimusjoukkona oli sata itsemurhaa yrittänyttä potilasta, joiden elämää seurattiin jopa puolen vuosisadan ajan.

Itsemurhayritys on eräs tärkeimmistä toteutuvan itsemurhan ennusmerkeistä, sitä enemmän mitä useampia yrityksiä on tai mitä vakavampia ne ovat.

Kuitenkin juuri tässä ilmenee eroja sukupuolten välillä: naisilla toteutuvaa itsemurhaa ennakoi erityisesti itsemurhayritysten määrä keski-iän jälkeen, miehillä niiden vakavuus.

Toisin sanoen, vaikka kaikki itsemurhayritykset pitää ottaa vakavasti, erityisen suurta huolta on kiinnitettävä naisiin, jotka ovat yrittäneet useasti, sekä toisaalta miehiin, jotka ovat olleet lähellä onnistumista, toteavat tutkimuksen tekijät Louise Brådvik ja Mats Berglund.

Kaikki tutkimuksen kohteina olleet potilaat kärsivät vakavasta masennuksesta, johon liittyi psykoottisia piirteitä. Näin ollen tuloksia ei voi suoraan soveltaa muunlaisiin mielenterveysongelmiin.

Kuva Martti Kainulainen / Lehtikuva