Lentoyhtiöt kapinoivat EU:n päästökauppaa vastaan

Euroopan unioni
Teksti
Jyri Raivio

Päästökaupan ulottaminen myös ulkomaisiin lentoyhtiöihin herättää rajua vastustusta. Yhdysvaltain kongressin lakialoite kieltäisi amerikkalaisyhtiöitä osallistumasta.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt eivät halua joutua osaksi EU:n päästökauppajärjestelmää. Kuva AFP / Lehtikuva.


EU:ssa jo 2008 päätetty lentoliikenteen päästökauppajärjestelmä on herättää yhä jyrkempää vastarintaa. Ensi vuoden alusta voimaan tuleva direktiivi määrää nimittäin päästökaupan piiriin EU-maiden omien lentoyhtiöiden lisäksi kaikki ne ulkopuoliset yhtiöt, joiden koneet laskeutuvat tai lähtevät eurooppalaisilta kentiltä. Varsinkaan unionin ulkopuoliset yhtiöt eivät ole tästä mielissään.

Kritiikki käy sitä kärjekkäämmäksi mitä lähempänä vuodenvaihde häämöttää. Useat yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat nostaneet asiasta kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa Luxemburgissa. Suullinen käsittely pidettiin aiemmin heinäkuussa ja päätöstä odotetaan ennen direktiivin voimaantuloa.

Yhdysvaltain kongressin alahuoneessa eli edustajainhuoneessa on tehty aloite, jonka tavoitteena on kieltää lailla amerikkalaisia lentoyhtiöitä osallistumasta EU:n päästökauppa- eli ETS-järjestelmään (Emissions Trading Scheme).

Lakiesityksen perustelujen mukaan päästökaupan ulottaminen väkisin myös EU:n ulkopuolisiin yhtiöihin on kansainvälisten säädösten eli vuoden 1944 siviili-ilmailun perussopimuksen sekä EU:n ja Yhdysvaltain kahdenvälisen siviili-ilmailusopimuksen vastainen. Siispä se on laiton ja Yhdysvaltain suvereniteettia uhkaava toimi.

Myös monet muut ulkopuoliset ovat protestoineet, kukin tyylillään. Kiinan piti allekirjoittaa suuria lentokoneiden hankintasopimuksia eurooppalaisen Airbusin kanssa Pariisin ilmailunäyttelyssä kesäkuussa. Allekirjoitukset lykkääntyivät, mikä yleisesti tulkittiin Kiinan protestiksi eurooppalaista ATS-järjestelmää vastaan.

Kansainvälisten lentoyhtiöiden yhdistys IATA on herkeämättä protestoinut EU:n päästökauppadirektiiviä vastaan. Niin on tehnyt myös eurooppalaisten perinteisten lentoyhtiöiden yhteenliittymä AEA.

Ainakin toistaiseksi Bryssel on pysynyt vakaasti kannallaan. Komission korkeimmasta johdosta on usein toistettu, ettei direktiiviä aiota muuttaa: päästökauppa tulee voimaan vuoden 2012 alusta. Samalla voi syntyä kitkeriä kauppapoliittisia riitoja.

Kansainväliset säännöt syntyvät hitaasti

Kriitikot motkottavat kuin yksistä nuoteista. EU:n järjestelmää pidetään laittomana ja sopimattomana, koska maailmanlaajuisen toimialan päästösäädöksistä pitäisi päättää globaalisti. Foorumi olisi YK:n alainen kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO.

Tämä Montrealissa päämajaansa pitävä organisaatio onkin askarrellut päästökauppajärjestelmän kimpussa jo pitkään, mutta edistyminen on ollut erittäin hidasta. ICAO ei muutenkaan ole profiloitunut erityisen dynaamisena elimenä. Taloudellisesti erittäin merkittävä ja teknisesti monimutkainen ETS on osoittautunut sille ylivoimaiseksi urakaksi.

Monien mielestä erityistä kiirettä ei edes olisi tarpeen pitää, koska ilmailu ei kuulu pahimpiin ilmaston lämpenemisongelman syntipukkeihin. Lentoliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä liikkuu kahden ja kolmen prosentin välillä. Tämä osuus kuitenkin kasvaa nopeasti, koska lentoliikennekin lisääntyy koko ajan, eivätkä koneiden teknilliset parannukset riitä kompensoimaan liikenteen kasvua.

Ala yrittää hillitä päästöjä panostamalla entistä vähemmän polttoainetta kuluttaviin koneisiin. Airbus tarjoaa suositusta A320-koneperheestään uusia versioita, joiden moottorit kuluttavat noin 15 prosenttia nykyistä vähemmän. Kauppa on käynyt kuin siimaa, mihin ympäristösyiden lisäksi vaikuttaa myös polttoaineen korkea hinta. Monet yhtiöt, muiden muassa Finnair, kokeilevat myös vaihtoehtoisia polttoaineita.

Nämä pyrkimykset eivät ole EU:lle riittäneet. Päästökauppa tulee ja aiheuttaa AEA:n arvion mukaan sen 36:lle jäsenyhtiölle noin 3,5 miljardin euron vuosikustannukset. Surkean huonosti kannattavilla yhtiöillä ei ole varaa niihin, joten kulut siirtyvät suoraan lippujen hintoihin, mikä rassaa erityisesti halpalentosektoria.

Silti EU:n ETS vähentää ainakin alan lobbareiden myrkyllisten huomautusten mukaan päästöjä merkittävästi vähemmän kuin eurooppalaisen lennonjohtojärjestelmän uudistaminen tekisi. Tämä Single European Sky -hanke leikkaisi päästöjä kymmenen prosenttia, mutta sen toteuttaminen kestää vielä pitkään.