Lukijoilta: Alkoholi­kuolleisuus on lisääntynyt alkoholi­lakiuudistuksen jälkeen

Ongelmallisin osa alkoholin kuluttajista on lisännyt käyttöään vuoden 2018 alkoholilakiuudistuksen jälkeen, SK:n lukija kirjoittaa.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Puolen miljardin juomat ja kansanterveys

Kirjoituksessa ”Puolen miljardin juomat” (SK 12/2023) käsiteltiin viinien tuomista ruokakauppoihin lähinnä liiketaloudellisena asiana. Kansanterveyden näkökulma jäi valitettavan vähäiseen osaan.

Vuoden 2018 alkoholilakiuudistuksen jälkeen ei tapahtunut mo­nien etukäteen pelkäämää alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntymistä. Kuolinsyytilastojen valmistuttua on kuitenkin selvinnyt, että vuoden 2018 jälkeen sekä alkoholikuolleisuus että sairastuvuus alkoholimaksasairauksiin ovat lisääntyneet merkitsevästi. Ongelmallisin osa kuluttajista on siis lisännyt käyt­töään.

Tämä ajallinen yhteys tuskin on sattumaa.

Tutkimusten mukaan alkoholin kulutukseen vaikuttavat vahvimmin hinta, saatavuus ja markkinointi. Suomen Lääkäriliitto on tuoreessa alkoholipoliittisessa julkilausumassaan ottanut kannan, jonka mukaan ruokakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuus olisi hyödyllistä alentaa takaisin 4,7 prosenttiin tai jopa Ruotsin tapaan 3,5 prosenttiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 53 prosenttia väestöstä kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa, 29 prosenttia kannattaa löysempää politiikkaa ja yhdeksän prosenttia kannattaa tiukempaa politiikkaa.

Sivistynyt yhteiskunta kantaa vastuuta heikoimmistaan. 

Antero Helanterä

Lääketieteen lisensiaatti, Lahti