Tiede ei ole hallituksen orja

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Tutkimuksen asema Suomessa herättää keskustelua. Taustalla on hallituksen viimesyksyinen päätös valtion tutkimuslaitosten yhdistelystä sekä ennen kaikkea siitä, että osa nykyisestä tutkimusrahoituksesta ohjataan niin kutsuttuun strategiseen tutkimukseen.

Valitin aiheesta jo kesällä, ja valitan siitä jatkossakin.

Strateginen tutkimus tarkoittaa yhteiskunnallisesti tärkeiden aiheiden tutkimista. Kuka määrittelee, mikä on yhteiskunnallisesti tärkeää? Hallitus. Poliitikot siis.

Rahaa jakaisi nimittäin uusi toimielin, strategisen tutkimuksen neuvosto. Sen nimittäisi valtioneuvosto, joka myös päättäisi tutkimuksen painopisteistä.

Tieteellinen tutkimus halutaan siis paremmin poliitikkojen ohjattavaksi. Strateginen tutkimus olisi tilaustutkimusta poliitikkojen haluamista lähtökohdista, heidän ehdoillaan.