Lukijoilta: Autojen rakenteista pitäisi poistaa kaikki turha – riittää että niillä pääsee paikasta toiseen

Nykyisen autokannan muuttaminen sähkökäyttöisiksi on mahdoton tehtävä.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Turhuudet pois autoista

Artikkelissa ”Mutka matkassa” (SK 51–52/2022) ollaan sen totuuden äärellä, jonka olen sisäistänyt siitä lähtien, kun alettiin puhua liikenteen päästöjen vähentämisestä akkukäyttöisten täyssähköautojen avulla. Kuten artikkelissa todetaan, maapallon mineraalivarat eivät riitä kaiken maantieliikenteen sähköistämiseen, saati siihen, että myös lentoliikenne siirtyisi käyttämään akkuihin varastoitua sähköä energialähteenään, niin kuin joissain suunnitelmissa on kaavailtu. Nykyisen autokannan muuttaminen sähkökäyttöisiksi on nähdäkseni mahdoton tehtävä, kun siihen vielä lisätään niin sanottujen kehittyvien maiden kasvava autokanta.

Auton statussymbolin arvosta tulisi luopua. Autot pitäisi rakentaa laitteiksi, joilla siirrytään paikasta toiseen. Tällaisten ajoneuvojen rakenteista puuttuisi kaikki turha, jolloin nykyinen komponenttipula poistuisi.

Tämä voi tuntua toiveajattelulta, mutta kun ilmastonmuutos etenee, ratkaisujen aika olisi nyt. Nykyinen meno, johon kuuluu rakentaa kaikkea mahdollista polkupyöristä potkulautoihin kulkemaan akkuihin varastoidun sähkön avulla, on aivan turhaa luonnonvarojen tuhlausta. 

Reino Pussinen, Kitee