Vanhat tavat romukoppaan

Teknologiateollisuus ry aikoo jakaantua kahteen eri yhdistykseen. Toinen niistä pyrkii tekemään jo seuraavat työehtosopimukset yrityskohtaisesti paikallisesti sopien.

Minna Helle
Teksti
Mikko Niemelä

Työntekijäliitot pelkäävät, että päätös vaikuttaa tes-sopimusten yleissitovuuteen heikentävästi. Olette sanonut, että tarkoituksenne on vain lisätä jäsenyritystenne mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Onko uudistuksenne susi lampaiden vaatteissa, Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle?

”Päätös neuvottelutoiminnan uudistamisesta korostaa yhteistyötä. Sekä valtakunnalliset että yrityskohtaiset sopimukset neuvotellaan palkansaajapuolen kanssa, siksi uhkakuvien luominen ei ole tarpeen.”

Ette tiedä, kuinka moni yritys lopulta haluaa neuvotella yksin työehtosopimuksista. Miten ette voi tietää, sillä edustatte 1 600:aa yritystä?

”Päätös neuvottelutoiminnan uudistamisesta tehtiin Teknologiateollisuuden hallituksessa 24. maaliskuuta 2021. Vasta päätöksen jälkeen yrityksissä voidaan ryhtyä arvioimaan, millainen sopimisen malli on niille paras. Tiedämme toki, että jotkut yritykset ovat toivoneet tällaista sopimusmallia.”

Jos yleissitovuuden heikentäminen ei ole tavoitteenne, mitä merkittävää hyötyä tästä organisaatioveivauksesta on?

”Paikallinen sopiminen voi olla vaikeaa, jos valtakunnallisten tessien vanhat ajattelutavat istuvat taustalla. Myös henkilöstön toiveet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon.”

Mitä paikallinen sopiminen teille käytännössä tarkoittaa?

”Räätälöityjä ratkaisuja, joita ei ohjata ylätasolta. Tähän tähtää myös suosituksemme, että henkilöstö otettaisiin entistä laajemmin mukaan yrityksen päätöksentekoon.”

Työntekijäliitot syyttävät Teknologiateollisuutta huonon neuvotteluilmapiirin luomisesta. Miten parempi ilmapiiri luodaan?

”Avoimella vuorovaikutuksella ja keskinäisellä kunnioituksella. Haluamme jatkaa hyvää yhteistyötä niin liittotasolla kuin paikallisesti ja tehdä voitavamme, että muutokseen liittyvät huolet hälvenevät.”

Teknologiateollisuuden ”uutispommista” ei saa aikaiseksi isoa draamaa – Silti liitot pelkäävät työehtojen heikkenevän