Piraatteja vastaan pehmeillä aseilla - kirje kotiin?

lainsäädäntö
Teksti
Juho Salminen
Finreactor vertaisverkot
Vertaisverkko Finreactorin ylläpitäjät tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa maksamaan korvauksia tekijänoikeusrikkomuksista. Kuva Timo Jaakonaho / Lehtikuva.

Opetusministeriön työryhmä esittää, että laitonta nettilataamista vastaan taisteltaisiin myös ”pehmeillä keinoilla”.

Käytännössä keino olisi vertaisverkon käyttäjälle tuleva ilmoitus, joka kehottaisi lopettamaan laittoman toiminnan ja antaisi tietoa tekijänoikeuksista.

Tiedostojen laittoman jakamisen seuranta olisi ehdotuksessa tekijänoikeuksien haltijoiden (vaikkapa viihde- ja musiikkiyhtiöt) vastuulla. Teleoperaattoreiden vastuulle taas jäisi toimittaa viesti oikeaan osoitteeseen.

Tämä vaatisi muutoksen sähköisen viestinnän tietosuojalakiin eli nk. Lex Nokiaan. Nykyään laki ei salli tunnistamistietojen käsittelyä ilmoitusten välittämiseksi nettiliittymien haltijoille.

Työryhmä maalaileekin asteittaista käytäntöä: ensin lataaja saa ilmoituksen; sähköpostitse, kirjeitse vai miten – se on auki. Jos hän lopettaa toimintansa, tilanne jää sikseen. Jos hän jatkaa, tekijänoikeuksien haltija voi viedä asian poliisille tai nostaa siviilikanteen. Nämä mahdollisuudet ovat olemassa jo nyt.

Onko muutos tarpeellinen?

Esityksen laatijat sanovat, että teleyrityksille ei haluta antaa poliisin roolia.

Kysymys on siis tässä: onko viestin välittäminen lataajalle sellainen asia, että sen vuoksi teleyrityksille pitää sallia oikeus yhdistää käyttäjän ip-osoite tai muu lokitieto tämän oikeaan nimeen ja osoitteeseen?

Laiton lataaja ja liittymän omistaja eivät ole välttämättä sama asia. Ryhmän mielestä tämä ei ole ongelma. Jos laitonta käyttöä harrastavat lapset, tieto menee vanhemmille. Jos taas joku on napannut luvatta koneen käyttöönsä, ilmoitus kertoisi oikealle omistajalle, että jotain on vialla.

Työryhmän saamien tietojen mukaan Suomessa on 100 000 aktiivista vertaisverkkojen käyttäjää. Määrä on vähemmän kuin aiemmin. Arvioidaankin, että ihmisten lisääntynyt tietous tekijänoikeuksista sekä lataajista tehdyt poliisitutkinnat ovat vaikuttaneet tilanteeseen.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen sanoo, että vielä ei ole kuitenkaan tarvetta tehdä työryhmän kaavailemia muutoksia. Hänen mielestään nykyisten lakien toimivuutta pitää ensin arvioida tarpeeksi ennen kuin tehdään uusia.

Osallistu keskusteluun: Mitä mieltä olet ehdotuksesta? Väheneekö laiton lataaminen tällä vai poljetaanko ihmisten oikeuksia?