Ex-kansanedustaja Rönnholm: Jokisipilä antaa näennäis­akateemisilla kierto­ilmaisuilla perus­suomalaisista pehmennetyn mielikuvan

Markku Jokisipilä piilottaa perussuomalaisten tavoitteet hämäävillä termeillä.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Markku Jokisipilä piilottaa (SK 33/2023) perussuomalaisten tavoitteet hämäävillä termeillä. Kovan oikeistolaisen puolueen linjasta syntyy näin pehmennetty mielikuva. Alla on ensin kursiivilla Jokisipilän näennäisakateeminen kiertoilmaisu ja yhtäläisyysmerkin jälkeen se mistä todellisuudessa on kyse.

Sosiaalietuuksien Suomen kansalaisille varaamista tavoitteleva hyvinvointivaltionationalismi = sosiaalietuisuuksien jakautumisen tulee perustua etniseen taustaan.

Kansallisen suvereniteetin palauttamista ajava EU-skeptisyys = kansallisten etujen ja turvallisuuden vastainen eristäytyminen.

Erityisesti humanitaariseen maahanmuuttoon torjuvasti suhtautuva siirtolaisuuskriittisyys = ihmisoikeussopimusten ja moraalisen suojeluvelvoitteen laiminlyönti ja taloudellisesti välttämättömän siirtolaisuuden vastustaminen.

Ilmastotoimien oikeasuhtaisuuden arvostelu = maapallon elinkelpoisuuden säilyttämisen ja luontokadon torjumisen edellyttämien toimenpiteiden vastustaminen.

Retoriikassaan puolue viittaa kintaalla sovinnaisuussäännöille eikä yritäkään tavoitella salonkikelpoisuutta = se tavoittelee kannatusta sopimattomilla, loukkaavilla ja epärehellisillä tavoilla ja soveltaa itseensä eri sääntöjä kuin muihin. 

Mikko Rönnholm

Entinen kansanedustaja, Naantali