Porno vähentää seksirikoksia?

pornografia
Teksti
Jukka Ukkola

Kun pornografian kulutus lisääntyy, seksirikokset vähenevät, väittää amerikkalaisprofessori Milton Diamond.


Porno
Yksistään Yhdysvalloissa tuotetaan 10 000 pornoelokuvaa joka vuosi.

Jos pornon kuluttamisesta tehtäisiin rikos, Yhdysvalloissa olisi kohta enemmän ihmisiä vankiloiden sisä- kuin ulkopuolella, kirjoittaa havaijilainen professori ja seksuaalitutkimuslaitoksen johtaja Milton Diamond tuoreessa Scientist-lehdessä.

Hän perustelee ehkä hieman kärjistettyä näkemystään tutkimuksilla, joiden mukaan seksuaalirikokset vähenevät tai eivät ainakaan lisäänny, kun pornon saatavuus lisääntyy. Tämä on Diamondin mukaan havaittu jokseenkin kaikissa tutkimuksissa tästä aiheesta.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisin FBI:n tilastojen mukaan raiskaukset ovat vähentyneet merkittävästi vuodesta 1975 vuoteen 1995, eli aikana jolloin pornon saatavuus lisääntyi. Ilmiö näkyi erityisen selvänä 20-34-vuotiaiden, eli innokkaiden internetin käyttäjien ikäryhmässä.

Sama tulos saatiin tanskalaisen kriminologin Berl Kutchinskyn tunnetussa tutkimuksessa, joka koski Tanskaa, Ruotsia, Länsi-Saksaa ja Yhdysvaltoja 1970- ja 1980-luvuilla. Hän osoitti, että vuosien 1964 ja 1984 välillä, jolloin pornoa alkoi tulla tarjolle entistä runsaammin, kaikissa noissa maissa raiskausten määrä joko väheni tai pysyi entisellä tasolla.

Tanskasta tuli ensimmäinen maa, joka laillisti kovan pornon 1969; Ruotsi seurasi 1970 ja Länsi-Saksa 1973.

”Lapsiporno yllyttää”

Myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet samanlaisia löydöksiä kaikissa tutkituissa maissa, myös Suomessa. Diamond jopa väittää, että maissa, joissa lapsipornon hallussapito on ollut sallittua, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on ilmennyt muita vähemmän.

Lastenpsykiatrian professori, Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Tuula Tamminen epäilee tätä väitettä vahvasti. Hän ei ole tutustunut Diamondin tutkimuksiin.

Kokeneena tieteen arvioijana sekä Suomessa että Euroopassa Tamminen sanoo, että tilastoilla voidaan todistella mitä tahansa, mutta luotettavuus on aivan eri asia.

”Siitä, että lapsipornon hallussapito vähentäisi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, olen toista mieltä. Päinvastoin, lapsiporno näyttää enemmänkin yllyttävän kuin estävän joitakin riskiryhmiä.”

”Sitä paitsi on muistettava, että aina kun lapsipornoa ilmenee, lasta on jo käytetty hyväksi.”
Lapsipornon jakelu ja hallussapito on nykyisin kielletty lähes kaikissa länsimaissa, myös Suomessa vuodesta 1999 alkaen.

Lähes puolessa Interpolin 187 jäsenmaasta ei kuitenkaan ole lapsipornoon kohdistuvaa lainsäädäntöä, ja vain noin kolmanneksessa pelkkä lapsipornografisen aineiston hallussapito (ilman sen jakelua) on rikollista.

”Suvaitsevaisuus kasvaa”

Professori Diamondin mukaan pornon yleistyminen ei ole lisännyt myöskään naisten syrjintää tai naisille vihamielisiä asenteita. Päinvastoin, pornoa katselevat miehet ovat tutkimuksissa paljastuneet naisia kohtaan suvaitsevammiksi ja hyväksyvämmiksi kuin muut miehet.

Syy- ja seuraussuhteita pornon ja epäsosiaalisen käyttäytymisen tai seksirikosten välillä ei ole havaittu yhdessäkään tutkimuksessa, ja vain harvassa on näkynyt ylipäänsä minkäänlaista positiivista korrelaatiota.

Eräissä vankitutkimuksissa on havaittu, että raiskauksista tuomitut ovat aloittaneet pornon katselun myöhemmin ja harrastaneet sitä vähemmän kuin muut vangit.

Diamond myöntää, että joillakuilla on pornon kuluttajista päinvastaisia kokemuksia – niitähän tulee esiin jatkuvasti esimerkiksi turvakodeissa ja avioero-oikeudenkäynneissä. Näissäkään tapauksissa ei kuitenkaan yleensä ole todisteita siitä, että juuri porno olisi syynä ongelmiin.

Eikä sellaista vapautta olekaan, jota ei voitaisi käyttää väärin, eikä pienen vähemmistö hairahtelu saisi johtaa enemmistön vapauden rajoittamiseen, pohtii professori.

Yksin Yhdysvalloissa tuotetaan 10 000 pornoelokuvaa joka vuosi. Alan etujärjestö, The Free Speech Coalition, arvioi, että aikuisvideoita ja dvd-levyjä myydään ja vuokrataan lähes kolmen miljardin euron edestä vuosittain.

Vertailun vuoksi Nokian liikevaihto oli viime vuonna noin 41 miljardia euroa ja liikevoitto 1,2 miljardia.

Konservatiivinen nettivalvontaryhmä Family Safe Media puolestaan on laskenut, että pornoteollisuus tuottaa enemmän rahaa kuin internetin huipputeknologiayhtiöt yhteensä – mukaan lukien Microsoft, Google, Apple ja Amazon.

Internetin pornosivuilla lasketaan olevan 40 miljoonaa vakituista kävijää, ja ainakin neljäsosa käyttäjistä vierailee niillä töissä ollessaan. Sivut eivät kiinnosta vain miehiä: amerikkalaisen raportin mukaan jo syyskuussa 2003 netin pornosivuilla oli 9,4 miljoonaa yhdysvaltalaista naiskävijää yhden kuukauden aikana.